Torstai 27.9.

klo 8.30 alkaen ilmoittautuminen ja tervetulokahvit

Yhteinen osuus

9.30 Tilaisuuden avaus

9.35 Tarinan voima kuntabrändäyksessä
toimittaja, luova johtaja Jani Halme
            
10.20 Valtion talousarvio 2019, verotus sekä niiden vaikutukset maakuntien ja kuntien talouteen
vt. johtaja Henrik Rainio, Suomen Kuntaliitto 

10.50 Tauko

11.00 Ajankohtaista työmarkkinoilla 
työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, KT Kuntatyönantajat 

11.30 Katsaus ajankohtaisiin lainsäädäntöasioihin
johtava lakimies Kirsi Mononen, Suomen Kuntaliitto 

12.00 Lounas

Hallintojohdon osuus

13.00 Menikö MaKu –keskeisimmät haasteet kuntien näkökulmasta
maku ja sote –kyselytunti

kunta- ja aluehallinto-osaston ylijohtaja Jani Pitkäniemi, valtionvarainministeriö 

13.45 Strateginen johtaminen ja kuntakentän muutos
• kuntakonserni kokonaisuutena haltuun
• miten kuntakonsernista enemmän irti
kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollolan kaupunki

14.15 Kuntakonsernin mahdollisuudet –rohkeasti valitulla polulla
• nyt kun toiminnot ovat yhtiöissä, mitä tämä edellyttää ja mahdollistaa?
• rohkeaa ja reipasta omistajuutta, järkevää toimintaa ja uskallusta
johtaja Kirsi-Elina Kettunen, FCG Konsultointi

14.30 Kahvitauko

15.00 Hallintojohtajan päivän polttavat käytännönläheisesti
lakimies Kai Ketelimäki, Suomen Kuntaliitto 
lakimies Saija Haapalehto, Suomen Kuntaliitto   

Päätösten tiedoksianto muutoksenhaun näkökulmasta 
lakimies Kai Ketelimäki, Suomen Kuntaliitto

Kolmen vaalin vuosi –valmistautuminen vaalivuoteen
lakimies Saija Haapalehto, Suomen Kuntaliitto

Tiedonhallinta 2.0. Hyvästä tiedonhallinnasta hyvään hallintoon
- näkökulman vaihdos
erityisasiantuntija Tuula Seppo, Suomen Kuntaliitto

16.30 Koulutuspäivän päätös

18.00 Illallinen sulosointujen saattelemana

Perjantai 28.9.

Hallintojohdon osuus

8.30 Mitä johdon pitää tietää tietosuojasta?

• asetus on voimassa: tiedätkö miten organisaatiosi hallinnossa henkilötietoja käsitellään, tunnetko asetuksen mukanaan tuomat uudet vastuut –asetusta valvotaan!
• tunnetko rekisterin pitäjän vastuut henkilötietojen käsittelyssä 
• prosessit kunnossa? tärkeintä on luoda hyvät, pysyvät käytännöt 
• miltä tilanne kunnissa näyttää, miten kunnat pärjäävät, missä petrattavaa? 
tietosuojavastaava Juho Nurmi, Espoon kaupunki

9.10 Herää pahvi: Mitä tietosuojavastaavana toivoisin johdolta
tietosuojavastaava Mirella Miettinen, Järvenpään Kaupunki

9.30 Tulevaisuuden kunnan digitalisointi – ruuhkavuosia selättämässä
• kuinka ruuhkavuosia elävät kunnat pystyvät vastaamaan kehittämiseen kohdistuviin odotuksiin?  
• millaista osaamista ja yhteistyötä tarvitaan tulevaisuuden kunnassa?
erityisasiantuntija Tom Holmroos, Suomen Kuntaliitto

10.30 Tauko

10.50 Sähköinen päätöksenteko – vähemmän lain enemmän diginäkökulmasta
• mitä pitää huomioida kun palveluja viedään verkkoon?
          Kunta case: Pietarsaari ja sähköinen päätöksenteko 
erityisasiantuntija Tom Holmroos, Suomen Kuntaliitto
IT-päällikkö Jaakko Kaivosoja, Pietarsaaren kaupunki

11.10 Verkkosivujen uusiminen ei ole vain IT:n asia - muistilista verkkopalveluiden hankintaan
erityisasiantuntija Tom Holmroos, Suomen Kuntaliitto

11.30 Lounas

Yhteinen osuus

12.30 Kevan ajankohtaiset
toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Keva 

13.00 Hyvää elämää työpaikalla  
filosofi, tutkijatohtori, inhimillisen kokemusmaailman tutkija Frank Martela
        
14.15 Koulutuspäivien päätös 

14.30 Hyvää kotimatkaa! 

Ohjelmaan voi vielä tulla muutoksia.