Ohjelma


”Keskity olennaiseen, yksinkertaista ja tee valmiiksi”


08.45  Lähetysyhteyksien testausmahdollisuus

09.00  Esimiesfoorumin avaus
Koulutuspäällikkö Pekka Hannukkala, FCG

09.15  Hyvin suunniteltu ei ole edes puoliksi tehty – miten niin?
•    Motivointi ja innostaminen hyvä, toimeenpanokyvykkyyden lisääminen parempi
•    Työvälineitä oman ja organisaation toimeenpanotaidon kehittämiseen
Volition Booster, Executive Coach (PCC) Ria Parppei, Sparria

10.45  Tauko

11.00  Yhteisöohjautuva toimintamalli kunnissa –  kokemuksia, opetuksia ja näkemyksiä
•    Käyttöönoton tavoitteet ja niiden mittaaminen
•    Toimintakulttuurin vaikutus mallin rakentamiseen
•    Esimiehen rooli yhteisöohjautuvassa työympäristössä
Manager Eeva Juntunen, KPMG Oy Ab

11.45  Lounastauko

12.30  Työkykyjohtaminen lähiesimiehen tehtäväkentässä
•    Esimiestyö uudessa normaalissa
•    Työkyvyn johtaminen poikkeusoloissa ja siitä toivuttaessa
•    Työntekijän oman vastuun vahvistaminen
Asiakaspäällikkö Jaana Kekäläinen, Keva

13.15  Tauko

13.30  Johtajan oma mieli – esimiestyön onnistumisen avain
•    Esimiehen oma jaksaminen ristipaineissa ja jatkuvassa muutoksessa
•    Esimiestyöskentelyn kehittäminen organisaatiossa – case Helsingin kaupunki
Yksikön päällikkö Teetta Kalajo, Johtaminen, onnistuminen ja hyvinvointi, Helsingin kaupunki

14.15  Tauko

14.30  Mitä vuodet kuntaesimiehenä ovat minulle opettaneet?
Kunnanjohtaja Antti Jämsén, Kittilän kunta

15.00  Foorumin yhteenveto ja katse tulevaisuuteen!