Min Doktor

Ryhmä 1: (Ruotsinkielinen esittely): Lähtö Värtanin satamasta 8.2. klo 10.15. Saapuminen IVA:n konferenssikeskukseen, os. Grev Turegatan 16, klo 10.30 (Ohjelma alkaa klo 10.45 ja päättyy 12.15).
Paluu IVA:n konferenssikeskuksesta Värtanin satamaan klo 12.45, perillä satamassa klo 13.00.

Ryhmä 2: (Englanninkielinen esittely): Lähtö Värtanin satamasta 8.2. klo 12.30. Saapuminen IVA:n konferenssikeskukseen klo 12.45 (Ohjelma alkaa klo 13.00, päättyy 14.30).
Paluu IVA:n konferenssikeskuksesta Värtanin satamaan klo 14.40, perillä satamassa noin klo 15.00.

Kieli: ryhmä 1 ruotsi, ryhmä 2 englanti


Min Doktor on Ruotsin ensimmäinen sähköisten terveydenhuoltopalvelujen tarjoaja. Min Doktorin edustaja kertoo yrityksen kokemuksista kehityksen johtamisesta ja myös Ruotsin julkisten palvelujen sähköistämisen vauhdittamisesta.

Min Doktorin palvelun perustana on ei-reaaliaikainen ensisijaisesti kirjallinen asiointiyhteys lääkärin ja potilaan välillä. Potilas täyttää itse potilaskertomuksensa ja kommunikoi sen jälkeen ei-reaaliaikaisesti lääkärin kanssa. Sähköinen prosessi tarjoaa myös mahdollisuuden järjestelmänsisäiseen päätöstukeen ja minimoi hoitovirheen riskin. Tiedot tallennetaan, ja niitä voidaan analysoida laatutyötä varten. Lääkärit oppivat jatkuvasti kollegoiltaan, ja myös potilas voi palautteellaan vaikuttaa palvelun kehittämiseen.

Tähän mennessä olemme hoitaneet lähes 200 000 potilasasiaa ja kouluttaneet noin 125 lääkäriä, kätilöä ja fysioterapeuttia viestimään sähköisesti. Teemme yhteistyötä Ruotsin neljän suurimman vakuutusyhtiön kanssa ja palvelemme myös yksityisasiakkaita koko maassa valinnanvapausjärjestelmän (Vårdval) ja julkisen etäkäyntikorvauksen turvin. Jotta toimintaamme voi soveltaa valinnanvapausjärjestelmää, teemme yhteistyötä Jönköpingissä sijaitsevan fyysisen terveyskeskusketjun kanssa, kunnes säännöksiä voi soveltaa myös sähköisiin terveydenhuoltopalvelujen tarjoajiin. Ruotsissa on 21 maakäräjää, ja kaikilla on eri potilaskertomusjärjestelmät ja erilaiset näkemykset siitä, miten sähköisiä terveydenhuoltopalveluja pitäisi asukkaille tarjota.

Jonot lääkärin vastaanotolle ovat Ruotsissa pitkät, ja maan hallitus on esittänyt, että nykyinen seitsemän päivän hoitotakuu lyhennettäisiin kolmeen päivään. Meidän mielestämme yhden vuorokauden pitäisi riittää, jos sähköisten palvelujen mahdollisuudet hyödynnetään.
 
Eräs yliopistotutkimus osoittaa, että yhteiskunnan menoja pystytään säästämään huomattavasti mallimme mukaisten sähköisten terveydenhuoltopalvelujen avulla. Min Doktorin esittelee Pohjoismaista vastaava toimialapäällikkö Daniel Persson, joka on ollut mukana yrityksessä alusta lähtien.

 

Min Doktor

Grupp 1: Start från Värtahamnen 8.2. kl. 10.15. Ankomst IVA:s konferenscenter på Grev Turegatan 16 kl. 10.30 (Programmet där börjar kl. 10.45, slutar 12.15)
Retur från IVA:s konferenscenter till Värtahamnen kl. 12.20, ankomst till Värtahamnen kl. 12.35.

Grupp 2: Start från Värtahamnen 8.2. kl. 12.00. Ankomst IVA:s konferenscenter kl. 12.15 (Programmet där börjar kl. 12.30, slutar kl. 14.00)
Retur från IVA:s konferenscenter till Värtahamnen kl. 14.10, ankomst till Värtahamnen kl. 14.25.

Språk: grupp 1 på svenska, grupp 2 på engelska


Min Doktor - Sveriges första digitala vårdgivare - berättar om sina erfarenheter av att leda utvecklingen och påskynda även det digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Grunden till Min Doktors tjänst är det asynkrona patientmötet som primärt sker skriftligt mellan läkare och patient. Patienten fyller själv i sin journal, och kommunicerar sedan icke simultant med läkaren. Den digitala processen ger också möjlighet till inbyggda beslutsstöd och minimerade risker för felbehandling. Datan samlas och kan analyseras för kvalitetsarbete. Läkarna får löpande kollegial fortbildning och även patientens feedback påverkar utvecklingen av tjänsten.

Hittills har vi handlagt strax under 200 000 patientärenden och utbildat ca 125 läkare, barnmorskor och fysioterapeuter i att kommunicera digitalt. Vi samarbetar med de fyra största försäkringsbolagen i Sverige och tar även emot privatpatienter från hela landet, med stöd av det fria Vårdvalet och distansbesöksersättning från det offentliga. Vi har ett samarbete med en fysisk vårdcentralskedja i Jönköping för att komma åt vårdvalet, tills regelverket ändrats och öppnat för digitala vårdcentraler. Vi har 21 landsting och alla har olika journalsystem och inställning till hur digital vård ska erbjudas invånarna.

I Sverige är vårdköerna långa och regeringen har föreslagit att vårdgarantin som nu är på sju dagar, ska kortas till tre dagar. Vi menar att det borde räcka med ett dygn, om man nyttjar de digitala möjligheterna.

En universitetsstudie visar att det går att göra rejäla samhällsbesparingar med hjälp av digital vård enligt vår modell. Min Doktor presenteras av Daniel Persson, affärsområdeschef i Norden. Han har varit med företaget sedan starten.