Kuntien varautumispäivät 2020 - Sopimukset ja sopimusjohtaminen

Webinaari 28.4.2020


Oletko vastuussa kuntasi kriittisistä toiminnoista ja sopimuksista? Tuottaako kriittisiä palveluita tai niihin liittyviä tukitoimintoja jokin muu toimija, kuin peruskunta? Kattaako kuntasi riskienhallinta ja jatkuvuudenhallinta koko kuntakonsernin, osakkuusyhteisöt ja yksityiset palveluntuottajat?

Kuntien ja muiden julkisten toimijoiden toimintaympäristö on muuttunut rajusti. Palveluista yhä suurempi osa tuotetaan organisaation ulkopuolella, jolloin tilannekuva palvelun laadusta ja häiriöttömyydestä saattaa hämärtyä, vaikka vastuu ja riskit säilyvät järjestäjällä. Verkostomainen työskentely on osa arkea ja esimerkiksi kunnan toimintaympäristö rakentuu monituottajamallin mukaisesti sekä julkisten toimijoiden että yksityisten palveluntuottajien varaan. Keskinäisriippuvuus ja kompleksisuus lisäävät julkiseen palvelutuotantoon liittyviä riskejä ja niiden hallinta voi olla haastavaa. Palveluketjuihin voi kohdistua monenlaisia riskejä ja esim. laaja ja pitkäkestoinen häiriö lämmön-, veden- tai sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä, logistiikassa tai elintarvikehuollossa voi aiheuttaa merkittävää haittaa isoillekin palveluketjuille.

Toimivat verkostot ja yhteistyömallit julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä tukevat häiriötilanteisiin varautumista, jolloin vastuiden ja toiminnan yhteensovittamisella on ratkaiseva merkitys. Yhteistyön lisäksi, kriittisiin sopimuksiin on sisällytettävä myös keskeiset sopimusehdot häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta sekä asetettujen vaatimusten valvonnasta. Kunnan on varauduttava myös tilanteisiin, jossa palveluntoimittaja ja sopimuskumppani on kyvytön täyttämään sopimusvelvoitteitaan.

Tapahtumassa käsitellään yhteistyömallien ja monituottajamallien keskeisiä kysymyksiä, kuten

  • Mitkä ovat sopimusperusteisen varautumisen periaatteet ja toimintamallit?
  • Mitä tulee huomioida jo palveluita hankittaessa?
  • Miten sopimuskaudella riskienhallinnasta ja varautumisesta huolehditaan sidosryhmien ja kumppanien kanssa?
  • Mitä nopea teknologian ja toimintaympäristön muutos edellyttää varautumisen periaatteilta ja sopimusmalleilta?

Tapahtumassa ovat jakamassa oppejaan parhaat osaajat, joilla on monipuolista kokemusta sopimuksista, riskeistä ja varautumisesta. Osallistujat saavat heiltä tehokkaita toimintamalleja ja työkaluja oman organisaationsa sopimusriskien hallitsemiseksi sekä sopimusperusteisen varautumisen kehittämiseksi.

Osallistujien käytännön kokemuksista voidaan nostaa yhteiseen keskusteluun ja käsittelyyn haastavia tai ajankohtaisia aiheita sekä hyviä käytänteitä muidenkin hyödynnettäväksi.

Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen ja Kuntaliiton kanssa.

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan, tilaisuuteen voit osallistua vain etänä.

Huoltovarmuuskeskus
Kuntaliitto
Kuja-logo