Ohjelma

 

Torstai 14.10

09.45 Lähetystekniikan testausmahdollisuus
   
10.00 Laskentafoorumin avaus
  Koulutuspäällikkö Pekka Hannukkala, FCG
   
10.15 Suomen kuntatalous maailmantalouden näkökulmasta
 
 • Maailmantalous ja pandemian nykyvaihe – häämöttääkö rahoituskustannusten nousu?
 • Kansainvälisen talouden imu - mitä vahvuuksia ja heikkouksia Suomella on päästä mukaan?
 • Rakennemuutokset - miten vaikuttavat kuntatalouden pitkän aikavälin näkymiin?
  Pääekonomisti Timo Vesala, Kuntarahoitus Oyj
   
11.15 Tauko
   
11.30 Kaupunkien ja kuntien valtionrahoitus uudistusten pyörteissä
 
 • Paineet julkisen talouden tasapainolle
 • Väestörakenteen muutos ja kuntatalouden kestävyys
 • Huomiot talousarviovalmisteluun 2022
  Erityisasiantuntija Sanna Lehtonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö 
   
12.30 Lounastauko
   
13.15 Kuntien kirjanpito-ohjeiden ja taloutta koskevan sääntelyn ajankohtaiskatsaus
 
 • Kuntalain taloutta koskevien säännösten muutokset käytännössä
 • Konsernitilinpäätöksen laadintaa koskevan yleisohjeen päivitykset
 • Kirjanpidon menetelmiä ja aineistoja koskevan yleisohjeen päivitykset
 • Muut ohjeet ja lausunnot
  Neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen, Valtiovarainministeriö
   
14.30 Verkostoitumistauko
   
15.00 Taitoja ja työvälineitä jatkuvassa muutoksessa elämiseen ja jaksamiseen
 
 • Avaimia ”sisäiseen mestaruuteen” haastavissa olosuhteissa
 • Kehon ja mielen yhteispelin voima arjessamme
 • Poimintoja huippu-urheilijoiden henkisen valmennuksen menetelmistä
  Leadership coach & henkinen valmentaja Christina Forssell, Inner Key
   
16.00 Ensimmäisen päivän päätös
   
   

Perjantai 15.10

08.45 Lähetystekniikan testausmahdollisuus
   
09.00 Koulutuspäivän avaus
   
OHJELMALINJA 1
OHJELMALINJA 2
09.10 Talousraportoinnin tietosisällöt vuodelle 2022 – mitä uutta?
 
 • Keskeisimmät muutokset raportoitaviin tietosisältöihin vuodelle 2022 
 • Kunta-alan uudistusten huomionottaminen talousraportoinnissa 
 • Raportoitujen tietojen vaikutus siirtolaskelmiin 
  Erityisasiantuntija Minnamaria Korhonen, Kuntaliitto
   
10.15 Tauko
   
10.30 Useimmin kysytyt kysymykset kuntien talousohjauksesta
 
 • Taseen alijäämän kattaminen
 • Taloussuunnitelman tasapaino
 • COVID-19 pandemian vaikutukset kuntien kirjanpito-ohjeisiin ja niiden soveltamiseen
  Kehittämispäällikkö Sari Korento, Suomen Kuntaliitto
   
11.15 Tauko
   
11.30 Verotuksen ajankohtaiset erityiskysymykset
 
 • Kiinteistöverotuksen kokonaisuudistus
 • Tuoretta oikeus- ja verotuskäytäntöä 
 • Kuntien päivänpolttavat käytännön ongelmakohdat
  Erityisasiantuntija Pekka Montell, Suomen Kuntaliitto
   
   

 

09.10
 
Selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä – case Tampere
 
 • Osatekijät ja arviointiperusteet
 • Selonteon johdonmukaisuus muuhun toimintakertomusraportointiin
 • Kuntakonsernin kokonaisedun ja tavoitteiden saavuttamisen arviointi
  Tarkastusjohtaja, JHTT, CGAP, CRMA Markus Kiviaho, Tampereen kaupunki
   
10.15 Tauko
   
10.30
 
Kunnan talouden tasapainottaminen riskienhallintaa apuna käyttäen
 
 • Kehittämiskohteiden valinta
 • Resurssien kohdentaminen
 • Kuntastrategialähtöiset avaintavoitteet
  Toimitusjohtaja Kirsi-Elina-Kettunen, Kidecon Oy
   
11.15 Tauko
   
11.30 Talouden tasapainottaminen pienessä kunnassa - case
 
 • Strategiset valinnat – mihin voi vaikuttaa ja mihin ei?
 • Käsiparit toiminnan kannalta oikeisiin asioihin!
 • Henkilökunnan ja koko kylän osallistaminen talouden tasapainottamiseen
  Kunnanjohtaja Tiina Heikka, Lapinjärven kunta
   
12.15 Lounastauko
   
13.00 Kuntien talouden nykytila ja tulevaisuuden kuva
 
 • Arvioinnin lähtökohdat
 • Väestöennusteiden, sote-uudistuksen ja korona-pandemian vaikutukset kuntien talouden kokonaiskuvaan
 • Näkökulmia talouden ja toiminnan suunnitteluun
  Hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä, FCG Finnish Consulting Group Oy
   
14.00 Verkostoitumistauko
   
14.30 Tilinpäätökseen 2021 valmistautuminen
 
 • Kuntatalouden tilannekuva tilintarkastajan silmin
 • Oikean ja riittävän kuvan antaminen tilinpäätöstiedoissa – mitä voin tehdä jo nyt?
  Liiketoimintajohtaja, JHT, HT, Minna Ainasvuori, BDO Oy    
   
15.30  Laskentafoorumin yhteenveto ja päätös
   
   

 

 

 

Huom! Muutokset mahdollisia.

Virtuaalitapahtuma