Tiistai 5.2.2019

9.00

Ilmoittautuminen ja aamiastarjoilu, näyttelyalue aukeaa

9.45  

KEYNOTE:  EU:n tietosuoja-asetus 

tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio

10.30  

Paikkatietoala ja ajankohtaiset lainsäädäntöhankkeet

 
 • GDPR:n käyttöönotto paikkatietoalalla ja maankäytössä, Teemu Salonen, Porin kaupunki
 • Pysyvä huoneistotunnus ja uusi rakennusten käyttötarkoitusluokitus, Jari Ylä-Kero, Väestörekisterikeskus
 • MRL-uudistus ja kaavan toteuttaminen, Jaana Junnila, Ympäristöministeriö
 • 3D-kiinteistö käyttöönotossa, Annamari Räty, Espoon kaupunki

11.30

Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

12.45

Näytteilleasettajien tietoiskut  

 

Älykäs dmCity -digikaupunkialusta uudistaa toiminnan
Niklas Saramäki, Esri Finland Oy

 

Digiroad-datasta kunnan älykkäiksi palveluiksi
Meri Lindholm, Digiroad

 

Rakennustietojen täydennys pilvipalveluna
Heikki Karttunen, CGI

 

Paikkatietojen käytön taloudelliset hyödyt rakennetun ympäristön ekosysteemissä
Luukas Raatikainen, Spatineo Oy

 

12.45

Yrityspuheenvuorot /rinnakkaissessiot 

 

Louhi - Rakennetun ympäristön asiantuntija paikkatiedolla johtamisessa
Sami Rapo, Sitowise Oy

 

Tule katsomaan, miltä älykäs dmCity -digikaupunkialusta näyttää
Niklas Saramäki ja Marko Saastamoinen, Esri Finland Oy

   
   

 

13.15

Paikkatietoala ja ajankohtaiset kansalliset hankkeet

 
 • KuntaTietoPalvelu 2020 - hanke, Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto
 • KIRADIGI-hankkeet, Teemu Lehtinen, Rakennustieto Oy
 • KMTK-hanke, Jurkka Tuokko, Maanmittauslaitos
 • 3Dkunta-projeksti, Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy
 • Rakennetun ympäristön standardit (RASTI)-hanke, Juha Saarentaus, Geowise Oy

14.30

Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen

15.00

Paneelikeskustelu: Paikkatieto-ohjelmistojen kilpailutus - tarpeet, mahdollisuudet ja haasteet

  Osallistujat: Jouni Henriksson, Esri Finland Oy, Tuomas Hörkkö, PointGroup, Heikki Karttunen, CGI,  Erno Puupponen, Sitowise Oy, Pekka Sarkola, Gispo Oy, Mike von Wehrt, Trimble Solutions Oy
Moderointi: Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto

16.30

Näyttelyyn tutustuminen

17.15-19.00

Iltatilaisuus

 

Keskiviikko 6.2.2019

9.00

Avauspuheenvuoro

Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto

9.20

Koneluettava kaavatieto voimassa olevista kaavoista kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden ja kiinteistöverotuksen käyttöön 

Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy

9.45

Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen

10.15

Kuntien toimintaprosessien kehittäminen

 
 • BIM rakennusvalvonnassa, Jouni Vastamäki, Järvenpään kaupunki ja Hyvinkään kaupunki
 • Kunnan osoitejärjestelmä ja sen ylläpito osana kunnan lakisääteisiä prosesseja, Aija Holopainen, Lahden kaupunki
 • Kaavan pohjakartta tänään ja tulevaisuudessa, Mikko Ojala, Terrasolid Oy
 • Sähköinen arkisto osana prosessia, Sami Tuominen, Tampereen kaupunki

11.30

Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

12.30

Kuntaliiton uuden toimitusjohtajan terveiset

toimitusjohtaja Minna Karhunen, Suomen Kuntaliitto

12.45

Näytteilleasettajien tietoiskut  

 

Paikkatietoaineistoja rakennetun ympäristön mallintamiseen 
Jukka Erkkilä, Blom Kartta Oy

 

Kantakartasta kaupunkimalli
Mike von Wehrt, Trimble Solutions Oy

 

Louhi päätöksenteon välineenä... ja valaisemassa tietä IoT:hen
Sami Rapo, Sitowise Oy

 

Osoitehaavi
Sakeri Savola, Paikkatietoalusta

 

12.45

Yrityspuheenvuorot /rinnakkaissessiot 

 

Digiroad-datasta kunnan älykkäiksi palveluiksi
Meri Lindholm, Digiroad

   
   
   

 

13.15

Kuntien rakennetun ympäristön tietovarantojen toimintaympäristö ja hyödyntäminen yhteiskunnassa

 
 • Kaupunkimallien hyödyntäminen, Jussi Partanen, Espoon kaupunki 
 • Helsingin Energia- ja ilmastoatlas, Enni Airaksinen, Helsingin kaupunki
 • Paikkatiedolla johtaminen, Maria Inkiläinen, CGI

14.15

Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen

14.45

Terveiset seuraavalle hallitukselle – seminaarin loppukeskustelu

15.30

Seminaari päättyy

 

***

Muutokset ohjelmassa mahdollisia!