logo

 

 

"Hyvin toteutettu napakka kokonaisuus –jaksojen teemat ja sisällöt hyvin laadittu"

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta kahden päivän jaksosta sekä välitehtävistä. 

Kho1: Kunnallinen osakeyhtiö lainsäädännön ristiaallokossa

 • Omistajaohjaus: omistajan ja yhtiön vastuut ja velvollisuudet
 • Kuntayhtiöiden omistajaohjaus
 • Tytäryhtiön rooli kuntakonsernissa
 • Osakeyhtiölaki ja kuntayhtiöiden erityispiirteet
 • Yhtiöittämisvelvoite – kilpailuoikeudellisia kysymyksiä 
 • Yhtiön toiminnan tarkoituksen määrittäminen
 • Hallituksen ja toimitusjohtajan valinta

Kho2: Hallitustyöskentely ja konsernistrategia kuntayhtiön toiminnassa

 • Kuntakonsernin strategian suhde tytäryhteisöön
 • Yhteisön liiketoiminnan kehittäminen
 • Yhtiön strateginen ketteryys
 • Hallituksen strateginen rooli
 • Corporate governance kuntayhtiöissä
 • Hallituksen tehtävät ja vastuualueet
 • Hallitusjäsenten ja puheenjohtajan tehtävät
 • Hallituksen rooli suhteessa toimitusjohtajaan 
 • Yhtiön julkisuusvelvoite
 • Tiedonanto ja tiedonsaanti
 • Informaation julkisuus ja konserniohje


Kho3: Kuntayhtiön talouden seuranta

 • OYL:n velvoitteet, yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukainen järjestäminen
 • Sisäinen valvonta ja sen järjestäminen
 • Keskeiset taloudelliset tunnusluvut
 • Yhtiön asettamat tavoitteet
 • Liiketoiminnan jatkuvuus ja elinkelpoisuus
 • Osakeyhtiön kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius
 • Verosuunnittelu kuntayhtiöissä
 • Miten verotuksen ymmärtäminen tukee voiton tavoittelussa
 • Verotuksen erityispiirteitä voittoa tavoittelemattomille yhtiöille
 • Arvonlisäverotus kuntayhtiössä