Heidi Schauman

Suomen taloudelliset ja rakenteelliset ongelmat

Heidi Schauman, pääekonomisti, Aktia Pankki Oyj

Suomen talous kasvaa viimeinkin, ja odotukset vuodelle 2018 ovat kovat. Talouskasvu ei kuitenkaan ratkaise isompia rakenteellisia talousongelmia. Nämä ratkaistakseen Suomi tarvitsee paitsi korkeasuhdannetta ja korkeampaa työllisyysastetta myös määrätietoisesti panostaa uusiin digitaalisiin ratkaisuihin ja keinoälyyn. Puheenvuoron kielenä on ruotsi.

Aktian pääekonomisti Heidi Schamanilla on pitkä kokemus pohjoismaisesta ja eurooppalaisesta pankki- ja rahoitusalasta. Schauman on aiemmin työskennellyt ekonomistina Nordeassa ja Suomen Pankissa, jossa hänen erikoisaloinaan olivat Suomen ja euroalueen makrotalous sekä euroalueen rahapolitiikka. Schauman on väitellyt tohtoriksi aiheenaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat.


Finlands ekonomiska och strukturella utmaningar

Heidi Schauman, chefsekonom, Aktia Bank Abp

Äntligen växer Finlands ekonomi och förväntningarna på 2018  är högt ställda. Men tillväxten löser inte de stora ekonomiska utmaningarna av mera strukturell karaktär. För att lösa dem behöver Finland förutom högkonjunktur och högre sysselsättningen en målmedveten satsning på nya digitala lösningar och AI (artificiell intelligens).

Aktias chefsekonom Heidi Schauman har stor erfarenhet av den nordiska och europeiska bank- och finansieringsbranschen. Schauman har tidigare arbetat som ekonom på Nordea och på Finlands Bank med Finlands och euroområdets makroekonomi samt euroområdets penningpolitik som specialområden. Schauman har doktorerat med en avhandling om arbetsmarknadens matchningsproblem.