ria

Ria Parppei

Miten toimeenpanon taito eli volitio varmistaa keskittymisen olennaiseen, tekemisen yksinkertaistamisen ja valmiiksi saamisen eli tavoitteiden saavuttamisen?

Ria Parppei on johtava volition ja toimeenpanokyvykkyyden tutkija ja kehittäjä. Hänellä on laaja-alainen kokemus liike-elämästä ja henkilöstöjohtamisen kehittämisestä sekä loppututkinnot työpsykologian ja johtamisen (TkT), kauppatieteiden (KTM) sekä aikuiskasvatustieteen (KM) aloilta.

teetta

Teetta Kalajo

Teetta Kalajo on Onnistumisen johtamisen yksikön päällikkö Helsingin kaupungilla. Onnistumisen johtamisen yksikkö vastaa työn suoritusta tukevasta prosesseista sekä työhyvinvoinnista. Teetalla on pitkä tausta työyhteisön kehittäjänä, coachina, mind training -valmentajana sekä johdon konsulttina. Hän on toiminut aiemmin myös operatiivisessa ja kehittävässä HR tehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

eeva

Eeva Juntunen, Manager, KPMG Oy Ab

Eeva Juntunen toimii KPMG:n People & Change palveluissa johtamisen kehittämisen, henkilöstökokemuksen ja muutosjohtamisen asiantuntijana. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus pääasiassa julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tehdyistä niin valtakunnallisista kuin yksittäistenkin organisaatioiden hankkeista. Kehittämisen tavoitteena on johtamisen, toimintamallien ja -tapojen uudistaminen sekä laadukkaan johtamisen toteutuminen muuttuvassa  työelämässä. Eeva valmentaa ja fasilitoi johtoa, esimiehiä ja työyhteisöjä mm. itse- ja yhteisöohjautuvuuden kysymyksissä, valmentavan toimintamallin käyttöönotossa sekä asiakas- ja henkilöstökokemuksen kehittämisessä.