Helena Lappalainen

Ohjelmistorobotiikan soveltaminen taloushallinnossa

Helena Lappalainen, kehitysjohtaja, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet

Palvelukeskuksen tuotantoprosessien automatisointiprojekti on yksi hallituksen digitalisaation kärkihankkeista. Puheenvuorossa esitetään nostoja talous- ja henkilöstöhallinnon automatisoinnin kokemuksista, hyödyistä ja tulevaisuuden näkymistä.

Helena Lappalainen on Valtion talous- ja hnkeilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtaja. Aiemmin Helena on  toiminut vakuutus- ja rahoitustoimialalla n. 16 vuotta sekä valtionhallinnossa vuodesta 2005 lähtien. Helanalle on vahva kokemus tulos- ja palveluorganisaatioiden johtamisesta, vaativista kehittämistehtävistä, projektijohtamisesta ja muutoksen johtamisesta 1990-luvun alkupuolelta lähtien. ICT-alueesta Helenalle tuttuja ovat ohjelmistorobotiikan ohella mm.  talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäympäristöt sekä kontaktien ja tietämyksenhallintajärjestelmät.