Ville-Veikko Ahonen

Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos, yksikön päällikkö, valtiovarainministeriö


Ville-Veikko Ahonen työskentelee valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolla yksikön päällikkönä. Yksikön vastuualueelle kuuluu muun muassa kunta- ja kaupunkipolitiikan valmistelua, ohjausprosessien ja siihen liittyvän tiedonhallinnan valmistelua, kuntien ja mahdollisten tulevien hyvinvointialueiden digitalisaation edistämistä sekä valtakunnallisten hallinnollisten uudistusten toimeenpanoa. 
 

Jenni Airaksinen

Jenni Airaksinen, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Jenni Airaksinen työskentelee yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. Hän tutkii kuntien johtamista, erilaistumista, kuntien roolia ja merkitystä. Viimeaikaisiin tutkimusaiheisiin on kuulunut esimerkiksi vaikuttavuussijoittaminen ja näkyvien päättäjien uhkailu ja häirintä.

Ari Andreasson

Ari Andreasson, tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki

Ari Andreasson on Tampereen kaupungin tietosuojavastaava ja tietokirjailija. Ari toimii myös Kuntaliiton tietosuojavastaavien verkoston työvaliokunnan puheenjohtajana. Arin erityisosaamiseen kuuluu henkilötietojen käsittelyprosessit ja lainsäädäntö sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Miina Arajärvi

Miina Arajärvi, erityisasiantuntija, Valtiovarainministeriö

Miina Arajärvi työskentelee iedon hyödyntämisen ja avaamisen hallitusohjelmahankkeessa, jonka tavoitteena on laatia ehdotus tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista julkiselle hallinnolle toimeenpantavaksi sekä valmistella ja toteuttaa tiedon hyödyntämisen ja avaamisen edistäviä toimenpiteitä.

Charlotta Grönqvist

Charlotta Grönqvist, kehitysjohtaja, Porvoon kaupunki 

Charlotta Grönqvist toimii Porvoon kaupungin digitaalitsen palveluiden kehitysjohtajana. Kehitysjohtajan tehtäviin kuuluu uuden digitaalisten palveluiden kehittämisyksikön perustaminen sekä uudenlaisen toimintakulttuurin mahdollistaminen kaupungin organisaatiossa. Kehitysjohtaja kuuluu kaupungin johtoryhmään ja vastaa yhdessä muun johtoryhmän sekä ICT-organisaation kanssa digitaalisen kokonaisarkkitehtuurin luomisesta ja sen jatkuvasta kehittämisestä. Hän arvioi uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia sekä vastaa strategian käytäntöön viemisestä yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa. 

Niilo Hakonen

Niilo Hakonen, työelämän kehittämisen asiantuntija, KT Kuntatyöntantajat

Niilo Hakonen on kokenut kehittäjä ja KT:n johtava työelämän kehittämisen asiantuntija, joka on näköalapaikalta seurannut kunta-alan työn murrosta seurantatyöryhmän sihteerinä.

Heli Hautaniemi

Heli Hautaniemi, suunnittelija, Digi- ja väestötietovirasto

Heli Hautaniemi työskentelee Suomi.fi-verkkopalvelun toimituksessa Digi- ja väestötietovirastossa. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat esimerkiksi erilaiset Palvelutietovarannon sisällön laadun kehittämiseen liittyvät asiat sekä Suomi.fi-verkkopalvelun tietosisältöjen suunnitteluun ja tuottamiseen liittyvät tehtävät.

Heini Huotarinen

Heini Huotarinen, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö

Neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen työskentelee oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosastolla. Hänen tehtäväkenttäänsä kuuluu vaalilainsäädännön valmistelua, vaalien järjestämistä ja vaaleihin liittyviä kehittämistehtäviä. Huotarinen on toiminut molempien viimeisimpien nettiäänestystyöryhmien sihteerinä. Hän on lisäksi perehtynyt vaikuttamiseen verkossa mm. kehittämällä ja ylläpitämällä oikeusministeriön demokratiaverkkopalveluita.

 

Anna-Mari Jaanu

Anna-Mari Jaanu, ohjelmapäällikkö, KT Kuntatyönantajissa

Anna-Marin vastuulla on työelämän kehittämisprojektit, joita hän on johtanut ja koordinoinut vuodesta 2015. Hankkeissa tehdään hyvää kuntatyötä näkyväksi ja tuetaan kuntaorganisaatioiden uudistumista. Hän on myös mukana KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen työn murroksen seurannassa vuonna 2021. Lisäksi Anna-Mari koordinoin Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajien  yhteistä Digitalisaatio ja työn murros -hanketta.

Kirsi Janhunen

Kirsi Janhunen, johtava asiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto

Kirsi Janhusella on pitkä tausta tietoturvallisuuden hallinnan ja verkostojen kehittämisessä. Vaikka lainsäädäntö onkin Kirsin sydäntä lähellä, hän lähestyy tietoturvallisuuden kokonaisuutta käytännönläheisesti.

Tanja Lahti

Tanja Lahti, hankepäällikkö, valtiovarainministeriö
 
Tanja Lahti toimii hankepäällikkönä Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hallitusohjelmahankkeessa, jossa laaditaan ehdotus tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista julkiselle hallinnolle toimeenpantavaksi sekä valmistellaan ja toteutetaan tiedon hyödyntämistä ja avaamista edistäviä toimenpiteitä.
 

Juha Malmivirta

Juha Malmivirta, kehittämispäällikkö, Turun kaupunki

Juha Malmivirta ja Jaakko Ståhlberg ovat kehittämispäällikköjä Turun kaupungilla. He määrittelevät yli 40 vuoden kuntakokemuksella Turun kaupungin muutosta systeemiseksi ihmis- ja yrityslähtöisemmäksi kaupungiksi, jossa ihmisen tai yrityksen tarpeita ratkotaan kokonaisuutena yli organisaatiorajojen.

Niko Mäkila

Niko Mäkilä, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö

Niko Mäkilä työskentelee valtiovarainministeriössä digitaalisen turvallisuuden kehitystehtävissä, jossa yhtenä tärkeänä tavoitteena on kuntien digitaalisen turvallisuuden parantaminen.  Nikolla on paljon kokemusta tietohallinnon, palveluiden hallinnan ja tietoturvallisuuden kehittämisestä niin hallinnollisesta kuin teknisestä näkökulmasta. 

Markus Pauni

Markus Pauni, strategia- ja kehitysjohtaja, Suomen Kuntaiitto

Kuntaliiton strategia- ja kehitysjohtaja Markus Pauni luotsaa Kuntaliiton strategiayksikköä, jonka tehtäviin kuuluu kuntajohtamiseen, demokratiaan, digitalisaatioon sekä kestävään kehitykseen liittyvät asiat sekä Kuntaliiton oma strategia- ja kehitystyö sekä digitalisaatio.

Tuula Seppo

Tuula Seppo, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

KTM, YTM  Tuula Seppo on tiedonhallinnan, tietosuojan ja tietoturvan erityisasiantuntija Kuntaliitossa. Tuula on toiminut näiden osa-alueiden erilaisissa asiantuntija ja johtotehtävissä kunnallis- ja valtionhallinnossa sekä yksityisellä sektorilla. Tuula on kouluttanut paljon erityisesti tietosuojaa ja tiedonhallintaa.  Hän oli tekemässä julkisen hallinnon tiedonhallintalakia ja oli aktiivisesti mukana EU:n tietosuoja-asetuksen jalkauttamisessa julkiselle sektorille. Erityisen kiinnostuksen kohteena tällä hetkellä on tiedon luokitteluun ja tiedon elinkaaren hallintaan liittyvät asiat.

Jaakko Ståhlberg

Jaakko Ståhlberg, kehittämispäällikkö, Turun kaupunki

Jaakko Ståhlberg ja Juha Malmivirta ovat kehittämispäällikköjä Turun kaupungilla. He määrittelevät yli 40 vuoden kuntakokemuksella Turun kaupungin muutosta systeemiseksi ihmis- ja yrityslähtöisemmäksi kaupungiksi, jossa ihmisen tai yrityksen tarpeita ratkotaan kokonaisuutena yli organisaatiorajojen.

Jari Ylikoski

Jari Ylikoski, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

• Kuntasektorin tietoturvastaavien verkoston yhteyshenkilö
• Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuriryhmän puheenjohtaja
• Ensikontakti kuntien arkkitehdeille ja toiminnan kehittämisen sidosryhmille
• Mukana julkishallinnon arkkitehtuuri-työryhmissä - kuntaperspektiivi
• KY-palveluverkon yhteyshenkilö - teknologia hallinta, tietoturva