Ajankohtaista juuri nyt
Kuntien ja kunnallisten organisaatioiden luottamushenkilökoulutus 2017

Avoin koulutus on tarkoitettu kaikille luottamushenkilöille. Se rakentuu seminaareista, foorumeista ja yksittäisistä koulutuspäivistä. Tilaisuudet painottuvat perustietoon lainsäädännöstä, taloudesta, kunnan uudesta roolista ja eri palveluista. 

Ajankohta

21.9. - 22.9.2017

Paikka

Helsinki

Tule taas ensi vuonna mukaan kuulemaan viimeisimmät kuulumiset kuntakentän aiheista sekä tapaamaan kollegoita ja jakamaan hyviä käytäntöjä! Historialliset muutokset ovat edessä ja konferenssi tarjoaa ajankohtaisimman foorumin aiheiden käsittelyyn. 
Hallintojohdon osuudessa käsitellään kuntakentällä meneillään olevia uudistuksia, ajankohtaisia linjauksia ja uutta lainsäädäntöä hallintojohtajan työn näkökulmasta. 

Talousjohdon sessiossa on esillä totutusti katsaus kuntien ja tulevien maakuntien talouden kehitysnäkymiin.

Henkilöstöjohdon osuus on tarkoitettu henkilöstöjohdolle ja -päälliköille, henkilöstöhallinnon asiantuntijoille sekä KT-yhteyshenkilöille.

Vuoden 2018 konferenssin ohjelmarunko julkaistaan keväällä – pysy kuulolla! 

Tervetuloa mukaan!

Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja – sertifioitu opintokokonaisuus  

Koulutus on tarkoitettu erityisesti kunnallisten osakeyhtiöiden hallitusten jäsenille ja johdolle sekä heille, jotka toimivat yhtiöiden parissa konserniohjauksen tehtävissä. Lisäarvoa koulutus tuottaa, kun osallistutte siihen ryhmänä, esimerkiksi koko hallituksen voimin. Teemme tarvittaessa myös yksittäisille yhtiöille tai alueille tarkoitettuja räätälöityjä Kho-opintokokonaisuuksia.

Ajankohta

kesä-joulukuu 2017

Paikka

60 paikkakuntaa

Valtuutettuna olet avainroolissa tulevaisuuden kunnan rakentamisessa valtuustokaudella 2017-2021. Lukuisat muutostrendit sekä vallan ja vastuun uusjako maakuntauudistuksen myötä haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja monin eri tavoin. Valtuusto päätöksillään, toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan luo itse kunnan tulevaisuutta ja sen kehitystä.

Koulutuksessa saat:

näkemyksiä siitä, miten muutokset vaikuttavat kunnan toimintaan esimerkkejä, minkälaisin teoin voidaan edistää kuntalaisten hyvinvointia, elinvoimaa ja osallisuutta oivalluksia, millaisia toimintatapoja ja rakenteita kuntien ja maakuntien väliselle neuvottelumenettelylle ja yhteistyölle on tarpeen kehittää ideoita, miten valtuutettuna voit yhteistyössä toimia aktiivisena tulevaisuuden rakentajana

Ajankohta

6.-8.5.2019

Paikka

Tampere

Kuntaliitto järjestää yhdessä FCG Koulutuksen kanssa valtakunnalliset Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 6.–8.5.2019 Tampereella 

Ajankohta

7. - 9.2.2018

Paikka

Laivaseminaari

Talouden ICT-foorumi on Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumin 7.- 9.2.2018 rinnakkaistapahtuma, jonka keskiössä ovat tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvät ajankohtaiset aiheet kunnallisella sektorilla ja sen palvelun tuottajilla.

Uusien teknologioiden ja palvelujen ennakointi ja hyödyntäminen on kunnille tärkeä mahdollisuus, jossa kuntien on lähiaikoina ratkaistava useita käytännön kysymyksiä. Miten samanaikaiset hallinnolliset ja teknologiset uudistukset vaikuttavat kuntien tietohallintoon, toimintaan ja talouteen?

Tutustu puheenvuoroihin ja ICT-foorumin ohjelmaan. Päivitä kokonaiskuvasi ja luo verkostot käytännön toteutuksiin!

Ajankohta

3. - 4.10.2018

Oletko kuntatoimijana vastuussa hallinnosta, taloudesta, henkilöstöstä tai tekniikasta? 
Tai tarjoatko ehkä toimittajana palveluita ja tekniikkaa näille vastuualueille?

Kuntien palveluiden digitalisointi edellyttää helppokäyttöistä, luotettavaa ja kustannustehokasta tekniikkaa. Vältä turhat investoinnit - muodosta kokonaiskuva digitalisoinnin muutoksista ja ajoita tarvittavat uudistukset oikein!

Kuntien kyberturvallisuuspäivät 2018 on laaja ja monipuolinen katsaus palveluiden digitalisoinnin ja kuntien kyberturvallisuuden kysymyksiin, kustannustehokkaisiin ratkaisuihin ja yhteistyön mahdollisuuksiin.

 

Ajankohta

30.8.2018

Paikka

Espoo

Suomessa on moni asia hyvin, voiko Hollannin kokemuksista oppia?

Koulutuspäivän tarkoituksena on syventyä muistisairaiden moderneihin hoitokäytäntöihin Hollannissa ja Suomessa. Kohennetaanko hoidon laatua parantamalla välineistöä vai asennemuutoksella? Koulutuspäivän aikana pääsemme kuulemaan, miten Hollannissa muistisairaiden hoito järjestetään ja millainen filosofia hoidon taustalla on. Toisena näkökulmana on Suomen hyvät nykyiset hoitokäytännöt.

Koulutuspäivä on tarkoitettu ikäihmisten parissa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle, asiantuntijoille, esimiehille, henkilökunnalle sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ajankohta

14.-15.6.2018

Paikka

Kuntatalo, Helsinki

Kuntien Digitalisointipäivillä on keskiössä palveluihin ja teknologiseen muutokseen liittyvät kysymykset ja ratkaisut. Ohjelma on rakennettu yhteistyössä Kuntaliiton Tulevaisuuden kunnan digitalisointi - projektin (TukuDigi) kanssa.

Ajankohta

13. - 14.11.2018

Paikka

Finlandia-talo, Helsinki

Kuntaliitto järjestää yhdessä FCG Koulutuksen kanssa Sairaalapäivät 2018 Finlandia-talolla 13.-14.11.2018.