Ohjelma


Torstai 10.6. 


09.15 Yhteyksien testaus

09.30 Tervetuloa! Tapahtuma alkaa
puheenjohtaja Katariina Huikko, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto
Tarja Isola, koulutuspäällikkö, FCG Finnish Consulting Group

09.40 Avauspuheenvuoro: Hankinnat nyt ja tulevaisuudessa – Minne olemme matkalla?
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, Helsingin kaupunki

10.10 Klassikko: Missä mennään sote-uudistuksen kanssa? Mitä hyvinvointialueet merkitsevät?
Arto Sulonen, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto

10.40 Tauko

Teema: Hankinnat ja viestintä – Miten hankintojen mielikuvaan voi vaikuttaa? 

10.50 Tuotteista merkityksiksi – miten viestintä vauhdittaa hankintoja?
Ville Tuominen, johtaja, muutoksentekijä, partneri, Ellun Kanat 

11.25 Haastattelu: Syvennymme kahden eri organisaation muutosmatkohin!
Keskustelun fasilitoi: Pekka Hannukkala, koulutuspäällikkö, FCG Finnish Consulting Group 

Miten asiakkaiden mielikuva REDIstä muutettiin?
haastateltavana: Aleksi Salminen, kauppakeskusjohtaja, REDI 

Miten Helsingin kaupunkiympäristö löysi oman äänensävynsä viestintään?
haastateltavana: Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, Helsingin kaupunkiympäristö

Keskustelu: Mitä yhteistä muutosprosesseista on löydettävissä? Miten löytöjä voitaisiin hyödyntää julkisissa hankinnoissa?
Yleisö! Nyt voit osallistua keskusteluun. Mitä yhteistä sinä löydät näistä kahdesta erilaisesta muutosprosessista? Mitä sinä haluaisit kysyä haastateltavilta?

12.25 Lounastauko

13.25 Klassikko: Mitä uutta Hilmassa?
•    Mihin suuntaan Hilmaa kehitetään?
•    Yleiskatsaus ajankohtaisiin Hilma-asioihin 
Tiina Luoma, palvelupäällikkö, Hansel

13.55 Puhtaat ja ympäristöystävälliset ajoneuvohankinnat lakiuudistus – Mitä pitää ottaa huomioon, kun hankit kuljetuspalvelua julkiselle sektorille?

•    Hallituksessa käsitellään ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksia koskevaa esitysluonnosta. Laissa säädettäisiin julkisen sektorin ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa noudatettavista vähimmäisosuuksista puhtaita ja energiatehokkaita ajoneuvoja. Laki koskisi julkisina hankintoina ostettuja ajoneuvoja ja palveluita kuten koulukuljetuksia, jätteiden keruuta, paikallisliikenteen bussipalveluiden ostoja ja Kelan kuljetuksia. Lailla pannaan täytäntöön EU:n puhtaita julkisia ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset. Tässä puheenvuorossa käsitellään lain keskeiset seikat, jotka tulee ottaa huomioon kunnissa kuljetuspalvelua ja ajoneuvoja hankittaessa.

Pinja Oksanen, ylitarkastaja, liikenne- ja viestintäministeriö

14.15 Kommenttipuheenvuoro edelliseen
Olli Jylhä, hankinta-asiantuntija, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, Suomen Kuntaliitto

14.25 Tauko

14.40 Klassikko: Ajankohtainen oikeuskäytäntö 

Katariina Huikko, johtava lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, Suomen Kuntaliitto
Olli Jylhä, hankinta-asiantuntija, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, Suomen Kuntaliitto
Sanna-Mari Suojanen, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, Suomen Kuntaliitto
Jonna Törnroos, lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, Suomen Kuntaliitto 


15.40 Yhteenveto päivästä 

15.50 Ensimmäinen päivä päättyy 


Perjantai 11.6. 


08.45 Yhteyksien testaus

09.00 Tervetuloa toiseen päivään!
puheenjohtaja Katariina Huikko, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto

09.10 Keskustelu: Mitä kuuluu kansalliselle julkisten hankintojen strategialle?
•    Tiedolla johtaminen ja datan käyttö. Miten toteutuu innovatiivisten hankintojen 10 % tavoite? Mikä olikaan kansallinen hankintavolyymi? 

Juha Oksanen, Senior Scientist, VTT

09.40 Keskustelu: Viestinnän merkitys hankintaprosessissa

Yleisö! Nyt voit osallistua keskusteluun. Mitä lisäarvoa hyvin toteutettu viestintä voi antaa hankintaprosessille? Kenelle viestimme? Ja miksi? Miksi panostaminen kannattaa? 

09.55 Tauko

Teema: Viestintä hankintaprosessissa

10.10 Hankintaprosessin tietojen tehokkaalla hyödyntämisellä tukea hankintojen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään
Kristiina Miskala, Client Manager, Cloudia 

10.45 Viestintä ennen hankintaa
Pekka Alahuhta, johtava konsultti, TkT, Hansel

11.10 Lounastauko

12.10 CASE Tampere: Viestintä hankintaprosessin aikana
Ville-Mikael Tuominen, projektijohtaja, Raitiotien kehitysohjelma, Tampereen kaupunki 
Katja Korhonen, lakimies, Tampereen kaupunki 


12.45 Viestintä hankintaprosessin jälkeen

•    Hankintaprosessin jälkeen tapahtuva viestintä edistää hankintaprosessin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Hankintayksikkö voi dialogin avulla kommunikoida tarjoajille hankintapäätöksen. Joissain tapauksissa dialogi voi toimia myös palautekanavana hankintayksiköille ja onnistunut dialogi saattaa myös pienentää markkinaoikeusvalituksen riskiä.

Sanna-Mari Suojanen, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, Suomen Kuntaliitto

13.15 Tauko

13.25 Keynote: Johtamisen haasteet ja ratkaisut poikkeusaikoina – Muutoksessa johtaminen

•    Johtaminen poikkeusaikoina on haastanut meidät kaikki. Etätyöskentely ja uudenlainen työn tekeminen on asettanut meidät kaikki uuden eteen. Kun tähän yhtälöön lisätään kehityshankkeet ja hankintaprojektit, joita myös edistetään uuden vaativan toimintaympäristön keskellä, joutuu kokenutkin johtaja ja asiantuntija astumaan epämukavuusalueelle. Tässä puheenvuorossa keskitymme muutoksen ja hankintojen johtamiseen poikkeusaikojen keskellä, jolloin sekä jaksaminen että osaaminen ovat koetuksella. 

Pekka Pohjakallio, kehitysjohtaja, mentori, Hintsa Performance

14.25 Neuvottelupäivien päätössanat
puheenjohtaja Katariina Huikko, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto

14.40 Ensi vuonna tavataan! Tilaisuus päättyy
 

(Pidätämme oikeuden muutoksiin)