Esiintyjinä mm.
 

Hanna Heikkinen

Hanna Heikkinen, tietoturva-asiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto

Hanna Heikkinen on työskennellyt tietoturvatehtävissä sekä yksityisellä että julkisella puolella yli 20 vuoden ajan. Tällä hetkellä hän työskentelee tietoturva-asiantuntijana Digi- ja väestötietoviraston Digiturvapalveluissa vastuualueenaan julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden harjoitustoiminnan kehittäminen. Osana harjoitustoiminnan kehittämistä Hanna vastaa koko julkiselle hallinnolle suunnatun TAISTO20-harjoituksen toteuttamisesta ja toimii TAISTO20-harjoituksen johtajana. Hän on kirjoittanut pro-gradun aiheesta Digitaalisen turvallisuuden harjoitustoiminnan tila julkisessa hallinnossa ja valmistui Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnasta maisteriksi kesällä 2020. 

 

Aku Hilve

Aku Hilve, pääsihteeri, tietohallintoneuvos, Valtiovarainministeriö

Aku Hilve toimii tietohallintoneuvoksena valtiovarainministeriössä julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisellä osastolla. Hänet on nimetty Tiedonhallintalautakunnan pääsihteeriksi vuoden 2020 loppuun asti. Aku on toiminut yli 20 vuoden ajan erilaisissa tietohallinnon, turvallisuuden ja riskienhallinnan johto- ja asiantuntijatehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla.


 

Juho Jauhiainen

Juho Jauhiainen, hakkeri, KyberVPK

Juho on digitaalisen forensiikan eli tietomurtotutkinnan ammattilainen, joka työskentelee Senior DFIR Consultant-nimikkeellä Nixulla. Ennen Nixua Juho on työskennellyt kyberturvallisuuden parissa teleoperaattori Elisalla. Hän on perustanut Helsinkiläisen tietoturvatapahtuman HelSec Ry:n sekä juontaa Turvakäräjät-podcastia. Juho toimii myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä (MPK Ry) kyberturvallisuuskouluttajana ja on CISSP, GCFA, GMON, GREM sekä OSCP sertifioitu. KyberVPK:ssa Juho on toiminut sen perustamisesta saakka ja on yksi viidestä henkilöstä KyberVPK:n ohjausryhmässä.

COVID-19-pandemian aikana kyberhyökkäyksiä on kohdistunut enenevissä määrin muun muassa terveydenhuollon organisaatioihin. Suomalainen hakkerikollektiivi KyberVPK on perustettu auttamaan kriittisten toimintojen tuottajia taistelussa hyökkäyksiä vastaan ja palautumaan niistä. Apua pyytävän organisaation tarpeista riippuen KyberVPK voi auttaa ennaltaehkäisemään tietoturvaongelmia, testata ympäristön turvallisuutta, ratkoa yhdessä tietoturvapoikkeamia tai esimerkiksi auttaa järjestelmien turvallisessa käyttöönotossa.

Tommi Karttaavi

Tommi Karttaavi, johtaja, tietoyhteiskunta-asiat, Suomen Kuntaliitto

Tommi Karttaavi johtaa Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikköä, jonka painopisteitä ovat tiedonhallinta, asiakirjahallinto ja arkistointi, sähköinen asiointi, tietosuoja, tietoturva, tietovarannot, tietoliikenne, avoin data, kokonaisarkkitehtuuri ja tietojärjestelmien ja tiedon yhteentoimivuus sekä digitaalinen saavutettavuus. Hän on työskennellyt julkisen hallinnon tietotekniikan kehittämisen parissa vuodesta 2000 ja ICT-alalla vuodesta 1994.

 

 

Erja Kinnunen

Erja Kinnunen, johtava asiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto

Erja Kinnunen on toiminut tietoturvatehtävissä, pääasiassa valtionhallinnossa vuodesta 1998 lähtien. Hän on osallistunut VAHTI-toimintaan vuodesta 2005 alkaen ja ollut laatimassa ja toimeenpanemassa valtionhallinnon tietoturvallisuuteen liittyviä linjauksia ja ohjeita. Tällä hetkellä hän työskentelee Digi- ja väestötietovirastossa hankepäällikkönä Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämishankkeessa (JUDO-hanke).
 

 

Harri Koivunen

Harri Koivunen, erityisasiantuntija, Kyberturvallisuuskeskus, Liikenne- ja viestintäministeriö Traficom

Harri Koivunen toimii Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksessa tehtävänään vaikuttaa pitkäjänteisesti ja aktiivisesti oman vastuutoimialansa ja suomalaisen yhteiskunnan kyberturvallisuuden kehittymiseen. Toimialojen kanssa tehtävän yhteistyön ja tiedonvaihdon lisäksi hän on mukana kehittämässä Kybermittaria, jonka soveltuu organisaatioiden kyberturvallisuuden kyvykkyyksien tason arviointiin, kehittämiseen ja vertailuun.

 

Tuija Kuusisto

Tuija Kuusisto, TkT, tietohallintoneuvos, Valtiovarainministeriö

Tekniikan tohtori Tuija Kuusisto toimii tietohallintoneuvoksena valtiovarainministeriössä sekä sivutoimisesti dosenttina Jyväskylän yliopistossa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hänen osaamisalueitaan ovat julkisen hallinnon strategisen digitaalisen turvallisuuden ja kyberturvallisuuden suunnittelu, toimeenpanon ohjaus ja arviointi, sekä kansainvälinen digitaalisen turvallisuuden kehittäminen ja arviointi. Hän on julkaissut noin 70 tieteellistä artikkelia kansainvälisissä ja kansallisissa journaaleissa, konferensseissa ja kirjoissa.

Puheenvuorossaan Tuija käsittelee mm. kysymyksiä: Mikä on digiturvan tilanne kunnissa? Mitä VM:n Haukka-hanke tarjoaa kuntien digiturvan parantamiseen? Miten Haukka-hankkeen sisältöihin voi vaikuttaa?

 

Kalle Luukkainen

Kalle Luukkainen, ylijohtaja, Kyberturvallisuuskeskus, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

 

 

 

 

 

 

Päivi Nerg

Päivi Nerg, hallintopolitiikan alivaltiosihteeri, Valtiovarainministeriö

Päivi Nerg toimii hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä valtiovarainministeriössä. Hän myös toimi edellisen hallituksen maakunta- ja sote –uudistuksen projektijohtajana valtioneuvostossa. Ennen nykyistä tehtäväänsä Nerg toimi sisäministeriön kansliapäällikkönä. Nerg tuntee hyvin sekä yksityissektorin että valtionhallinnon, sillä hän on työskennellyt aikaisemmin lukuisten luottamustointen ohella mm. Itä-Suomen yliopistossa sekä tehnyt työuraa myös yritysmaailmassa.

 

 

Juho Nurmi

Juho Nurmi, tietosuojavastaava, Espoon kaupunki

Juho Nurmi on työskennellyt Espoon kaupungilla EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämänä tietosuojavastaavana vuodesta 2017 lähtien, mm. vetäen läpi asetuksen kaupunkitasoisen toimeenpanoprojektin. Tätä ennen hän on työskennellyt tietoturvapäällikkönä ja tietosuojavastaavana erityisesti sensitiivisen tutkimusdatan parissa Suomen Syöpäyhdistyksessä sekä erilaisissa tiedonhallinnan kehittämistehtävissä Työterveyslaitoksella. 

 

 

Antti Nyqvist

Antti Nyqvist, Digipoolin sihteeri, valmiuspäällikkö, Teknologiateollisuus ry

Antti toimii valmiuspäällikkönä Teknologiateollisuus ry:ssä tehtävänään Digipoolin toiminnan johtaminen.Huoltovarmuusorganisaation Digipooli on yritysverkosto, minkä tavoitteena on sparrata yritysten jatkuvuudenhallintaa ja varautumista entistä parempaan tilanteeseen. Antilla on pitkä kokemus ICT palvelutoimittajatalosta, tietoturvakriittisten hankkeiden toimituksista, sopimussuhteista ja hankehallinnasta aina liiketoimintayksikön johtotehtäviin.
 

 

Rauli Paananen

Rauli Paananen, kyberturvallisuusjohtaja, Liikenne- ja viestintäministeriö

 

 

 

 

 

Kimmo Rousku

Kimmo Rousku, tietokirjailija, VAHTI-pääsihteeri, Digi- ja väestötietovirasto

Kimmo Rousku on toiminut sivutoimisena tietokirjailijana ja luennoitsijana vuodesta 1985 ja valtionhallinnossa erilaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä vuodesta 1995 alkaen. Päätoimenaan hän kehittää digitaalista turvallisuutta julkiseen hallintoon Digi- ja väestötietovirastossa VAHTI-pääsihteerin tehtävässä. Kimmo omaa poikkeuksellisen laajan osaamisen tietohallinnon ja digitaalisen turvallisuuden eri osa-alueilta. Hän on ollut kirjoittamassa yli 20 kirjaa sekä julkaissut satoja blogeja ja artikkeleita. Tietoturva Ry on valinnut Kimmon vuoden tietoturvapäälliköksi vuonna 2015, lisäksi hän on ollut TiVin TOP 100 ICT-vaikuttajalistalle vuodesta 2011 saakka.
 

Antti Sillanpää

Antti Sillanpää, TkT, erikoistutkija, Turvallisuuskomitea

Antti Sillanpää (TkT, KTM, VTM) työskentelee erityisesti kyber- ja informaatioympäristökysymysten  parissa Turvallisuuskomitean sihteeristössä. Eduskunta- ja EU-vaalien vaalivaikuttamishankkeessa Sillanpää koulutti ja luennoi vaalihäirinnästä ja siihen varautumisesta.  Välillä hän palveli kolme vuotta NATO:n strategisen viestinnän osaamiskeskuksessa Riiassa, Latviassa. Siellä hän toimi teknisen ja tieteellisen kehittämisen yksikön päällikkönä. Aiemmin hän oli erikoistutkijana Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksella sekä eri tehtävissä Teknillisessä korkeakoulussa, jossa hän myös väitteli 2006. Sillanpää aloitti televisiotoimittajana Yleisradion tv-uutisisssa ja toimi esimiestehtävissä Nelosen uutisissa. Sillanpää on virkavapaalla (15.9.2020 lähtien) perustettuaan yrityksen Linkitin Oy, joka analysoi päätösten läpimenoa ja työhyvinvointia etätyö- ja hajautettujen organisaatioissa.

Kuntia mustamaalataan, työntekijöitä maalitetaan ja luottamusta yhteiskuntaan koetellaan. Vaalien alla riskit organisoidusta vihamielisestä toiminnasta kasvavat. Infovaikuttamiseen varautuminen edellyttää ongelman tunnistamista, harjoittelua ja yhteistyötä. 
 

Mika Susi

Mika Susi, toiminnanjohtaja, Finnish Information Security Cluster – FISC

Mika Susi johtaa FISC Ry:tä, joka on kyberturvallisuusalan yritysten ja muiden organisaatioiden yhteenliittymä ja vastaa kyberturvallisuusalan yhteisestä edunvalvonnasta sekä Suomessa että kansainvälisesti. FISC Ry tekee verkostomaisesti laajaa yhteistyötä turvallisen, digitaalisen Suomen menestyksen eteen.

Mika on perehtynyt yritysturvallisuuden kokonaishallintaan, erityisesti riskienhallintaan, turvallisuusjohtamiseen ja kyberturvallisuuskysymyksiin. Aiemmin Mika on toiminut mm. Elinkeinoelämän keskusliitossa (EK) yritysturvallisuudesta vastaavana, johtavana asiantuntijana ja sitä ennen 15 vuotta poliisin palveluksessa, rikostorjunnan ja tiedustelun operatiivisissa tehtävissä sekä henkilö- ja yritysturvallisuuden johtotehtävissä.

Anu Talus

Anu Talus, apulaistietosuojavaltuutettu, Tietosuojavaltuutetun toimisto (tietosuojavaltuutettu 1.11.2020 alk.)

Anu Talus (OTT, FM) toimii apulaistietosuojavaltuutettuna tietosuojavaltuutetun toimistossa. Nykyisessä tehtävässään hän ratkaisee pääasiassa yksityiseen sektoriin ja valtioiden rajat ylittävään henkilötietojen käsittelyyn liittyviä asioita sekä johtaa näitä asioita käsittelevää asiakaspalveluryhmää. Talus huolehtii kansainvälisen ja yleisen EU-oikeuden tulkintaan liittyvistä kysymyksistä yhdessä tietosuojavaltuutetun kanssa sekä koordinoi lainsäädännön valmisteluun liittyviä tehtäviä. Hän on työskennellyt aikaisemmin muun muassa oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksena ja EU-erityisasiantuntijana. Valtioneuvosto on nimittänyt Taluksen tietosuojavaltuutetuksi 1.11.2020 alkaen. 

 

Jari Ylikoski

Jari Ylikoski, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

  • Kuntasektorin tietoturvastaavien verkoston yhteyshenkilö
  • Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuriryhmän puheenjohtaja
  • Ensikontakti kuntien arkkitehdeille ja toiminnan kehittämisen sidosryhmille
  • Mukana julkishallinnon arkkitehtuuri-työryhmissä - kuntaperspektiivi
  • KY-palveluverkon yhteyshenkilö - teknologia hallinta, tietoturva

 

 

Aleksi Yrttiaho

Aleksi Yrttiaho, tiedonhallintajohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Aleksi Yrttiaho johtaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietopalvelut-osastoa, joka pyrkii varmistamaan terveyttä, hyvinvointia ja sosiaali- ja terveydenhuoltoa kuvaavien tietojen saatavuuden, löydettävyyden ja hyödynnettävyyden eri tarkoituksiin koko tiedon elinkaaren ajan. Osaston vastuualueita on niin THL:n oma tiedonhallinta kuin tiedonhallinnan kansallinen ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollon alalla ml. yhteentoimivat tietorakenteet, sanastot ja luokitukset, olennaiset vaatimukset potilas- ja asiakastietojärjestelmille, kansalliset terveyden ja hyvinvoinnin henkilörekisterit ja tilastot sekä niiden hyödyntäminen.