Data-analytiikka kuntien ja maakuntien johtamisen tukena

Webinaari 10.12.2018 klo 13 - 15


Laadukas ja luotettava tieto on edellytys kuntien ja maakuntien toiminnan kehittämiselle.

Kunnissa jo pitkään kerätty tietoa erilaisista toiminnoista ja tilanteista. Tietoa muokataan, siirretään ja tallennetaan monissa eri järjestelmissä. Miten nämä tietomassat saadaan valjastettua tehokkaasti hyötykäyttöön? Miten data-analytiikka parhaiten tukee johtamista? Miten data-analytiikka auttaa asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä? Miten luodaan toimiva digitaalinen yhteistyöalusta ja ekosysteemi?

Muun muassa näitä kysymyksiä käsitellään webinaarissa maanantaina 10.12. klo 13 - 15. Aiheista alustaa johdon neuvonantaja Petri Takala, Gofore Oyj. Hänen kanssaan aiheista ja kysymyksistä keskustelee kehityspäällikkö Kari Ahopelto, FCG Finnish Consulting Group Oy.

Webinaari on yleisluoteinen tarkastelu, joka toimii myös johdantona erityiskysymysten käsittelyyn.


Kenelle?

Webinaarin kohderyhmiä ovat kuntien ylin johto, polittiset päättäjät, kehitysjohto, luottamushenkilöt, kuntien talouden, henkilöstön ja tietohallinnon vastuuhenkilöt sekä erilaisten palveluiden tuottajat.

Webinaari ei edellytä etukäteistietoja ja se toimii johdantona erityiskysymysten käsittelyihin.

Mistä data-analytiikassa on kysymys?

Data-analyysia voidaan soveltaa monissa kuntien rakenteellisissa haasteissa kuten talouskasvu, syntyvyys, maahanmuutto, syrjäytyminen, ikäihmisten palvelut, rikollisuuden minimointi jne.

Data-analytiikka on kokoelma menetelmiä ja työskentelytapoja, joiden tavoitteena on muodostaa kerätystä tiedosta kiinnostavaa informaatiota ja malleja. Data-analytiikka ja ylipäätään datan analysointi, käsittely ja visualisointi toiminnan tarpeisiin on ollut nopeasti kehittyvä trendi 2010-luvulla. Datan analysointi ei ole enää vain tutkimuslaitosten, erikoistuneiden yhtiöiden tai globaalien liikeyritysten asia. Teknologian kehityksen myötä kunnissa ja maakunnissa on mahdollista tehdä monipuolisia löydöksiä omista tietolähteistä - siten data-analyysi vaikuttaa päivittäiseen johtamiseen ja työntekoon.

Webinaarissa käsiteltäviä aiheita ovat mm.

(Yhteis)kunnallisten ongelmien ilmiöpohjaisen tarkastelun hyödyt.
-    yhteistyö toimialojen ja siilojen yli
-    ICT-investointien täysimääräinen hyödyntäminen toiminnassa

Toimintaympäristöt ja johtaminen
-    erilaisten toimintaympäristöjen tunnistaminen
-    päätöksentekoperiaatteiden tyypit
-    yleisjohtaminen vs. erityisjohtaminen
-    ICT:n ja toimialojen kipupisteet

Tilastoja syvemmälle: digitaalisuuden, data-analytiikan ja tekoälyn luomat mahdollisuudet
-    miten dataa voi hyödyntää paremmin päätöksenteossa ja johtamisessa
-    tilannekuvajohtaminen ja asiakaslähtöiset palvelut

Monituottajuus ja yhteisjohtaminen
-    hallintorakenteet ja yhteistyömallit
-    asiakkaiden osallisuus
-    organisaation perustelu
-    merkityksellinen työ

Miten alustatalous ja alustaekosysteemit toimivat?
-    alustaekosysteemien toimintaperiaate
-    yksityisten yritysten rooli julkisissa palveluissa

Käytännön soveltaminen ja kysymykset?
Miten data-analyysi vaikuttaa kuntien ja maakuntien toimintaan ja johtamiseen?
Mitä jatkossa? Verkostot, yhteistyö ja erityiskysymysten tarkastelu
 

Ilmoittaudu, lähetä kysymyksiä etukäteen ja vaikuta webinaariin sisältöön!

Osallistumismaksu 150,00 EUR + alv 24%

Esiintyjät

Petri Takala Gofore

Petri Takala on kokenut strategia-, tuote- ja kehitysjohtaja, sekä analytiikan, tiedolla johtamisen ja ekosysteemijohtamisen asiantuntija. Yli 20 vuoden työhistoriansa aikana Takala on toteuttanut kymmeniä erilaisia tutkimushankkeita, strategisia suunnitteluprojekteja, kokeiluita, strategisen ja operatiivisen tason Tiedolla johtamisen projekteja, tietojärjestelmähankkeita ja tietopohjaisia alustaekosysteemien yhteisöitä. Takalalla on toimialakokemusta mobiilitoimialalta, ICT-toimialalta, valtionhallinnosta, kuntasektorilta ja järjestötoimialalta.  

Takalan laaja kokemus asiakaslähtöisten toimintamallien kehittämisessä ja tiedolla johtamisessa ylimmän johdon, keskijohdon ja operatiivisten johtamisjärjestelmien tukemisessa toiminta- ja tietoarkkitehtuurinkin tasoilla mahdollistaa oikeiden ja oikea-aikaisten kehitysinvestointien johtamisen ekosysteemikehityksessä, hankesalkkutasolla tai yksittäisissä kehityshankkeissa. Takalalla on poikkeuksellista osaamista kansallisesta digitalisointikehityksestä valtionvarainministeriön DigiNYT seurantaohjelmasta ja elämäntapahtumapiloteista sekä Kansallisen Palveluarkkitehtuurin (Suomi.fi) toteutuskentästä niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. 

Kari Ahopelto FCG

Kari Ahopelto toimii kehityspäällikkönä FCG Finnish Consulting Group Oy:n tietohallinnossa, joka tuottaa esimerkiksi Suomen Kuntaliiton ICT-palvelut. Aiemmin Ahopelto on vastannut pitkään mm. Kuntaliitto-konsernin tietohallinnosta. Tietojärjestelmien kehittämisprojektien ohella Kari toimii sisältöasiantuntijana kunnille suunnatuissa valtakunnallissa ICT-tapahtumissa, kuten Kuntien ja maakuntien kyberturvallisuuspäivät, Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi/ Talouden ICT-Foorumi sekä Kuntien digitalisointipäivät.

Yhteyshenkilöt

Koulutuspäällikkö
Päivi Raitio
puh. +358 50 394 7291
etunimi.sukunimi@fcg.fi

 


Koulutuskoordinaattori
Lena Sjöblom
puh. +358 50 301 9167
etunimi.sukunimi@fcg.fi