Tiina Larsson

Tiedolla johtaminen, tuotteistaminen ja automatisointi – Case Kerava

Tiina Larsson, toimialajohtaja, kasvatus ja opetus, Keravan kaupunki

Oletko valmis kuntatietokeruun muutokseen? Miten tiedolla johtaminen voi parantaa kunnan toimintaa ja taloutta? Puheenvuoro avaa mahdollisuuksia kuntapalvelujen kehittämiseen tiedolla johtamisen ja tuotteistamisen näkökulmasta. Puheenvuorossa kerrotaan Keravan ja Valtiovarainministeriön Kuntatieto pilotista, jonka avulla Keravan kaupunki valmistautuu tulevaan, kaikkia kuntia koskevaan kuntatiedon keruun muutokseen.

Tiina Larsson toimii Keravalla kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtajana sekä tiedolla johtamisen projektijohtajana.  Aiemmin Tiina on toiminut mm. opetuspäällikkönä Keravalla, sivistysjohtajana Somerolla sekä rehtorina ja luokanopettajana Helsingissä.