Ohjelma 

Torstai 29.8.

Konferenssi alkaa kaikille yhteisellä ohjelmalla.

9.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.30 Tervetuloa konferenssiin!

9.45 Tulevaisuutta voidaan tehdä, mutta millaisen tekisimme?
professori Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto

10.30 Kuntakentän ajankohtaiset –paneeli

Paneelissa kuntakentän ajankohtaisista aiheista keskustelemassa:
Henrika Nybondas-Kangas
, neuvottelupäällikkö KT-Kuntatyönantajat
Elisa Kettunen, projektipäällikkö Suomen Kuntaliitto 
Minna Punakallio, pääekonomisti Suomen Kuntaliitto
Jutta Jylhä, lakimies Keva 

Paneelia luotsaa kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Suomen Kuntaliitosta. 

11.40 Johtamisen muutos strategiatyöskentelyn näkökulmasta
toimitusjohtaja Mika Jantunen, Intolead                                  

12.00 Lounas

Lounaan jälkeen konferanssi jatkuu rinnakkaisohjelmilla

Hallintojohto

13.00 Tiedonhallintalaki digitalisaation edistäjänä
erityisasiantuntija Tuula Seppo, Suomen Kuntaliitto

13.40 Kiinteistöveropotentiaalista (edelleen) osa hyödyntämättä
johtava asiantuntija Teijo Salmi, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

14.00 Hankinnat ja vastuullisuus - miten saavuttaa strategista vaikuttavuutta?
johtava lakimies Katariina Huikko, julkisten hankintojen neuvontayksikkö, Suomen Kuntaliitto

14.40 Kahvitauko

15.20 Hallintojohtaja tietojohtajana - tieto päätöksenteon tukena
erityissuunnittelija Timo Hakala, Helsingin kaupunki

16.00 Hallintojohtajan pimeät hetket - haasteita käytännön elämästä: Voiko kunnallisvalitusoikeutta käyttää väärin? 
lakimies Annaliisa Lehtinen, Suomen Kuntaliitto 

Henkilöstöjohto

13.00 Maahanmuuttajat työllisyyden ja elinvoiman tekijöinä – perustana osaaminen
liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu, Omnia

 

13.40 Kelpoisuuksiin liittyvät reunaehdot
johtava työmarkkinalakimies Anne Kiiski, KT Kuntatyönantajat

 

14.40 Kahvitauko

 

15.20 Anonyymi rekrytointi – kokemuksia Vaasan kaupungilta

rekrytoinnin palveluvastaava Anne Lindell, Vaasan kaupunki

 

16.00 Henkilöstön osallistaminen muutoksen johtamiseen
asiantuntija Virpi Ilmakangas, Valmennustrio

 

16.50 Yhteenveto ja ohjeistus iltaan

Talousjohto

13.00 Kuntien talouden kehitysnäkymiä 2020-2025
• Hallitusohjelman vaikutukset kuntatalouteen
pääekonomisti Minna Punakallio, Suomen Kuntaliitto

13.45 Verotuksen ja kuntien valtionosuuksien muutokset 2020
kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, Suomen Kuntaliitto

14.40 Kahvitauko

15.20 Vastuullinen kuntatalous: miten varmistetaan taloudellisille resursseille parhaat käyttökohteet?
professori Jarmo Vakkuri, Tampereen yliopisto

 

Ruotsinkielinen

Ruotsinkielinen osuus on valitettavasti peruttu.
 

Ensimmäinen konferenssipäivä päättyy yhteiseen iltaohjelmaan.

16.50 - 17 Ensimmäisen konfferenssipäivän päätös

18.30 Alkaen iltaohjelma Kalastajatorpan Pyöreässä Salissa

Perjantai 30.8.

Konferenssin toinen päivä alkaa klo 8.30 rinnakkaisohjelmilla. 

Hallintojohto

8.30 Sisäinen valvonta – ohjausta tavoitteisiin
Lain määräys ja johdon tahto

Sisäinen valvonnan COSO viitekehys 
koulutuspäällikkö Pekka Hannukkala, FCG Koulutus

Kaupunginhallituksen selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä – tapaus Tampere 
tarkastusjohtaja, JHTT, CGAP, CRMA Markus Kiviaho, Tampereen kaupunki

10.00 Kahvitauko

10.30 Rikonko vai rakennanko?
• Luottamushenkilön ja viranhaltijan roolit ja yhteistyö
• Ajatuksia toimivista pelisäännöistä ja käytännöistä
lakimies Annaliisa Lehtinen, Suomen Kuntaliitto          

11.00 Itsensä johtaminen –trendisana vai oikeasti asiaa?
organisaatiokehittäjä, valmentaja Katarina Asén Wise Consulting

                          

Henkilöstöjohto

8.30 KT Kuntatyönantajien ajankohtaiset

• Sopimusneuvotteluiden tilannekatsaus: OVTES, KVTES, LS, TS
• KVTES-sopimustyöryhmät: TVA, sairauslomatyöryhmä, KVTES - työaikalain päivittämisryhmä
• Ajankohtaisia kolmikantahankkeita hallitusohjelmasta sekä muita hankkeita, mm. perhevapaat, sosiaaliturva 
• Ajankohtaiset lakimuutokset
• Suomen puheenjohtajuuskausi: miten etenee työnantajatoimintaan vaikuttavien direktiivien täytäntöönpano
• Osaamisen kehittämisen ajankohtaiset kuulumiset
KT Kuntatyönantajien asiantuntijat

10.00 Kahvitauko

10.30 Edelliset aiheet jatkuvat

Talousjohto

8.30 Strategiat ja talous: miten muutetaan kuntastrategiat rahaksi?
• Strategia ja taloussuunnittelukytkös
• Investointien talousvaikutukset
• Hyvinvointi ja elinvoima – odotusarvoa vai latauksia tulevaan
• Voiko toimenpiteiden vaikutuksia ennakoida?
toimialajohtaja Sami Miettinen, FCG Konsultointi

9.30 Kommenttipuheenvuoro: käytännön näkökulma talouden johtamiseen
talousjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, Hollolan kunta

Keskustelua ja kommentteja

10.00 Kahvitauko

10.30 Tilintarkastushavainnot taloustiedolla johtamisen tukena
• Keskeiset havainnot
• Yhteistyö tilintarkastajien kanssa
• Miten tarkastustietoja kannattaa hyödyntää johtamisessa?
tilintarkastaja, osakas, JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela, BDO

Ruotsinkielinen

Ruotsinkielinen osuus on valitettavasti peruttu.

11.30 Lounas 

Konferenssi jatkuu kaikille yhteisellä ohjelmalla.

12.30 The new digital transformation mindset – how does it apply to government bodies?
Elin Kristine Fjørtoft, Section manager Innovation and user insights
Agency for Public Management and eGovernment (Difi)

13.30 Vastuullisuus muutoksessa
Pauli Aalto-Setälä, työelämäprofessori Turun yliopisto,
toimitusjohtaja
Dentsu Aegis Network

14.15 Päätössanat ja kahvit

 

* Muutokset ohjelmaan mahdollisia