Ohjelma


”Keskity olennaiseen, yksinkertaista ja tee valmiiksi”


08.45  Lähetysyhteyksien testausmahdollisuus

09.00  Esimiesfoorumin avaus
koulutuspäällikkö Pekka Hannukkala, FCG

09.15  Hyvin suunniteltu ei ole edes puoliksi tehty – miten niin?
•    Motivointi ja innostaminen hyvä, toimeenpanokyvykkyyden lisääminen parempi
•    Työvälineitä oman ja organisaation toimeenpanotaidon kehittämiseen
Volition Booster, Executive Coach (PCC) Ria Parppei, Sparria

10.45  Tauko

11.00  Yhteisöohjautuva toimintamalli kunnissa –  kokemuksia, opetuksia ja näkemyksiä
•    Käyttöönoton tavoitteet ja niiden mittaaminen
•    Toimintakulttuurin vaikutus mallin rakentamiseen
•    Esimiehen rooli yhteisöohjautuvassa työympäristössä
Manager Eeva Juntunen, KPMG Oy Ab

11.45  Lounastauko

12.30  Työkykyjohtaminen lähiesimiehen tehtäväkentässä
•    Esimiestyö uudessa normaalissa
•    Työkyvyn johtaminen poikkeusoloissa ja siitä toivuttaessa
•    Työntekijän oman vastuun vahvistaminen
asiakaspäällikkö Jaana Kekäläinen, Keva

13.15  Tauko

13.30  Johtajan oma mieli – esimiestyön onnistumisen avain
•    Esimiehen oma jaksaminen ristipaineissa ja jatkuvassa muutoksessa
•    Esimiestyöskentelyn kehittäminen organisaatiossa – case Helsingin kaupunki
onnistumisen johtamisen päällikkö Teetta Kalajo, Helsingin kaupunki

14.15  Tauko

14.30  Mitä vuodet kuntaesimiehenä ovat minulle opettaneet?
kunnanjohtaja Antti Jämsén, Kittilän kunta

15.00  Foorumin yhteenveto ja katse tulevaisuuteen!