Ohjelma

Ohjelmaa päivitetään, muutokset mahdollisia.

 

Tiistai 8.10.

8.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen 

9.30 Avaussessio

Ilmastonmuutoksen yhteiskunnalliset vaikutukset

Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus ja Ilmastopaneelin jäsen

2 autoa = 1 auto + 5 pyörää

Minna Koukkula, Sitowise Oy

10.40 - 11.30 Rinnakkaissessiot

Rinnakkaissessio S1

Kohti terveellisempää kaupunkiympäristöä

pj Reetta Koskela, HSL Helsingin seudun liikenne

 • Ympäristövyöhyke keinona lähi- ja ilmastopäästöjen vähentämisessä? Taina Haapamäki, FLOU Oy ja Antti Venho, Jari Rantsi, Helsingin kaupunki
 • Ilmanlaatumallien käyttö, Emmi Laukkanen, Ilmatieteenlaitos
Rinnakkaissessio S2

Työkaluja kestävän liikkumisen edistämiseen

pj Leena Silfverberg, Helsingin kaupunki

 • Brändäyksen voima osana kestävän liikkumisen edistämistä, Pia Salmi, WSP Finland Oy
 • Yhteistyössä on voimaa – tarua vai totta? Minna Koukkula, Sitowise Oy ja Merja Lämsä, Lapin ELY-keskus
Rinnakkaissessio S3

Kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimenpiteitä

pj Mervi Karhula, Liikenne- ja viestintäministeriö

 • Laadukasta kävely- ja pyöräilyinfrastruktuuria investointituen vauhdittamana. Mitä tavoitellaan, miksi ja miten?, Kati Hyvärinen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
 • Esteettömyyskävelyt liikennesuunnittelun työkaluna, Elina Lämsä, Ramboll Finland Oy

11.30 Lounas

12.30 Paneelikeskustelu

Liikenne ja maankäyttö kaupunkipolitiikan keskiössä - dialogia kaupunkien ja valtion yhteistyöstä

 • Minna Karhunen, Suomen Kuntaliitto
 • Mikko Koskinen, Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Terhi Lehtonen, Ympäristöministeriö
 • lisäksi näkökulmia esittävät Minna Arve, Turun kaupunki ja Timo Koivisto, Jyväskylän kaupunki
 • moderointi Mari Puoskari, FCG Finnish Consulting Group Oy

13.30 - 14.30 Rinnakkaiset työpajat

Työpaja S4

Tietopankeista tukea kestävän liikkumisen edistämiseen

 • Keskeiset tietosisällöt ja hyödyntämismahdollisuudet, Nina Frösen ja Anni Hytti, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Juha Peltomaa ja Kimmo Nurmio Suomen ympäristökeskus SYKE
Työpaja S5

Kaupunkien pysäköintipolitiikka muuttuu

pj Marjaana Laurema, FCG Koulutus

 • Pysäköintipolitiikka keskisuuren kaupungin näkökulmasta, Pirkko-Leena Jakonen, Lahden kaupunki
 • Riihimäen pysäköintiohjelma, Paula Leppänen, Riihimäen kaupunki
 • Pysäköintipolitiikka Oulussa, Saija Räinä, Oulun kaupunki
Työpaja S6

Hankkeiden toteuttaminen ja viestintä

pj Ari Vandell, Tampereen kaupunki

 • Tilapäiset liikennejärjestelyt pitkäkestoisissa kaupunkihankkeissa, Katja Tuomola, Sitowise Oy
 • Vuorovaikutus ja viestintä Hämeentien uudistamisessa, Lauri Hänninen, Helsingin kaupunki

14.30 Kahvitauko

15.00 - 17.00 Rinnakkaissessiot

Rinnakkaissessio S7

Joukkoliikenne kestävän liikkumisen veturina

pj Ari Vandell, Tampereen kaupunki

 • Kehäratahankkeen jälkiarviointia – mitä voidaan oppia jo tässä vaiheessa? Juhani Backström, WSP Finland Oy ja Janne Antikainen, MDI Public Oy
 • Päärata vetoaa massoihin – miten tarpeeseen vastataan? Mikko Vallbacka, Pirkanmaan liitto, Susanna Kaitanen, WSP Finland Oy ja Jyrki Rinta-Piirto / Ramboll Finland Oy
 • Kaupunkijoukkoliikenteellä kohti kestävää tulevaisuutta, Minna Soininen, Suomen Paikallisliikenneliitto ry
 • Joukkoliikenteen käyttövoimavaihtoehdot, Simo Airaksinen, WSP Finland Oy
Rinnakkaissessio S8

Liikenteen hiilitalkoot

pj Johanna Vilkuna, Suomen Kuntaliitto

 • MAL 2019 ─ liikenteen päästöt puoleen, Reetta Koskela, HSL Helsingin seudun liikenne
 • Joensuun kestävän liikkumisen kokonaisvaltainen suunnitelma – priorisoitu kehittämisohjelma, Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy
 • Kaupunkien ja kuntien konkreettiset hillintätoimet (Canemure-hanke), Hanna Mela, Suomen ympäristökeskus ja Johanna Mäkinen, Tampereen yliopisto
 • (Liikenne)suunnittelun lähtökohdat suunnitteluteoreettisesta näkökulmasta, Seppo Lampinen, Linea Konsultit Oy
Rinnakkaissessio S9

Työpaja: Kestävän liikkumisen käyttäytymismuutos

pj Taina Saarinen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Sari Laine, Sitra

 • Mitä tiedämme liikkujista ja kuluttajista? – tutkimustietoa vaikuttamisen pohjaksi
  • Minkälaisia tunteita ja asenteita ilmastonmuutos suomalaisissa herättää? Sari Laine, Sitra
  • Miten estämme asenteiden polarisoitumista tulevaisuuden liikenneratkaisuja ja -politiikkaa tehdessämme? Heikki Liimatainen, Liikenteen tutkimuskeskus Verne
 • Miten käyttäytymismuutokseen vaikutetaan tehokkaimmin?
  • Suunnittelutyökaluja matkustuskokemuksen parantamiseen, Elina Hilden, Tampereen yliopisto
  • Työpaikan kulttuuri kestävän liikkumisen moottorina tai esteenä, Ville Voltti, Mobinet Oy
  • Pelillistäminen kestävän liikkumisen kannusteena, Heli Ponto, Forum Virium

18.00 - 20.00 Iltatilaisuus

musiikista vastaa "Coveria ei jätetä"

Keskiviikko 9.10.

8.30 Ilmoittautuminen

9.00 Avauspuheensessio

Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja MRL uudistumassa

 • Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu, Timo Kievari, Liikenne- ja viestintäministeriö
 • MRL – alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän valmistelu, Anne Jarva, Suomen Kuntaliitto
 • kommenttipuheenvuorot: Tarja Laine, Vantaan kaupunki ja Paula Paajanen, Oulun kaupunki

10.00 Kahvitauko

10.30 - 12.30 Rinnakkaissessiot

Rinnakkaissessio S10

Kaupunkiseutujen kehittäminen

pj Mervi Karhula, Liikenne- ja viestintäministeriö

 • MAL 2019 – Miten liikkuminen muuttuu Helsingin seudulla vuoteen 2030 mennessä? Heikki Palomäki, HSL Helsingin seudun liikenne
 • Seudun kehittämisen keihäänkärjet esiin: Vaikutusten arviointi Tampereen kaupunkiseudun MAL-suunnittelussa, Tapani Touru, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
 • Kaupunkiseutujen tulevaisuuden yritysalueiden kehittäminen, Lauri Vierto, FCG Finnish Consulting Group Oy
Rinnakkaissessio S11

Liikenneturvallisuus

pj Johanna Vilkuna, Suomen Kuntaliitto

 • Mitä tieliikenneonnettomuustilastot meille kertovat? Ja mitä jää kertomatta? Noora Airaksinen, Sitowise Oy
 • Kulttuurinen ja todellinen liikenneturvallisuus, Marjut Ollitervo, Pyöräliitto
 • Yläkoululaisten kulkutavat ja liikenneturvallisuus – uudenlaisia lähestymistapoja opetustyöhön, Milla Talja, Mobinet Oy
 • Toimintamalleja väliaikaisten koulureittien liikenneturvallisuuden parantamiseksi – esimerkkinä Järvenpää, Laura Pihlajakangas, Sitowise Oy
Rinnakkaissessio S12

Pyöräliikenteen kehittyminen

pj Juha-Pekka Vartiainen, Joensuun kaupunki

 • Pyöräliikenne Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelussa – mitä on tavoiteltu, mitä saavutettu ja mitä seuraavaksi? Mette Granberg, HSL Helsingin seudun liikenne
 • Miten pyöräilyn olosuhteet Suomessa ovat kehittyneet 2010-2018? Tanja Onatsu ja Marianne Turunen, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma ja Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto
 • Handshake – kohti elinvoimaista Helsinkiä, Oskari Kaupinmäki, Helsingin kaupunki
 • Mikroliikenne — varteenotettava liikkumismuoto vai startup-pöhinää? Mikko Raninen ja Niklas Aalto-Setälä, Sweco Ympäristö Oy

12.30 Lounas

13.30 Yhteinen sessio

Pysäköinnin uudet tarpeet

 • Kokonaisvaltainen pysäköintipolitiikka liikkumisen ohjauksen kulmakivenä, Leena Gruzdaitis, WSP Finland Oy
 • Asemien liityntäpysäköinti- tavoitteet, nykytila ja kustannusjakomallit, Maija Rekola, Väylävirasto

14.30-15.30 Rinnakkaissessiot

Rinnakkaissessio S13

Kaupunkimaisten sisääntuloväylien suunnittelua yhteistyössä – case Vihdintie

pj Leena Silfverberg, Helsingin kaupunki

 • valtion näkökulma, Maija Stenvall, Uudenmaan ELY-keskus
 • kaupungin näkökulma, Taneli Nissinen, Helsingin kaupunki
Rinnakkaissessio S14

Tiedot hyötykäyttöön

pj Sini Puntanen, HSL Helsingin seudun liikenne

 • Eri liikennemuotojen yhteen toimivuus Helsingin seudulla asuvien arkipäivän matkoilla, Pekka Räty, HSL Helsingin seudun liikenne
 • Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet aineiston päivitys ja soveltaminen, Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus SYKE
 • Liikenteen kysynnän muutokset ja niiden ennakointi, Touko Väänänen, FLOU Oy
Rinnakkaissessio S15

Liikenteen ja maankäytön suunnittelun tulevaisuutta

pj Anne Jarva, Suomen Kuntaliitto

 • The spatial impacts of self-driving vehicles: planning challenges for finnish towns and cities, Martijn Hollestelle, Ramboll Finland Oy
 • Tietomallien ja tekoälyn hyödyntämispotentiaali liikenteen ja maankäytön suunnittelussa, Kaisu Laitinen, Ramboll Finland Oy ja Saara-Maija Pakarinen, Codento Oy

15.30 - 16.00 Kahvitarjoilu ja seminaarin päätös