Ohjelma

Ohjelmaa päivitetään, muutokset mahdollisia.

 

Tiistai 8.10.

8.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen 

9.30 Avaussessio

Ilmastonmuutoksen yhteiskunnalliset vaikutukset

Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus ja Ilmastopaneelin jäsen

2 autoa = 1 auto + 5 pyörää

Minna Koukkula, Sitowise Oy

10.40 - 11.30 Rinnakkaissessiot

Rinnakkaissessio S1

Kohti terveellisempää kaupunkiympäristöä

pj Reetta Koskela, HSL Helsingin seudun liikenne

 • Ympäristövyöhyke keinona lähi- ja ilmastopäästöjen vähentämisessä? Taina Haapamäki, FLOU ja Antti Venho, Jari Rantsi, Helsingin kaupunki
 • Ilmanlaatumallien käyttö, Emmi Laukkanen, Ilmatieteenlaitos
Rinnakkaissessio S2

Työkaluja kestävän liikkumisen edistämiseen

pj Leena Silfverberg, Helsingin kaupunki

 • Brändäyksen voima osana kestävän liikkumisen edistämistä, Pia Salmi, WSP Finland Oy
 • Yhteistyössä on voimaa – tarua vai totta? Minna Koukkula, Sitowise Oy ja Merja Lämsä, Lapin ELY-keskus
Rinnakkaissessio S3

Kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimenpiteitä

pj Mervi Karhula, Liikenne- ja viestintäministeriö

 • Laadukasta kävely- ja pyöräilyinfrastruktuuria investointituen vauhdittamana
  – case-esimerkkejä ensimmäisiltä hakukierroksilta, Kati Hyvärinen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
 • Esteettömyyskävelyt liikennesuunnittelun työkaluna, Elina Lämsä, Ramboll Finland Oy

11.30 Lounas

12.30 Paneelikeskustelu

Liikenne ja maankäyttö kaupunkipolitiikan keskiössä - dialogia kaupunkien ja valtion yhteistyöstä

 • Minna Karhunen, Suomen Kuntaliitto
 • Mikko Koskinen, Liikenne- ja viestintäministeriö
 • lisäksi näkökulmia esittävät Minna Arve, Turun kaupunki ja Timo Koivisto, Jyväskylän kaupunki
 • moderointi Mari Puoskari, FCG Finnish Consulting Group Oy

13.30 - 14.30 Rinnakkaiset työpajat

Työpaja S4

Tietopankeista tukea kestävän liikkumisen edistämiseen

 • Keskeiset tietosisällöt ja hyödyntämismahdollisuudet, Nina Frösen ja Anni Hytti, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Juha Peltomaa ja Kimmo Nurmio Suomen ympäristökeskus SYKE
Työpaja S5

Kaupunkien pysäköintipolitiikka muuttuu

 • Pysäköintipolitiikka keskisuuren kaupungin näkökulmasta, Pirkko-Leena Jakonen, Lahden kaupunki
 • Riihimäen pysäköintiohjelma, Paula Leppänen, Riihimäen kaupunki
 • Pysäköintipolitiikka Oulussa, Saija Räinä, Oulun kaupunki
Työpaja S6

Hankkeiden toteuttaminen ja viestintä

 • Tilapäiset liikennejärjestelyt pitkäkestoisissa kaupunkihankkeissa, Katja Tuomola, Sitowise Oy
 • Vuorovaikutus ja viestintä Hämeentien uudistamisessa, Lauri Hänninen, Helsingin kaupunki

14.30 Kahvitauko

15.00 - 17.00 Rinnakkaissessiot

Rinnakkaissessio S7

Joukkoliikenne kestävän liikkumisen veturina

pj Ari Vandell, Tampereen kaupunki

 • Kehäratahankkeen jälkiarviointia – mitä voidaan oppia jo tässä vaiheessa? Juhani Backström, WSP Finland Oy ja Janne Antikainen, MDI Public Oy
 • Päärata vetoaa massoihin – miten tarpeeseen vastataan? Mikko Vallbacka, Pirkanmaan liitto, Susanna Kaitanen, WSP Finland Oy ja Jyrki Rinta-Piirto / Ramboll Finland Oy
 • Kaupunkijoukkoliikenteellä kohti kestävää tulevaisuutta, Minna Soininen, Suomen Paikallisliikenneliitto ry
 • Joukkoliikenteen käyttövoimavaihtoehdot, Simo Airaksinen, WSP Finland Oy
Rinnakkaissessio S8

Liikenteen hiilitalkoot

pj Johanna Vilkuna, Suomen Kuntaliitto

 • MAL 2019 ─ liikenteen päästöt puoleen, Reetta Koskela, HSL Helsingin seudun liikenne
 • Joensuun kestävän liikkumisen kokonaisvaltainen suunnitelma – priorisoitu kehittämisohjelma, Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy
 • Kaupunkien ja kuntien konkreettiset hillintätoimet (Canemure-hanke), Laura Saikku, Ympäristöministeriö ja Johanna Mäkinen, Tampereen yliopisto
 • (Liikenne)suunnittelun lähtökohdat suunnitteluteoreettisesta näkökulmasta, Seppo Lampinen, Linea Konsultit Oy
Rinnakkaissessio S9

Työpaja: Kestävän liikkumisen käyttäytymismuutos

pj Taina Saarinen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Sari Laine, Sitra

Informaatio-ohjaus ja kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen ovat nousseet vahvaan rooliin eri politiikkasektoreilla. Myös liikenteen ilmastopolitiikassa yksi keskeinen keino on vaikuttaa liikenteen kysyntään. Työpajassa paneudutaan eri näkökulmista liikkujiin vaikuttamiseen, tavoitteena törmäyttää näkökulmia ja tuottaa siten uutta tietoa.

- Mitä tiedämme liikkujista ja kuluttajista? – tutkimustietoa vaikuttamisen pohjaksi
Sari Laine, Sitra, Taina Saarinen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

- Miten vaikutetaan tehokkaimmin käyttäytymismuutokseen?
Heikki Liimatainen, Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Ville Voltti, Mobinet Oy, Janne Rinne/Heli Ponto, Forum Virium

18.00 - 20.00 Iltatilaisuus

musiikista vastaa "Coveria ei jätetä"

Keskiviikko 9.10.

8.30 Ilmoittautuminen

9.00 Avauspuheensessio

Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja MRL uudistumassa

 • Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu, Hanna Perälä ja Kaisa Kuukasjärvi, Liikenne- ja viestintäministeriö
 • MRL – alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän valmistelu, Anne Jarva, Suomen Kuntaliitto
 • kommenttipuheenvuorot: Tarja Laine, Vantaan kaupunki ja Paula Paajanen, Oulun kaupunki

10.00 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen

10.30 - 12.30 Rinnakkaissessiot

Rinnakkaissessio S10

Kaupunkiseutujen kehittäminen

pj Mervi Karhula, Liikenne- ja viestintäministeriö

 • MAL 2019 – Miten liikkuminen muuttuu Helsingin seudulla vuoteen 2030 mennessä? Heikki Palomäki, HSL Helsingin seudun liikenne
 • Seudun kehittämisen keihäänkärjet esiin: Vaikutusten arviointi Tampereen kaupunkiseudun MAL-suunnittelussa, Tapani Touru, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
 • Kaupunkiseutujen tulevaisuuden yritysalueiden kehittäminen, Lauri Vierto, FCG Finnish Consulting Group Oy
Rinnakkaissessio S11

Liikenneturvallisuus

pj Johanna Vilkuna, Suomen Kuntaliitto

 • Mitä tieliikenneonnettomuustilastot meille kertovat? Ja mitä jää kertomatta? Noora Airaksinen, Sitowise Oy
 • Kulttuurinen ja todellinen liikenneturvallisuus, Marjut Ollitervo, Pyöräliitto
 • Yläkoululaisten kulkutavat ja liikenneturvallisuus – uudenlaisia lähestymistapoja opetustyöhön, Milla Talja, Mobinet Oy
 • Toimintamalleja väliaikaisten koulureittien liikenneturvallisuuden parantamiseksi – esimerkkinä Järvenpää, Laura Pihlajakangas, Sitowise Oy
Rinnakkaissessio S12

Pyöräliikenteen kehittyminen

pj Juha-Pekka Vartiainen, Joensuun kaupunki

 • Pyöräliikenne Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelussa – mitä on tavoiteltu, mitä saavutettu ja mitä seuraavaksi? Mette Granberg, HSL Helsingin seudun liikenne
 • Miten pyöräilyn olosuhteet Suomessa ovat kehittyneet 2010-2018? Tanja Onatsu ja Marianne Turunen, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma ja Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto
 • Handshake – kohti elinvoimaista Helsinkiä, Oskari Kaupinmäki, Helsingin kaupunki
 • Mikroliikenne — varteenotettava liikkumismuoto vai startup-pöhinää? Niklas Aalto-Setälä, Sweco Ympäristö Oy

12.30 Lounas

13.30 Yhteinen sessio

Pysäköinnin uudet tarpeet

 • Kokonaisvaltainen pysäköintipolitiikka liikkumisen ohjauksen kulmakivenä, Leena Gruzdaitis, WSP Finland Oy
 • Asemien liityntäpysäköinti- tavoitteet, nykytila ja kustannusjakomallit, Maija Rekola, Väylävirasto

14.30-15.30 Rinnakkaissessiot

Rinnakkaissessio S13

Kaupunkimaisten sisääntuloväylien suunnittelua yhteistyössä – case Vihdintie

pj Leena Silfverberg, Helsingin kaupunki

 • valtion näkökulma, Maija Stenvall, Uudenmaan ELY-keskus
 • kaupungin näkökulma, Taneli Nissinen, Helsingin kaupunki
Rinnakkaissessio S14

Tiedot hyötykäyttöön

pj Sini Puntanen, HSL Helsingin seudun liikenne

 • Eri liikennemuotojen yhteen toimivuus Helsingin seudulla asuvien arkipäivän matkoilla, Pekka Räty, HSL Helsingin seudun liikenne
 • Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet aineiston päivitys ja soveltaminen, Ville Helminen, Ympäristöministeriö
 • Liikenteen kysynnän muutokset ja niiden ennakointi, Touko Väänänen, FLOU
Rinnakkaissessio S15

Liikenteen ja maankäytön suunnittelun tulevaisuutta

pj Anne Jarva, Suomen Kuntaliitto

 • The spatial impacts of self-driving vehicles: planning challenges for finnish towns and cities, Martijn Hollestelle, Ramboll Finland Oy
 • Tietomallien ja tekoälyn hyödyntämispotentiaali liikenteen ja maankäytön suunnittelussa, Kaisu Laitinen, Ramboll Finland Oy ja Saara-Maija Pakarinen, Codento Oy

15.30 - 16.00 Kahvitarjoilu ja seminaarin päätös