Johdatus päivän teemaan: miten digitalisaatio muuttaa palvelurakenteita ja tiedonhallintaa?

Johdon neuvonantaja, digitaalinen liiketoiminta, Petri Takala, Gofore Oy
kehittämispäällikkö Jaakko Ståhlberg, Turun kaupunki

 

Millaista osaamista ja muutosta kunnilta vaatii, kun palvelut järjestyvät ihmisten elämäntapahtumien ympärille. Millainen on digitaalisen kunnan visio? Miten digitalisointia on edistetty Turussa?
 

Petri Takala

Petri Takala on kokenut strategia-, tuote- ja kehitysjohtaja, sekä analytiikan, tiedolla johtamisen ja ekosysteemijohtamisen asiantuntija. Yli 20 vuoden työhistoriansa aikana Takala on toteuttanut kymmeniä erilaisia tutkimushankkeita, strategisia suunnitteluprojekteja, kokeiluita, strategisen ja operatiivisen tason Tiedolla johtamisen projekteja, tietojärjestelmähankkeita ja tietopohjaisia alustaekosysteemien yhteisöitä. Takalalla on toimialakokemusta mobiilitoimialalta, ICT-toimialalta, valtionhallinnosta, kuntasektorilta ja järjestötoimialalta.  Takalan laaja kokemus asiakaslähtöisten toimintamallien kehittämisessä ja tiedolla johtamisessa ylimmän johdon, keskijohdon ja operatiivisten johtamisjärjestelmien tukemisessa toiminta- ja tietoarkkitehtuurinkin tasoilla mahdollistaa oikeiden ja oikea-aikaisten kehitysinvestointien johtamisen ekosysteemikehityksessä, hankesalkkutasolla tai yksittäisissä kehityshankkeissa. Takalalla on poikkeuksellinen osaaminen kansallisesta digitalisointikehityksestä valtionvarainministeriön DigiNYT seurantaohjelmasta ja elämäntapahtumapiloteista sekä Kansallisen Palveluarkkitehtuurin (Suomi.fi) toteutuskentästä niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. 

Jaakko Ståhlberg

Jaakko Ståhlberg toimii Turun kaupungin konsernihallinnon strategia- ja kehittämisyksikössä sekä Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen muutosorganisaatiossa tehtävänään asiakaslähtöisten toimintamallien kehittäminen osana kokonaisarkkitehtuuria.