Pasi Leppänen

Ajankohtaisia kirjanpidon ja lainsäädännön aihealueita foorumissa taustoittaa Pasi Leppänen Valtionvarainministeriöstä.

Christina Forssell

Christina Forssell on ex-huippujalkapalloilija ja ekonomi. Hänen suurena intohimonaan on auttaa ihmisiä ”Sisäiseen mestaruuteen” – eli tukea jokaista löytämään juuri hänelle itselleen sopivat avaimet omaan hyvinvointiin ja onnistumisiin haastavissa tilanteissa. Lähes 20-vuotisen yrittäjäuransa lisäksi hän on työskennellyt Helsingin kaupungin Sotessa sisäisenä kehittämiskonsulttina tukien esimiehiä viemään valmentavaa johtamista käytäntöön.

 

Christinan innostavan puheenvuoron aiheena on Taitoja ja työvälineitä jatkuvassa muutoksessa elämiseen ja jaksamiseen.

Vesala

Timo Vesala, Kuntarahoituksen pääekonomisti (2019-)

Koulutus: Valtiotieteiden tohtori (väitellyt kansantaloustieteestä 2005, Helsingin yliopisto)
Aiempi työura: Säästöpankkiryhmän pääekonomisti (2017-2019), ekonomisti ja salkunhoitaja Lähi-Tapiola Varainhoidossa (2007-2010; 2010-2017), strategisti Danske Marketsissa (2010), tutkija Helsingin yliopistossa (2000-2007)

Laesterä

Eero Laesterä on kuntien talouden ammattilainen, jolla on alastaan yli 35 vuoden kokemus. Hänen osaamisalueitaan ovat talouden tasapainottaminen ja tehostaminen; painelaskelmat, analyysit, selvitykset, mallinnukset sekä talouden seuranta-, ennakointi-, tilastointi- ja analysointijärjestelmien kehittäminen. Eerolla on ollut yli 300 toimeksiantoa liittyen erityisesti talouteen ja rakennemuutoksiin kunnissa ja kuntaomisteisissa organisaatioissa. Hän on ollut tekemässä n. 70:ää alijäämän kattamistyötä ja yli 60:tä kuntaliitoksiin ja rakenneselvityksiin liittyvää toimeksiantoa. Näiden lisäksi Eero on toiminut asiantuntijana ja selvitysmiehenä eri ministeriöiden, kuntien ja muiden julkisyhteisöiden hankkeissa, selvityksissä ja tutkimuksissa. Eeron laatimia kuntatalouden analyysejä on hyödynnetty mm. useissa kuntien strategiatöissä.  
 

Korento

Sari Korento toimii kehittämispäällikkönä Kuntaliiton Elinvoima ja talous -yksikössä. Tehtäväkenttään kuuluu laaja-alaisesti erilaiset kuntien taloudenohjaukseen liittyvät asiantuntija-, neuvonta- ja koulutustehtävät. Keskiössä ovat kirjanpitoasiat, sillä hän toimii myös sihteerinä kirjanpitolautakunnan kuntajaostossa, joka antaa kunnille ja kuntayhtymille ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain taloussäännösten soveltamiseksi.  Aikaisemmin Sari toimi lähes 15 vuotta tilintarkastajana kunnissa ja kuntayhtymissä sekä niiden tytäryhteisöissä.

Kirsi-Elina

Kirsi-Elina Kettunen, KTM, toimitusjohtaja Kidecon Oy
Olen vahva kuntatalouden osaaja. Minulla on useiden vuosien työkokemus vaativista talousjohdon tehtävistä sekä kaupunki- ja kuntaorganisaatioista että HUS-kuntayhtymästä.

Missionani on tuoda ripaus inhimillisyyttä perinteiseen talousjohtamiseen, sillä olen huomannut, että numerot ovat oivallisia työkaluja, mutta vain ihminen voi laittaa numerot oikeille paikoilleen ja vain ihminen voi tehdä muutoksen.

Yhdessä toimien voimme löytää toimivia ratkaisuja, muuttaa olemassa olevia käytäntöjä ja toimintatapoja.

Kun organisaation joskus hankaliinkin taloustilanteisiin etsitään oikeanlaista ratkaisua, avoin keskustelu ja asioiden yhdessä pohtiminen avaavat solmuja, joita pelkällä matematiikalla ei korjata. Päämäärät on mahdollista saavuttaa, kun ihmisten ja organisaatioiden välille luodaan inhimillistä ymmärrystä. Vain luovuutta, rohkeutta ja toivorikkautta vaalimalla voi rakentaa taloudellisesti kestävää toimintaa.

Markus Kiviaho

Markus Kiviaho, JHTT, CGAP, CRMA on erikoistunut kuntakonsernien johtamisen ja hallinnan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan, omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan arviointeihin ja kehittämiseen. Hän on toiminut useiden vuosien aikana sisäisen tarkastuksen johtajana, kouluttajana ja konsulttina arvioiden ja kehittäen erilaisten organisaatioiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen tuloksellisuutta. Tällä hetkellä Kiviaho toimii Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen johtajana. Hän on myös kirjoittanut useita artikkeleita sisäisestä tarkastuksesta, valvonnasta ja riskienhallinnasta.  


Tapahtumassa puhujina myös:
 

Minna Ainasvuori
Partner; Liiketoimintajohtaja, tilintarkastuspalvelut, HT, JHT, BDO Oy


Minnamaria Korhonen
Erityisasiantuntija, Elinvoima ja talous -yksikkö, Suomen Kuntaliitto ry


Sanna Lehtonen
Erityisasiantuntija, Opetus- ja kulttuuriministeriö


Pekka Montell
Erityisasiantuntija, verotus, Elinvoima ja talous -yksikkö, Suomen Kuntaliitto ry
 

Huom! Muutokset ovat mahdollisia.

 

Virtuaalitapahtuma