Tommi Karttaavi

Kuntien tietohallinnon hankkeet, resurssit ja talous – keskeiset kysymykset

Tommi Karttaavi, johtaja, tietoyhteiskunta-asiat, Suomen Kuntaliitto

Kuntien tietohallintoon ja ICT-kehittämiseen kohdistuu suuria odotuksia: kansalaisille pitäisi saada parempia digitaalisia palveluita, toiminnan pitäisi tehostua ja kustannuksia säästyä digitalisaation seurauksena. Myös valtio asettaa jatkuvasti uusia vaatimuksia kunnille, jotka edellyttävät tietojärjestelmien kehittämistä. Miten kuntien digitalisointi rahoitetaan ja resursoidaan? Tuoko ICT odotetut säästöt? Mikä on valtion rooli kehittämisessä?

Tommi Karttaavi johtaa Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikköä, jonka painopisteitä ovat tiedonhallinta, asiakirjahallinto ja arkistointi, sähköinen asiointi, tietosuoja, tietoturva, tietovarannot, tietoliikenne, avoin data, kokonaisarkkitehtuuri ja tietojärjestelmien ja tiedon yhteentoimivuus sekä digitaalinen saavutettavuus. Hän on työskennellyt julkisen hallinnon tietotekniikan kehittämisen parissa vuodesta 2000 ja ICT-alalla vuodesta 1994.

Ennen Kuntaliittoa Tommi on työskennellyt mm. valtiovarainministeriössä, sisäasiainministeriössä, To the Point Oy:ssä, Elisa Communicationsilla ja Teknillisen korkeakoulun koulutuskeskus Dipolissa. Päivätyön ohessa hän on toiminut myös kansainvälisessä Internet Society -järjestössä, sekä maaosaston puheenjohtajana että konsulttina kehittämässä vapaaehtoistoimintaa Euroopassa.