Aaltonen

Mika Aaltonen

Mika Aaltonen on kauppatieteen tohtori, ennakoinnin ja kompleksisuuden dosentti ja jäsenenä mm. Valtion liikuntaneuvoston ennakointijaoksessa sekä Kirkon liikunta- ja urheiluneuvottelukunnassa. Aaltonen on konsultoinut useiden eri maiden hallituksia ja suuryritysten ylintä johtoa. Hän on lisäksi kirjoittanut 12 kirjaa ja lukuisia artikkeleita päätöksenteosta, ennakoinnista ja yhteiskunnan muutoksesta.

Suikko

Sami Sulkko

Sami Sulkko (YTM, EMBA) on toiminut kuntajohtajan tehtävissä 13 vuoden ajan Sulkavalla, Punkaharjulla ja Forssassa ennen siirtymistään Riihimäen kaupunginjohtajaksi vuonna 2016. Näissä tehtävissä hän on läpivienyt merkittäviä strategisia muutosprosesseja. Riihimäellä Sulkko on ollut uudistamassa kaupungin strategiaa ja strategista johtamista. Parhaillaan on käynnissä laaditun strategian väliarviointi ja päivitystyö.

Karttaavi

Tommi Karttaavi

Tommi Karttaavi on työskennellyt julkisen hallinnon tietotekniikan kehittämisen parissa vuodesta 2001 ja ICT-alalla vuodesta 1994 lähtien mm. valtiovarainministeriössä, sisäasiainministeriössä, To the Point Oy:ssä, Elisa Communicationsilla sekä Teknillisellä korkeakoululla. Päivätyön ohessa Tommi on ollut mukana kansainvälisessä Internet Society -järjestössä sekä maaosaston puheenjohtajana että konsulttina kehittämässä vapaaehtoistoimintaa Euroopassa.

Hakonen

Niilo Hakonen

Niilo Hakonen on arvostettu työelämän kehittämisen asiantuntija, joka on viimeisen 25 vuoden ajan työskennellyt näköalapaikoilla suomalaiseen työelämään. Hänet tunnetaan myös palkitsemisen ja palkkausjärjestelmien kehittäjänä ja palkitsemiskirjailijana.  Työn murroksen seuranta on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen suurhanke, jolla valmistaudutaan seuraavien vuosien ja vuosikymmenien uudistuksiin alalla. Niilo Hakonen on toiminut alusta saakka työn murros -työryhmän sihteerinä. 

Anne Kiiski

Anne Kiiski

Anne Kiiski toimii KT Kuntatyönantajissa neuvottelupäällikkönä, johon tehtävään hän siirtyi toukokuussa 2019. Tätä ennen hän työskenteli johtavana työmarkkinalakimiehenä samassa organisaatiossa. Nykyiseen tehtäväalueeseen kuuluvat paikallisten kuntatyönantajien edunvalvonta sekä laaja-alainen neuvottelutoiminta yleisten palvelussuhdeasioiden osaamisalueella.

Jantunen

Jere Jantunen

Jere Jantunen työskentelee palvelutuotantopäällikkönä Lohjan kaupungilla Tilojen palvelut-tulosyksikössä. Jantusen vastuualueisiin kuuluvat kaupungin kiinteistöjen kunnossapito ja korjausrakentaminen, kaupungin kiinteistöjen siivous sekä ruokahuolto. Lisäksi hän on aktiivisesti mukana asiantuntemuksellaan yhteisten asioiden hoidossa. Jere on opiskellut ja työskennellyt ulkomailla usean vuoden ajan, mikä on tuonut näkemystä myös esimiestyöhön.

Kuusniemi

Annukka Kuusiniemi

Annukka Kuusiniemi toimii henkilöstöpäällikkönä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, ja hänen vastuualueenaan ovat erityisesti henkilöstö- ja palkkahallinnon palvelut, palkkausjärjestelmien kehittäminen ja yhteistoiminta sekä näihin liittyvä koulutus. Kuusiniemi on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja kätilö. Aikaisemmin hän on työskennellyt mm. ylihoitajan tehtävissä Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä.

Pitkänen

Eeva Pitkänen

Eeva Pitkänen on yksilöitä ja ryhmiä oivalluttamalla innostava valmentaja. Eevan ydinosaamisalueita ovat esimiehen ja johtajan työidentiteetin vahvistaminen, roolien tasapaino sekä erilaisuuden arvostava kohtaaminen ja ristiriitatilanteiden rakentava käsittely. Erityisen myönteistä palautetta Pitkänen on saanut ryhmän johtamisesta huipputiimiksi valmentavalla otteella.