Ohjelma

 Tiistai 16.2.

 

8.30 Yhteyksien testaus, chat-keskustelua

9.00 Seminaarin avaus
Kehittämispäällikkö Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto ry
 

Teema: Kuntien rakennetun ympäristön palveluissa kohti valtakunnallista yhteentoimivuutta
 

KEYNOTE Digitalisaatio ja asiakasymmärrys kaupunkiympäristön kasvun kiihdyttäjänä
Vice President Sami Sulkko, CGI 

Valtakunnallisten digi- ja lainsäädäntöhankkeiden tilannekatsaus kuntien kannalta
Rakennetun ympäristön digitalisaation projektipäällikkö Päivi Tiihonen, Suomen Kuntaliitto ry ja kuntien edustajia

- Valtakunnallinen tiedonhallinta kuntien palvelutuotannon kannalta
- Kaavatietojen hallinta tulevaisuudessa
- Rakennustietojen hallinta tulevaisuudessa
- Infratietojen hallinta tulevaisuudessa
- Liikenteenohjauslaitetiedot ja uuden tieliikennelain velvoitteet
- Valtakunnallinen osoitetietojärjestelmä 

Yritysten tietoiskut
 

11.30-12.30 Lounastauko


Teema: Prosessit & Tiedonhallinta kunnissa
 

Yritysten tietoiskut 

Maankäytön, maapolitiikan ja kaavoituksen prosessit ja tiedonhallinta Vantaan kaupungissa
Kaupungingeodeetti Kimmo Junttila, Vantaan kaupunki
                         
Kaupunkiympäristön suunnittelun toimintamalli Lahden kaupungissa
Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, Lahden kaupunki

Rakentamisen tiedonhallinta
Hankekehityspäällikkö Minna Seppänen, Tampereen kaupunki

Yritysten tietoiskut 

14.40 Päivän yhteenvetokeskustelu
Moderointi: Matti Holopainen

15.15 Ohjelma päättyy

 

Keskiviikko 17.2.

 

8.30 Yhteyksien testaus, chat-keskustelua
 

Teema: 3D-kaupunkimalli – kohti digitaalista kaksosta
 

9.00 Päivän avaus
Kehittämispäällikkö Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto ry

KEYNOTE Virtuaalitodellisuustyökalujen hyödyntäminen kaupunkimallinnuksessa
Teknologiajohtaja Kim Nyberg, Trimble Solutions Oy
 

Teema: 3D-kaupunkimallin tuotanto

3D-kaupunkimallin tuotanto kunnissa
Solutions Architect Kimmo Soukki, TerraSolid Oy

Uudet kaupunkimallinnuksen mittaustekniikat tutuksi yhteistyössä laitetoimittajan kanssa
Maanmittausinsinööri Juha Seilonen, Kajaanin kaupunki / Sakari Mäenpää, Geotrim Oy

Kaupunkimallin kokoaminen (viistokuvat, 3D-malli, teksturointi)
Maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, Pieksämäen kaupunki

3D-kaupunkimallin rakentaminen ja ylläpito
Paikkatietoinsinööri Päivi Ala-Uotila, Turun kaupunki

Keskustelu aamupäivän aiheista 

 

11.30-12.30 Lounastauko
 

Yritysten tietoiskut

 

Teema: 3D-kaupunkimallin ja BIM-mallien soveltaminen substanssin toiminnassa 
 

Vuorovaikutteinen 3D-kaupunkimalli kaupunkisuunnittelussa, kaavoituksessa ja tonttimarkkinoinnissa
Kaavasuunnittelija Janne Oittinen, Hyvinkään kaupunki

Mobiililaserkeilausaineiston hyödyntäminen infran ylläpidossa
Paikkatietoinsinööri Juha Rajala, Kouvolan kaupunki

Täydennysrakentaminen ja kaupunkimallinnus
Hankekehityspäällikkö Minna Seppänen, Tampereen kaupunki

Yritysten tietoiskut 

3D-kaupunkimalli infrasuunnittelussa ja rakentamisessa
Paikkatietoasiantuntija Marko Ahola, Kuopion kaupunki

Puhdas ja älykäs Espoon Kera – kestävää älykaupunkia
Kehittämispäällikkö Emmi Kauhanen, Espoon kaupunki

15.10 Päivän yhteenvetokeskustelu

15.30 Seminaari päättyy

 

Ohjelma tarkentuu lähempänä tapahtumaa ja muutokset ovat mahdollisia.

 

 

""