Vesa Urtti

Talousohjauksen järjestelmät & palvelumuotoilu – tulevat tarpeet ja vaatimukset

Vesa Urtti, talous- ja hallintojohtaja, Vantaan kaupunki

Miten talouden asiakaspalvelua voidaan parantaa? Helppokäyttöiset toiminnot? Robotisoinnin vaikutukset? Miten vahvistetaan vuorovaikutusta linjaorganisaation ja talouden välillä?

Vesa Urtti vastaa Vantaalla tulosalueesta, jonka tehtävänä on palvella talouden ja hallinnon alueella kuutta muuta tulosaluetta: rahoitusta, hankintakeskusta, talouspalvelukeskusta, tietohallinnon palvelukeskusta, kuntalaispalveluita ja työllisyyspalveluita. Aiemmin Vesa on toiminut mm. Unic Oy:ssä 1990 - 1996, yritysten, valtion ja kuntien talousohjausjärjestelmien käyttöönotoissa sekä Tieto -konsernissa  myyntipäällikkönä 1997 - 2002 ja myyntijohtajana 2003 - 2006. Vuodesta 2007 alkaen Vesa on työskennellyt Vantaan kaupungin kahden eri toimialan talous- ja hallintojohtajana.