JP Rantanen

Tapahtuman juontaa Jussi-Pekka Rantanen, TV-uutisten juontaja, tuottaja, YLE

Jussi-Pekka Rantanen on Yleisradion TV-uutisten juontaja ja tuottaja. Hänet tunnetaan myös monista muista Ylen ohjelmista, kuten Linnan juhlien selostajana, Mansikkapaikka-sarjan juontajana ja monien erikoislähetysten ja konserttitaltiointien tekijänä. Rantanen on toiminut säännöllisesti sekä kotimaisten että kansainvälisten seminaarien, tapahtumien ja tilaisuuksien moderaattorina.

Henri Hyppönen

Henri Hyppönen, tietokirjailija, yrittäjä ja luova johtaja

Tulevaisuuden johtajan metataidot

Henri Hyppönen on vetänyt satoja organisaatioita ja valmentanut tuhansia johtajia.

Hän käsittelee puheessaan itsensä johtamista ja tulevaisuuden työelämän tärkeimpiä taitoja. Henri yhdistää luennolla tutkitun tiedon, esimerkit ja omakohtaiset kokemukset kokonaisuudeksi, joka pitää otteessaan ja antaa kuulijalle vietävää omaan tapaan tehdä töitä. Henri puhuu tulevaisuuden johtamisen metataidosta: luovasta ongelmanratkaisusta, kriittisestä ajattelusta, sosiaalisesta älykkyydestä ja merkitysten muodostamisesta. Jokainen näistä taidoista on oleellista myös itsensä ja oman työn johtamisessa. 

Harri Laihonen

Harri Laihonen, professori, Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Tulevaisuutta rakennetaan tiedolla

Tulevaisuuttamme rakennetaan niillä päätöksillä, joita tänään tehdään. Toivomamme tulevaisuuden rakennustyössä on tärkeää pohtia millä tiedolla perustelemme valintojamme. Yhteisten tavoitteitten määrittämiseksi ja saavuttamiseksi tulisi organisaatioissa panostaa tiedon ja osaamisen laaja-alaiseen ja systemaattiseen hyödyntämiseen. Keskustelemme professori Harri Laihosen johdolla tietojohtamisen kokonaisuudesta sekä pohdimme, kuinka tietoa voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena.
 

Risto Linturi

Risto Linturi, tulevaisuudentutkija

Tulevaisuus tehdään tänään

Koronaviruspandemia on monella tapaa osoittanut hyvän ennakoinnin merkityksen. Kuten uhkiin, tulisi myös tulevaisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin varautua ja valmistautua laaja-alaisesti. Teknologisen kehityksen tuomat mahdollisuudet ovat monella tapaa osoittaneet arvonsa pandemian aikana.  Siirtäessämme katseitamme kohti tulevaa, liittyy uusiin teknologioihin valtaisa potentiaali niin tuottavuuden lisäämisen, palveluiden saavutettavuuden kuin kestävän kehityksenkin näkökulmasta. Maailmaa ei kuitenkaan muuteta ilman aktiivisia toimia. Uusien teknologioiden hyödyntämiseksi, tulisi näille luoda edellytyksiä. Keskustelemme tulevaisuudentutkija Risto Linturin johdolla niistä tulevaisuuden ilmiöistä ja mahdollisuuksista, joiden eteen meidän tulisi työskennellä jo tänään.
 

Henrika Nybondas-Kangas

Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö, KT

Paneelikeskustelu ”Rohkeasti kohti tulevaa” ja KT:n ajankohtaiset

Laesterä

Eero Laesterä, kuntatalouden asiantuntija, HT, FCG Finnish Consulting Group

Paneelikeskustelu ”Rohkeasti kohti tulevaa”

Eero Laesterä on maan nimekkäin kuntataloustieteilijä, joka tuntee parhaiten myös käytännössä Suomen kuntatalouden tilan ja tulevaisuuden näkymät. Laesterä on toiminut alalla vuodesta 1994, ja on pitkäjänteisesti kehittänyt kuntatalouden laskentametodeja ja arviointia pioneerityönsä tueksi.

Sulkko

Sami Sulkko, johtaja, CGI Suomi, Kaupunki- ja kuntaliiketoiminnot

Paneelikeskustelu ”Rohkeasti kohti tulevaa”


Henkilöstöjohdon osuus

Jenni Rajahalme

Jenni Rajahalme, viestinnän asiantuntija ja keynote-puhuja 

Eri-ikäisten johtaminen

Työyhteisöissä tarvitaan uudenlaista kykyä ymmärtää erilaisuutta vastatakseen eri sukupolvien tarpeisiin. Menestyäksemme tarvitsemme sekä eletyn elämän antaman kokemuksen että nuoremman sukupolven kyvyn ajatella uudella tavalla. Jenni Rajahalme puhuu kanssamme, miten johtaa eri sukupolvia milleniaaleista eläkeikäisiin.


Talousjohdon osuus

Vesala

Timo Vesala, pääekonomisti, Kuntarahoitus

Kuntatalouden kehitysnäkymiä
 

Tiia Mäkiranta

Tiia Mäkiranta, COO, Most Digital Oy

Ohjelmistorobotiikka kuntien taloushallinnossa – prosessikontrollien ja laadun varmistaminen

Kuntien tietotyö ja toimintatavat ovat murrosvaiheessa digitalisaation ja tietotyön automaation tuomien mahdollisuuksien myötä. Tiia Mäkiranta kertoo millaisia tuloksia Kunnille robotiikkaa -hankkeessa on saatu aikaan yhteistyössä hankkeeseen osallistuneiden yhdentoista kunnan kesken. 
 

Lehtonen

Sanna Lehtonen , erityisasiantuntija

Mitä kuntaan jää kun sote häviää?

Ahonen

Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos, valtiovarainministeriö   

Hyvinvointialueet liikkeelle – missä mennään nyt?

Sote-uudistuksen keskeinen elementti eli uudet hyvinvointialueet ovat uudistuksen toimeenpanon kannalta keskeisessä roolissa. Ville-Veikko Ahonen valottaa puheenvuorossaan miksi kuntien kannattaa lähteä hyvissä ajoin valmistautumaan tulevaan uudistukseen yhdessä muiden samaan hyvinvointialueeseen kuuluvien kuntien ja kuntayhtymien kanssa. 


 

Mäkivirta

Laura Mäkivirta, talousjohtaja, Kurikan kaupunki

Talouden tasapainottaminen – kokemuksia Kurikan kaupungista

Palokangas

Emmi Palokangas, viestintäjohtaja, Jyväskylän kaupunki

Uudet valtuustot aloittavat – miten viestit talouden tilannekuvasta?

Tuomela

Ulla-Maija Tuomela, Partner, aluejohtaja JHT, KHT , BDO

Hyvä suunnittelu ja seuranta? Taloussuunnittelun ja -seurannan kehittäminen toimialoja palvelevaksi
 


Hallintojohdon osuus

Antila

Anni Antila, johtava konsultti, FCG Finnish Consulting Group

Toimielinten itsearviointi

Toimiva luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kaksoisjohtaminen sekä sujuvat päätöksentekoprosessit ovat yksi tulevaisuuden kunnan menestystekijä. Kunnan johtaminen edellyttää oppien keräämistä ja yhteistä ymmärryksen muodostamista yli valtuustokausien. Johtava konsultti Anni Antila FCG Finnish Consulting Groupissa kertoo konferenssissa toimielinten itsearvioinnista yhdessä kehitysjohtaja Jarmo Asikaisen kanssa. 

Anni Antila on toiminut asiantuntija- ja koordinointitehtävissä johtamisen verkostohankkeissa ja osallistunut kymmeniin kuntien valtuustotyöskentelyn ja kuntakonsernien johtamisjärjestelmien arviointeihin ja strategista johtamista tukevien työkalujen kehittämiseen. 
 

Niemelä

Anna Niemelä, yrittäjä ja johdon konsultti, HNY Group

Päätöksentekokyky
 
Päätöksentekokyky on yksi kunnan tärkeimmistä menestystekijöistä. Yksittäisen asiantuntijan päätöksentekokyvyn lisäksi koko kunnan johdon pitää pystyä tekemään päätöksiä, sitoutumaan niihin ja viemään päätökset toiminnaksi. Tämä edellyttää hyvän päätösvalmistelun ja faktojen lisäksi luottamuksen rakentamista, toimivaa ja avointa vuorovaikutusta sekä aikaa keskusteluun ja kuunteluun. Puheenvuoro avaa kunnan päätöksentekokykyyn vaikuttavia asioita ja ilmiöitä sekä keinoja päätöksentekokyvyn kehittämiseen.

Reuter

Niklas Reuter, yritysetiikan ja vastuullisuuden asiantuntija, Oy Projnik Ab

Whistleblowing-kanavan perustaminen ja käyttöönotto

Vuoden 2021 lopussa Suomeen astuu voimaan niin sanottu Whistleblowing-laki. Tämä velvoittaa suomalaisia organisaatioita, perustamaan Whistleblowing-kanavan. Tällä ilmoituskanavalla pyritään tunnistamaan eettisiä rikkeitä ja taloudellisia väärinkäytöksiä, ennen kun niistä syntyy maine- tai taloudellista haittaa. Laki perustuu EU-direktiiviin, ja sen tarkoituksena on suojata ilmoittajaa, ja samalla edistää organisaation kestävää ja vastuullista toimintatapaa. Niklas kuvaa puheenvuorossaan tärkeimpiä käytännön vinkkejä Whistleblowing- kanavan perustamiseen ja käyttöönottoon.

Niklas Reuterillä on pitkä tausta yritysvastuun ja kestävän liiketoiminnan parissa. Hän on toiminut monipuolisesti eri rooleissa kansainvälisissä organisaatioissa, suomalaisissa konsulttiyrityksissä ja erinäisissä luottamustehtävissä. Vuodesta 2017 lähtien hän on myös johtanut Whistleblowing-kanavaratkaisujen käyttöönottoprojekteja.   
 

 

Huom! Muutokset mahdollisia.