”Kouluttajat olivat erinomaisia ja todellisia ammattilaisia.”

Esimerkkejä luennoitsijoista:

Janne Ruohonen

Janne Ruohonen
Yritysoikeuden professori, yliopistonlehtori

Ruohonen toimii oa. yritysoikeuden professorina Itä-Suomen yliopistossa ja yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Ruohonen on väitellyt osakeyhtiön varojenjaosta. Ruohonen on ollut mukana kuntayhtiöitä koskevassa tutkimushankkeessa ja hän on perehtynyt erityisesti kuntalain ja osakeyhtiölain rajapinnan kysymyksiin. Tällä hetkellä Ruohonen kirjoittaa kirjaa kuntayhtiöistä.

Marketta Kokkonen

Marketta Kokkonen
Kaupunkineuvos
  
Kokkonen on työskennellyt Espoon kaupunginjohtajana 15 vuotta vuoteen 2010 saakka sekä toiminut mm.Kuntaliiton hallituksessa, Kuntien takauskeskuksen hallituksen puheenjohtajana sekä Solidiumin ja FCG:n hallituksien jäsenenä. Tällä hetkellä Kokkonen on DIF:n hallituksessa ja toimii aktiivisesti Boardman –verkostossa. Kokkonen toimii myös useiden kolmannen sektorin organisaatioiden hallituksen puheenjohtajana.

Jaakko Rönkkö

Jaakko Rönkkö
KHT, JHT, CIA

Jaakko Rönkkö toimii osakkaana taloushallinnon asiantuntijatoimisto Revisium Oy:ssä. Hänellä on laaja-alainen näkemys kunnallisten osakeyhtiöiden talouden tasapainoon vaikuttavista tekijöistä ja tilinpäätösten tulkinnasta. Jaakko on toiminut luennoitsijana lukuisissa taloushallintoa käsittelevissä tilaisuuksissa ja hän laatii parhaillaan väitöskirjaa julkisen talousjohtamisen oppiaineesta Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Hänellä on lähes 10 vuoden kokemus eri tilintarkastustoimistoista. Lisäksi Jaakko toimii opetustehtävissä Tampereen yliopistossa.
 

Matti Jaakola

Matti Jaakola
KTM (HKKK)

Matti Jaakola on toiminut kansainvälisten ja kotimaisten yritysten johtotehtävissä, joissa hän on johtanut monikulttuurisia organisaatioita. Hänellä on kokemusta hyvin erilaisten yritysten hallitustyöskentelystä ja sen kehittämisestä kotimaassa ja ulkomailla. Hän on ollut johtamassa lisäksi yritysten muutos- ja kehitysprosesseja sekä toteuttamassa yritysjärjestelyitä. Matti on Boardman-verkoston partneri.

Jussi Pajunen

Jussi Pajunen
ylipormestari, Boardman Advisors hallituksen jäsen

Jussi Pajunen vaikuttanut lukuisissa eri tehtävissä sekä yritystoiminnan että julkishallinnon piirissä. Vuosina 2005- 2017 hän toimi Helsingin kaupunginjohtajana. Hänellä on kokemusta myös luottamushenkilötehtävistä mm. Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja valtuutettuna. Tämän lisäksi hän on toiminut monien yritysten, säätiöiden ja yhdistysten hallitustehtävissä. Pajunen on Boardman Oy partner 2017 lähtien sekä Boardman Advisors hallituksen jäsen 2018 lähtien.