Juridik och digital service i svenskt parallellprogram

På grund av att deltagarantalet blev för litet, har det svenska temat annullerats.


För första gången arrangeras nu svenskt parallellprogram under FCG:s årliga höstkonferens, i samarbete med Kurstorget vid Kommunförbundet. Teman som jurister och sakkunniga tar upp tillsammans med tjänsteinnehavare i kommunerna:
• Hur kan kommunerna och landskapen samarbeta, framför allt kring överflyttningar av personal?
• Vad bör, få och får man inte informera om från kommunalt beslutsfattande, speciellt i sociala medier?
• Digitaliseringen i framtidens kommun, case: elektronisk mötesadministration.
• Nya krav på tillgänglighet för webb och appar.
Efter föreläsarnas inlägg finns tid för frågor och diskussion.


Torsdag 27.9.

klo 8.30 alkaen ilmoittautuminen ja tervetulokahvit

Yhteinen osuus

9.30 Tilaisuuden avaus

9.35 Tarinan voima kuntabrändäyksessä
toimittaja, luova johtaja Jani Halme
            
10.20 Valtion talousarvio 2019, verotus sekä niiden vaikutukset maakuntien ja kuntien talouteen
vt. johtaja Henrik Rainio, Suomen Kuntaliitto 

10.50 Tauko

11.00 Ajankohtaista työmarkkinoilla 
työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, KT Kuntatyönantajat 

11.30 Katsaus ajankohtaisiin lainsäädäntöasioihin
johtava lakimies Kirsi Mononen, Suomen Kuntaliitto 

12.00 Lounas

Svenskt parallellprogram

13.15 HR-samarbete mellan kommun och landskap    
Så genomförs landskapsreformen med trygghet och balans för både personal och invånare som målsättning.
förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas, KT
HR-chef Peter Lindroos, Pargas

 
14.30 Kaffepaus
 
15.00- Vad får och får man inte säga på nätet?
16.15 Grundlagen ger alla yttrandefrihet, men det finns olika lagar och lojalitetsprinciper som begränsar vad man som förtroendevald, tjänste-innehavare eller i arbetsförhållande får skriva till exempel på Facebook. Vilka sanktioner kan man vid behov ta till? Välkommen att fråga och diskutera.
arbetsmarknadsombudsman Canelia Wessman, KT

18.00 Middag

Fredag 28.9

Svenskt parallellprogram

8.30 Lansering av system för elektronisk mötesadministration 
Digiförsökskommunen Jakobstad utvecklar ett redskap för elektronisk mötesadministration, som gärna får tas i bruk av och utvecklas vidare tillsammans med andra kommuner. Välkommen att bekanta dig med systemet och höra hur Tukudigi stöder arbetet med att sprida nya digitala redskap i kommunerna.
stadssekreterare Milla Kallioinen, Jakobstad
specialsakkunnig Mikko Malmgren, Finlands Kommunförbund

  
10.00 Kaffepaus

 
10.15 Nya krav på tillgänglighet för webb och appar
 
Vet du vad tillgänglighet handlar om? Känner du till vad kraven innebär för din kommun? I september träder ny lagstiftning om tillgänglighet på webben i kraft i Finland. Nu är det dags att aktivera arbetet med tillgänglighet i din kommun!
sakkunnig Matias Lindroth, Finlands Kommunförbund

11.30 Lunch

Yhteinen osuus

12.30 Kevan ajankohtaiset
toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Keva 

13.00 Hyvää elämää työpaikalla  
filosofi, tutkijatohtori, inhimillisen kokemusmaailman tutkija Frank Martela
        
14.15 Koulutuspäivien päätös 

14.30 Hyvää kotimatkaa!