Liikenne ja maankäyttö 2019 

Call for papers on päättynyt. Kiitos, saimme runsaasti esitysehdotuksia!
Seminaarin ohjelma julkaistaan toukokuussa ja ilmoittautuminen avautuu samalla.

8. - 9.10. Helsinki

Seminaarin pääteemat, joihin pyydämme esitysehdotuksia: 


1. Ilmastonmuutoksen hillintä, muutoksiin varautuminen ja sopeutuminen - kaupunkien ja kuntien konkreettiset toimet, ilmastostrategiat, maankäyttö, asuminen, liikkuminen
2. Kaupunkiseutujen kestävä kasvu ja liikkuminen - mal-näkökulma, kumppanuus valtion kanssa, kestävän liikkumisen ratkaisut, yhteentoimivuus, kaupunkiseudun sisäinen eriytyminen ja suunnitteluratkaisut väestön kasvaessa/vähetessä
3. Terveys ja turvallisuus – kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, suojatiepolitiikka ja suojatieturvallisuus
4. Kaupunkitilan käyttö – kaupunkilogistiikka, kiertoliittymä- ja muut infraratkaisut, koulumatka ja saattoliikenne, työnaikaiset liikennejärjestelyt ja haittojen hallinta; pysäköinti - pysäköinnin rooli, pysäköintipolitiikka, uudet lähestymistavat, tarpeet; älyliikenne ja automaattiajoneuvot
5. Tieto, vuorovaikutus ja suunnittelun työkalut - tavoitteellisuus, vaikutustenarviointi, varautuminen epävarmuuteen, tutkimusta vai hypetystä, tietomallit, kaupunkimallit, 3D-suunnittelu, visualisointi, osallistaminen suunnittelun ja kehittämisen voimavarana
6. Tavoitteet, prosessit ja lainsäädäntö - tieliikennelain vaikutukset ja toimeenpano kunnissa, maankäyttö- ja rakennuslain uudistus, muuta ajankohtaista

Pyydämme liikenteen ja maankäytön suunnittelun tehtävissä ja kaavoituksessa toimivien asiantuntijoiden ja tutkijoiden lähettävän teemoihin sopivia esitelmä-, Pecha kucha- ja työpajaehdotuksia. 


Lähetä otsikko, lyhyt (1/2 - 1 sivu) kuvaus sisällöstä ja esitelmän pitäjän yhteystiedot sähköpostilla viimeistään maanantaina 1.4.
FCG Koulutuksen yhteyshenkilölle 
osoitteeseen:

marjaana.laurema(at)fcg.fi

Ohjausryhmä käy tulleet ehdotukset läpi ja valitsee esitykset 30.4. mennessä. Seminaarin ohjelma julkaistaan toukokuun alussa.

Esitysehdotuksen lähettäneille ilmoitetaan esityksen hyväksymisestä huhtikuun lopussa.
Esityksen pitäjille ei makseta luentokorvausta, osallistuminen esityspäivänä seminaariohjelmaan on maksutonta.
 

Ole yhteydessä!

Lisätietoa call for papers -hausta antavat FCG Koulutuksen yhteyshenkilöt ja seminaarin ohjausryhmäläiset.