Tiina Sats

Tiina Sats

erikoissairaanhoidon yksikön päällikkö, Estonian Health Insurance Fund

Estonian Health Insurance Fundin ylläpitää kansallista terveysvakuutusta, jonka tarkoituksena on taata vakuutetuille henkilöille heidän tarvitsemansa hoidon, lääkkeet, laitteet ja rahallisen hyödyn. Satsin tiimiin kuuluu terveydenhuollon asiantuntijoita, jotka mm. ylläpitävät listaa maan terveyspalveluista, arvioivat uusia palveluja, hintatietoja ja maksutapoja. Sats on tiimeineen kehittänyt viimeisen vuoden aikana uusia maksutapoja, jotka pitävät sisällään globaalin budjetin, valmiusmaksuja ja niputettuja maksuja. Kehittämistyön tarkoituksena on vastata uusiin haasteisiin ja houkutella uusia kannustimia hoidolle.

Virpi Pitkänen

Virpi Pitkänen

johtava asiantuntija, Talous ja sote, Kansallinen DRG-keskus, FCG  Finnish Consulting Group

Virpillä on pitkä kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotteistuksesta. Taustalla on monipuolinen substanssin tuntemus sekä toisaalta asiakas- ja potilasdatan kautta sote-tiedon hyödyntämisen kokemus liitettynä mm. toiminnan prosessien kehittämiseen mutta myös tuottavuuden sekä palvelu- ja hoitoketjujen tarkasteluun. Virpi toimii FCG:ssä sote- ja hyvinvointipalveluiden johtavana asiantuntijana.

Lotta Sokka

Lotta Sokka

johtava asiantuntija, Talous ja sote, Kansallinen DRG-keskus, FCG Finnish Consulting Group

Lotta työskentelee johtavana asiantuntijana potilasluokittelutuotteiden parissa. Tällä hetkellä Lotan työtehtävät liittyvät pääosin DRG-järjestelmien kehitystyöhön sekä kustannuslaskentaan. Lotalla on vahva sote-kentän tuntemus ja kokemusta lukuisista sote-sektoria koskevista selvityksistä. Lotan vahvuutena on erityislaatuinen koulutustausta, jossa yhdistyy sekä terveydenhuoltoalan että talous- ja järjestelmäpuolen vahva osaaminen. Erityisinä kiinnostuksen kohteina Lotalla ovat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin sekä palveluiden oikeaoppiseen kohdentamiseen sekä liittyvät asiat.