Kuntien digitalisointipäivät 12. - 13.6.2019, Tampere

Keskiviikko 12.6.2019, Sokos Hotelli Torni*

8.30
Ilmoittautuminen, aamukahvi

johtaja Tommi Karttaavi, tietoyhteiskunta-asiat, Suomen Kuntaliitto

Tommi Karttaavi

Tommi Karttaavi johtaa Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikköä, jonka painopisteitä ovat tiedonhallinta, asiakirjahallinto ja arkistointi, sähköinen asiointi, tietosuoja, tietoturva, tietovarannot, tietoliikenne, avoin data, kokonaisarkkitehtuuri ja tietojärjestelmien ja tiedon yhteentoimivuus sekä digitaalinen saavutettavuus. Hän on työskennellyt julkisen hallinnon tietotekniikan kehittämisen parissa vuodesta 2000 ja ICT-alalla vuodesta 1994.

 


erityisasiantuntija Aleksi Kopponen, Valtiovarainministeriö

Aleksi Kopponen

Mitä tarkoittaa ja tarjoaa kunnille AuroraAI:n kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 2019-2023? Millaisia muutoksia ihmiskeskeisyyteen ja elämäntapahtumiin pohjautuva toiminta tarkoittaa palveluiden tuottamiselle ja johtamiselle?

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt kansallisen tekoälyohjelma Auroran esiselvityksen 17.9.2018. Auroran tavoitteena on vauhdittaa julkisen hallinnon siirtymistä tekoälyaikaan turvallisesti ja eettisesti. Auroran on tarkoitus mahdollistaa kansalaisille monien palveluntuottajien palveluista koostuvat saumattomat ja sujuvat kokonaisuudet erilaisiin elämäntapahtumiin.

Aleksi Kopponen toimii erityisasiantuntijan Valtiovarainministeriössä, Julkisen hallinnon ICT-osastolla.

 


toimitusjohtaja Esko Kilpi, Esko Kilpi Oy

Esko Kilpi

Esko Kilpi on yksi Suomen kansainvälisesti arvostetuimpia digitaalisen työn tutkijoita. Runsaan kahden vuosikymmenen aikana hän on edistänyt älykkäiden teknologioiden, uusien alustatalouteen pohjaavien liiketoimintamallien ja Internetin hyödyntämistä läheisinä treemoina luovien ratkaisujen ja työn tuottavuuden uudet lähteet. Esko Kilpi korostaa vuorovaikutuksen ja sitä tukevien työvälineiden merkitystä työssä. Osaamista ei enää tarkastella yksilötasolla, vaan verkoston toimintamallien tasolla. Uutta luovan oppimisen onnistunut toteutus määrittää tänään organisaatioiden elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn. Lisätietoa www.kilpi.fi tai Twitterissä @EskoKilpi

 


12.00
Lounas

toimitusjohtaja Timur Kärki, Gofore Oy

Timur Kärki

Digitalisaation sijaan voidaan puhua algoritmisesta ajasta. Mitä se tarkoittaa kuntien näkökulmasta?
Tämän lisäksi puheenvuorossa tarkastellaan seuraavia keskeisiä teemoja:

  • Strategisen tason tilannekuvat johtamisen tukena ja kuntien älykkäiden digitaalisten ratkaisujen mahdollistajana
  • Yhteistoiminta- ja johtamismalli kunnissa itseohjautuvuuden tukena
  • Kaupunkien rooli palveluekosysteemien edistäjänä

  Timur Kärki on Gofore Oyj:n toimitusjohtaja ja yksi perustajista.

 


tietohallinnon asiantuntija Tapio Matinmikko, Oulun kaupunki

Tapio Matinmikko

Oulussa ohjelmistorobotiikan ratkaisu on pilotoitu rakennusvalvonnassa, joka osoittaa robotiikan kyvykkyyttä auttaa rutiininomaisessa ja yksitoikkoisessa työssä. Millaisiin tehtäviin robotiikka, tekoäly ja muut teknologiat soveltuvat ja miten näitä tehtäviä voidaan ehkä arvioida?  

 


14.30
Iltapäiväkahvi

tietohallintojohtaja Sirpa Mäntynen, Kouvolan kaupunki

Sirpa Mäntynen

Millaisia kyvykkyyksiä vaaditaan, jotta datasta saadaan raaka-ainetta palvelujen kehittämiseksi ja miten se vaikuttaa johdon raportoinnin arkkitehtuuriin. 
Saadaanko tällaisella kokeilulla syötettä myös elinvoiman kehittämiseen? 

Sirpa Mäntynen toimii Kouvolan kaupungin tietohallintojohtajana ja on osallistunut Juha Sipilän hallituksen maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun useissa rooleissa paikallisesti, alueellisesti ja lyhyen aikaa myös Valtiovarainministeriön JulkICT osaston tehtävissä. Hän on jäsenenä muun muassa Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnassa ja kuntien kokonaisarkkitehtuuriryhmässä. Työuraa on kertynyt sekä sote-organisaatioista, kuntahallinnosta että valtionhallinnosta. Koulutukseltaan Sirpa Mäntynen on terveystieteiden maisteri (sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, tietojenkäsittelytiede), Master of Quality, Six sigma Green Belt ja parhaillaan on työn alla tuotekehittämisen Lean – erikoisammattitutkinto. 

 


projektipäällikkö, 6Aika: City IoT Mika Heikkilä, Tampereen kaupunki

Mika Heikkilä

Mika Heikkilä toimii projektipäällikkönä 6Aika hankkeessa Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT).
Mikalla on yli 10 vuoden kokemus kaupungilla katuvalaistuksen ja muun sähköisen infran suunnittelusta ja toteutuksesta.

 


projektipäällikkö Marjo Uusi-Pantti, 5G Momentum, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

 

Marjo Uusi-Pantti

5G:n avulla voidaan luoda uusia innovaatioita, tehostaa toimintaa ja kehittää täysin uutta liiketoimintaa. Uudenlaiset terveydenhuollon palvelut, lisätyn tai virtuaalitodellisuuden tuominen opetukseen ja etäohjatut ajoneuvot ovat esimerkkejä mahdollisuuksista. Monia kaupunkisuunnitteluun vaikuttavia haasteita voidaan järkeistää. Kehittämiseen tarvitaan ideoita ja kokeiluja.

Marjo Uusi-Pantti toimii 5G Momentum -ekosysteemin projektipäällikkönä liikenne ja viestintävirasto Traficomissa. Hänen taustansa on teknologiateollisuudessa ja koulutukseltaan sähkövoimatekniikan insinööri ja YTM. 

 


Päivän päätteeksi tarjolla mahdollisuus vapaamuotoiseen verkostoitumiseen sekä kuohujuomaa ja pientä purtavaa.

 


Torstai 13.6.2019, Vapriikki*

8.30
Aamukahvi

projektipäällikkö Elisa Kettunen, Suomen Kuntaliitto

Elisa Kettunen

Elisa on Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektin projektipäällikkö ja toiminut aiemmin yli kymmenen vuotta erilaisissa Kuntaliiton kehittämis-, edunvalvonta ja palvelutehtävissä tietoyhteiskuntayksikössä. Elisa haluaa tukea vahvempaa yhteistyötä niin eri kuntien välillä, kuin kunnan eri toimialojen kesken ja auttaa eri alojen ammattilaiset pohtimaan ratkaisuja yhdessä, kuntalaisten parhaaksi. Digitalisaatio on kaikkien asia myös kunnassa.

 


9.15
Yhteisellä tiellä - kunta digikehittäjänä

tietohallintopäällikkö Arto Kahila, Tampereen kaupunki

tietohallintojohtaja Nestori Syynimaa, Tampereen kehyskunnat

Tampereen seudun kuntien väliseen sopimukseen liittyvä 10 vuotta kestänyt yhteistyö tietohallinnon alueella. Mitkä ovat yhteistyön onnistumiset ja haasteet? Entä millainen on keskuskaupungin rooli yhteistyön veturina?

 

Arto Kahila

Arto Kahila toimii nykyisin Tampereen kaupungin tietohallinnossa toiminnan uudistamisesta ICT:n avulla vastaavana tietohallintopäällikkönä. Pari vuotta aikaisemmin Arto toimi Tampereen kehyskuntien, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Hämeenkyrön, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien yhteisen tietohallinnon vetäjänä.

Nestori Syynimaa

Nestori Syynimaa toimii Tampereen kehyskuntien tietohallintojohtajana (Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi). Nestorilla on laaja ja syvällinen kokemus ICT:stä sekä teoriassa että käytännössä.

 


tietohallintojohtaja Maarit Waskilampi-Kuikka, Espoon kaupunki

digikehittämispäällikkö Harri Luttinen, Espoon kaupunki

Miksi Espoo kehittää eVakaa ja mikä eVaka? 
Miten eVakaa tehdään, mitä haasteita on havaittu ja mitä on opittu?
Miksi eVaka kiinnostaa muitakin kuntia?
Miten voimme kehittää  eVakaa yhdessä muiden kuntien kanssa?

Maari Waskilampi-Kuikka Harri Luttinen

Maari Waskilampi-Kuikka toimii tietohallintojohtajana Espoossa ja Harri Luttinen työskentelee Espoon Sivistystoimessa digikehityspäällikkönä.

 


Yhteistä keskustelua kuntien digikehittämisen haasteista ja mahdollisuuksista

11.30
Lounas

tietohallintoasiantuntija Tapio Matinmikko, Oulun kaupunki

Tapio Matinmikko

Kunnat pyrkivät tulevaisuudessa kehittämään yhdessä uusia ohjelmistoja. Tavoitteena on pystyä paremmin ohjaamaan ja nopeuttamaan kehittämistä, jakamaan kehittämiskustannuksia toimijoiden kesken, välttämään liiallisia ylläpitokustannuksia sekä  toimittajaloukkuja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kuntien on laadittava ohjelmistolle tuotteenhallintasuunnitelma, jonka avulla julkisen sektorin toimijat hallitsevat yhteisesti omistamaa, kehittämää ja rahoittamaa ohjelmistoa.

 


13.20
Yhteisellä tiellä - kokeiluja projektista ja kunnista

projektipäällikkö Elisa Kettunen, Suomen Kuntaliitto

 

 


erityisasiantuntija Pasi Halme, Suomen Kuntaliitto

erityisasiantuntija Mikko Malmgren, Suomen Kuntaliitto

Pasi Halme

Pasi Halme työskentelee Kuntaliitossa tietoyhteiskuntayksikössä erityisasiantuntijana. Hän edistää kuntien digitalisaatiota Tulevaisuuden kunnan digitalisointi-projektissa. Pasi on toiminut kuntasektorin tietohallintoasioiden parissa vuodesta 2007 alkaen.

Mikko Malmgren

Mikko Malmgren työskentelee Kuntaliitossa tietoyhteiskuntayksikössä erityisasiantuntijana. Hän tukee kuntien toimintaa muuttuvassa maailmassa ensisijaisesti yhteistyön, -kehityksen ja avoimien ohjelmistoratkaisujen hyödyntämisen edistäjänä yli organisaatiorajojen.

 


Tampereen työllisyyspalveluiden kokeilu

palvelupäällikkö Sari Oksanen, Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

14.15
Kahvi

14.30
Kokemuksia Chatbot –kokeiluista kunnissa:

viestintä- ja markkinointipäällikkö Mia Miettinen, Riihimäen kaupunki

AI Supervisor Maaret Räikkönen, boost.ai

 

Keskustelevaan tekoälyyn pohjautuva virtuaalinen agentti Kunta-Kati aloitti työt Riihimäen kaupungilla tammikuussa 2019. Miten tekoäly voi auttaa kaupunkilaisia? Mitä hyötyä siitä on kaupungin työntekijöille? Miksi digitaalisia palveluita tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?

 

Mia Miettinen

Mia Miettinen työskentelee Riihimäen kaupungin viestintä- ja markkinointipäällikkönä. Hän vastaa kaupungin viestinnän ja markkinoinnin suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta. Miettinen on työskennellyt ennen nykyistä työtään lähes 18 vuotta toimittajana, toimitussihteerinä ja uutispäällikkönä.

Maaret Räikkönen

Maaret Räikkönen toimii ohjelmistoyritys boost.ai:lla tekoälykouluttajana. Kuluneen kahden vuoden aikana hän on osallistunut erilaisiin tekoälyprojekteihin, joista yhtenä esimerkkinä Kunta-Kati. Työssään Maaret muun muassa rakentaa ja kouluttaa virtuaalisia agentteja Suomen markkinoille. Taustaltaan hän on toimittaja.

 


Kuntaliiton esteellisyysbotti

suunnittelija Atte Kuismin-Raerinne, Suomen Kuntaliitto

15.00
Kohti digitaalista kuntaa

Rakennetaan asiakaslähtöinen, digitaalinen kunta strategian mukaisesti - Case Tyrskylä

projektipäällikkö Elisa Kettunen, Suomen Kuntaliitto

Miten Kuntaliitto uudistuu, kevään Kokeilujalostamon tuloksia - vaikuta!

15.30
Päätöspuheenvuoro ja yhteenveto – katsaus tulevaan

projektipäällikkö Elisa Kettunen, Suomen Kuntaliitto

15.45
Tilaisuus päättyy

Tapahtuman yhteyshenkilöt

Järjestelyt

Koulutuskoordinaattori
Ann-Katri Hammami
puh. +358 45 867 3224
etunimi.sukunimi@fcg.fi

Ohjelma

Kehityspäällikkö
Kari Ahopelto
puh. +358 50 66733
etunimi.sukunimi@fcg.fi

 

 

Vastuu

Koulutuspäällikkö
Päivi Raitio
puh. +358 50 394 7291
etunimi.sukunimi@fcg.fi