Juha Ruokari

FUTURE SMART CITY – kunta ekosysteemin alustana

Tulevaisuuden kunnan toimintaympäristö - verkostoituneen ekosysteemin vaatimukset ja tiekartta tulevaisuuteen

Juha Ruokari, kehitysjohtaja. Kuntatoimiala, CGI Suomi Oy

Kunnan toiminnan luonne ja rooli muuttuvat paljon tulevaisuudessa. Lakisääteisten palvelujen järjestämisen lisäksi kunnan oman elinvoiman ja kilpailukyvyn kasvattaminen nousee toiminnassa keskeiseksi. Varmistaakseen oman elinvoimansa kehittymisen, kunnan pitää mahdollistaa kilpailukykyä edistävän verkostoituneen ekosysteemin rakentuminen oman toimintansa ympärille ja tueksi. Jokaisen kunnan strategiassa pitää panostaa ekosysteemin kehittämiseen ja kärkihankkeiden sekä strategisten tavoitteiden tulee tukea tätä. 

Toimiva ja kilpailukykyä edistävä ekosysteemi mahdollistaa verkostotalouden toteutumisen. Kunnan tulee omilla kehittämishankkeillaan varmistaa, että ekosysteemille voidaan tarjota myös turvallinen ja tehokas toimintaympäristö ja alusta. Digitalisaatio ei ole teknologiaprojekti, eikä sitä pidä yrittää toteuttaa irrallisina pienhankkeina. Digitalisaatio tulee sisällyttää osaksi kuntastrategiaa ja kytkeä sitä kautta mukaan mahdollistajana kaikkiin kärkihankkeisiin, joilla toimintaa kehitetään. Onnistumisen kannalta tärkeintä on, että strategia ja sen tavoitteet ovat mitattavissa ja kytketty kehityshankkeisiin.  Näin kunnan johto pystyy koko ajan seuraamaan, että kärkihankkeet edistyvät suunnitellusti ja että asetut tavoitteet toteutuvat. 

Juha Ruokarilla on yli 25 vuoden kokemus tietojärjestelmien ja toimintaprosessien kehittämisestä kuntatoimialalla.