Yksityiskohtainen ohjelma tarkentuu vielä.

PÄÄTEEMAT 7.-8.11.2018

 • Oppimisympäristöt ja tulevaisuus
 • Tilat osana uutta toimintakulttuuria

Ensimmäisen konferenssipäivän päätämme yhteiseen illalliseen ja rentoon yhdessäoloon Hotelli Hilton Airportin Ballroomissa.

Konferenssipäivä 1, Ke 7.11.

Klo 8.30 alkaen ilmoittautuminen ja kahvi, näyttelyalue aukeaa koko konferenssin ajaksi

Klo 9.30-12.00 Ohjelma Salissa 1

Klo 9.30 Konferenssin avaus
Aulis Pitkälä, sivistystoimen johtaja, kouluneuvos, Espoon kaupunki

”Tulevaisuuden koulu on monipuolinen oppimisympäristö, joka mukautuu joustavasti oppijan ja oppimisen tarpeisiin. Nova Schola konferenssi tarjoaa loistavan mahdollisuuden tutustua uusimpiin mahdollisuuksiin, mutta antaa samalla myös aineksia arjen kehittämiseen. Toivotan alan toimijat joukolla mukaan, tehdään tästä uusi alku oppimisympäristöjen ja oppimisen kehittämiselle.”

Klo 9.45 The Impact of Spatial Organization on the Teaching and Learning Process
Anna Törnquist, arkkitehti SAR/MSA, Törnquist & Törnquist AB
(esityskieli on englanti)

Klo 11.15 Koulujen sisäilmaongelmien ratkaisu - koko ketju kuntoon
Juhani Pirinen, Tekniikan tohtori, toimialajohtaja, Rakennusterveys ja sisäilmasto, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Klo 12.00-13.00 Lounas

Klo 13.00-16.00 Rinnakkaisohjelmat Saleissa 1-3

Klo 16.00-19.30 Näyttelyalue avoinna myös päivän ohjelman jälkeen verkostoitumiseen

Ohjelmassa mm.

 • CookBook 2.0: tapaa kirjoittajat, Heikki Luminen (FEG), Markku RImpelä (FEG) ja Elise Tarvainen (ISKU Interior)
 • Google -workshop: Digitaalinen luokkahuone ei tunne rajoja

Klo 19.30 Illallinen

***

Ke 7.11. Sali 1 klo 13.00-16.00

Sali 1: Klo 13.00 Tulevaisuuden oppimisympäristöt - haaste vai mahdollisuus koulurakentamiselle?
Marko Kuuskorpi, tutkija-tohtori, asiantuntijarehtori, Kaarinan kaupunki

Pedagogisten lähestymistapojen ja oppimisympäristöjen monimuotoistuminen asettavat muutospaineita peruskoulurakentamiseen aikana, jolloin Suomessa valmistaudutaan historiallisen suureen uudisrakennusaikaan. Yli 1000 suomalaista koulua odottaa peruskorjausta tai korvaavaa uudisrakentamista. Taloudellisten haasteiden keskellä piilee myös suuria mahdollisuuksia uudistaa perusopetuksen rakenteita.

Parhaimmillaan koulurakennusprosessi on toimintakulttuuria ja opetussuunnitelman tavoitteita tukeva muutosprosessi, jolla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia oppimisen tuloksellisuuteen. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että rakennetulla oppimisympäristöllä on merkittävät vaikutukset niin oppimismotivaatioon kuin koulun toimintakulttuuriin.

Kuinka rakentaa siis koulun elinkaaren näkökulmasta tehokas ja samalla tulevaisuuden haasteet huomioida koulurakennus?

Sali 1: Klo 13.45 Uhkaako tekoäly oppimista?
Harri Ketamo, FT, tekoäly-yrittäjä ja vapaa tutkija, HeadAI

Klo 14.30-15.00 Kahvitauko, verkostoituminen

Sali 1: Klo 15.00 Joukkoälyllä onnistuneet oppimisympäristöt
Heikki Luminen ja Markku Rimpelä, Finnish Education Group – FEG Oy

Heikki ja Markku, arkkitehti ja pedagogi, pohtivat vuoropuhelussaan monitoimijaisen asiantuntijajoukon joukkoälyn hyödyntämistä onnistuneiden, modernien oppimisympäristöjen suunnittelussa ja rakentamisessa. He ovat perehtyneet usean vuoden ajan modernien oppimisympäristöjen suunnitteluun ja rakentamiseen. Työn tuloksena julkistetaan 7.11. modernin rakentamisen oppaan parannettu painos, CookBook 2.0. Oppaan ytimessä on yhteistoiminnallisen suunnittelun idea ja kartta suunnittelun ja rakentamisen vaiheista.

CookBook 2.0 on kirjoitettu yhdessä Elise Tarvaisen ISKU Interior Oy kanssa.

Klo 16.00 alkaen verkostoituminen näyttelyalueella

***

Ke 7.11. Sali 2 klo 13.00-16.00

Sali 2: Klo 13.00 Investointien kannattavuuslaskelmat päätöksenteon tukena
Kirsi-Elina Kettunen, KTM johtaja, talous, juridiikka ja kiinteistöt –palvelualue, FCG Konsultointi

Sali 2: Klo 13.45 Uudet RT-ohjeet, työkalu koulurakennuksen tilaamiseen ja suunnitteluun
Jaana Matilainen, liiketoimintajohtaja, Rakennustieto Oy ja
Mervi Alaluusua, suunnittelupäällikkö, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Klo 14.30-15.00 Kahvitauko, verkostoituminen

Sali 2: Klo 15.00 Hybridi-Allianssi! Uudenlainen ajattelu kouluhankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa
Jani Alakangas, rehtori ja Tarja Hietikko, apulaisrehtori, Tyrnävän kunta

 

Klo 16.00 alkaen verkostoituminen näyttelyalueella

***

Ke 7.11. Sali 3 klo 13.00-16.00

Sali 3: Klo 13.00 Eskolan mobiilikoulu kumoaa välimatkat
Pia Aaltonen, sivistystoimenjohtaja, Lapinjärven kunta ja Satu Kumpulainen, puheenjohtaja, HanhiKukko ry

Mobiilikoulun kehittämisessä kokeilu voi tarjota paljon oppia muuallekin, sillä uudenlaisia koulutuksen verkko- ja mobiiliratkaisuja etsitään yhtä lailla myös isoissa kaupungeissa kuin pienissä kylissäkin. Kokeileva Suomi on myöntänyt elokuun Kuukauden kokeilu -kunniamaininnan Eskolan koulukokeilulle taustavoiminaan Eskolan vanhempainyhdistys HanhiKukko ry:lle sekä Lapinjärven kunnalle. Kunniamaininta myönnettiin pitkäjänteisestä työstä kyläkoulun pelastamiseksi sekä ennakkoluulottomasta tavasta etsiä ratkaisuja pienten kylien elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Eskolan kylän ja Lapinjärven kunnan välillä on etäisyyttä 500 kilometriä. Kuulemme kokemuksia siitä, miten mobiilikoulu kumoaa välimatkat.

Sali 3: Klo 13.30 Tesoman uusi koulu: kuulemme kokemuksia uuden koulun käyttäjänäkökulmasta, miltä projekti tuntuu nyt!
Panu Pitkänen, rehtori

Sali 3: Klo 14.15 Millainen on hyvä ja turvallinen koulu- ja päiväkotirakennus
Riina Länsikallio,
työelämäasiamies, Opetusalan ammattijärjestö OAJ

Turun yliopisto ja OAJ ovat tutkineet päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten sisäilmaongelmia vuonna 2017 https://www.oaj.fi/cs/oaj/Sisailmatutkimus%202017 . Rakennusten heikko kunta erityisesti kunta-alalla on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen terveys- ja viihtyvyyshaittoja. Uusia rakennuksia tehdään ja vanhoja peruskorjataan, mutta miten otetaan huomioon opetussuunnitelmat, työtehtävien ja opiskelun vaatimukset sekä useassa eri laissa määritellyt turvallisuusvaatimukset oppimisympäristöissä?

Klo 14.30-15.00 Kahvitauko, verkostoituminen

Sali 3: Klo 15.00 Kokeilu- ja yhteiskehittämisen uutta liiketoimintaa ja elinvoimaa edu-sektorille sekä älykkäämpiä oppimisympäristöjä kuntiin – Oppimisen uusi aika on täällä!
Anna Rantapero-Laine, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki, 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt-hanke

Sali 3: klo 15.30 Kuntarahoituksen puheenvuoto, keskustelu jatkuu näyttelyalueella

Klo 16.00 alkaen verkostoituminen näyttelyalueella

***

Konferenssipäivä 2, To 8.11. klo 9-15

Päivän aikataulua viimeistellään parhaillaan, mukana mm.

 • Rachel Pampel Washingtonista: arkkitehti, joka tuntee myös Suomen opiskeltuaan Oulussa
 • Pasi Mattila, Finpeda: Pasi puhuu erityisesti toimintakulttuurin muutoksesta
 • Elina Salakari, sisustusarkkitehti SIO, FCG: Elina on ollut mukana mm. Rakennustiedon ja Opetushallituksen työryhmässä sisätiloihin liittyvän ohjekortin käsikirjoittajana
 • Juha Tolonen, sivistystoimenjohtaja, Laukaa: kuulemme Laukaan Satavuon koulusta (Ekokoulu): kylien yhteinen koulu 100 vuodeksi 100 oppilaalle 
 • Raila Oksanen ja Mikko Kaira, FCG:  Tilatehokkaat oppimisympäristöt laadusta tinkimättä
 • Terveiset Imatralta: Imatra rakentaa Suomen suurimman puukoulun
 • Ilkka Kalo, perusopetuksen johtaja ja Eila Tanninen, talous- ja hallintojohtaja, Vantaa: Uusi oppimisympäristö Vantaan perusopetuksessa
 • Joni AlWindi, Joni kertoo meille EdVistosta, joka on ilmiöpohjaiseen opetukseen ja oppimiseen pohjautuva pedagoginen työkalu

Klo 15.00 Konferenssi päättyy, kahvia ja seurustelua