Liikenne ja maankäyttö 2019 

8.10. - 9.10. Kuntatalo, Helsinki

 

Joka toinen vuosi toteutettava liikenteen ja maankäytön seminaari kokoaa eri toimijoita ajankohtaisten teemojen pariin jakamaan hyviä käytänteitä ja pohtimaan ratkaisuja tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin.

Ohjelma koostuu kaikille yhteisistä sessioista ja rinnakkaisista teemasessioista. 
Rinnakkaissessioiden sisältö rakennetaan esitelmäehdotusten pohjalta. 

Seminaari on tarkoitettu liikenteen ja maankäytön asiantuntijoille kunnissa ja valtionhallinnossa sekä alan konsulteille, tutkijoille, järjestöille, ohjelmistotoimittajille ja muille toteuttajille. 


Vuoden 2019 seminaarin pääteemat ovat


- ilmastonmuutoksen hillintä, muutoksiin varautuminen ja sopeutuminen 
- kaupunkiseutujen kestävä kasvu ja liikkuminen 
- terveys ja turvallisuus
- kaupunkitilan käyttö
- tieto, vuorovaikutus ja suunnittelun työkalut
- tavoitteet, prosessit ja lainsäädäntö
 

Tervetuloa mukaan seminaariin!
 

#liikennejamaankäyttö2019
 

kuva: FCG Arkkitehdit

 

Yhteyshenkilöt

Marjaana Laurema
koulutuspäällikkö

 +358 44 278 6732
etunimi.sukunimi@fcg.fi

Jaana Hyvönen
koulutuskoordinaattori

+358 40 534 4689
etunimi.sukunimi@fcg.fi