Tilauskoulutuksen sisältöjä ovat kunnan päätöksentekojärjestelmä, kokouskäytännöt, taloudenohjaukseen liittyvät asiat ja uudistukset. Tilauksesta toteutetaan myös kansainvälisiä koulutusmatkoja.

Tulevaisuuden kunta -työpaja

Valtuustoille, kunnanhallituksille ja johtoryhmille soveltuva koulutus toteutetaan päivän tai puolen päivän kuntakohtaisena tilauskoulutuksena. Työpajassa käsitellään toimintaympäristön muutosten vaikutuksia omassa kunnassa, strategiatyötä, kunnan roolia ja tehtäviä, johtamis-, kumppanuus- ja muiden toimintatapojen kehittämistarpeita sekä yhteistyörakenteita maakunnan kanssa.

Vastuuhenkilö: Jari Koivisto

 

Luottamushenkilön rooli kunnallisessa päätöksenteossa -tilauskoulutus »

Luottamushenkilön on tunnettava kunnallinen toimintaympäristö ja osattava toimia siinä. Koulutus antaa luottamushenkilöille tarvittavat perustiedot heidän työtään ohjaavista laeista, säännöistä ja ohjeista. Koulutuksessa käsitellään muun muassa luottamushenkilön tehtäviä ja roolia, kunnan toimintaa, toimielimiä ja päätöksentekoa, kuntalakia kunnan toiminnan perustana luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välistä työnjakoa. Kesto noin kolme tuntia. Koulutus on mahdollista toteuttaa myös etäkoulutuksena.

Vastuuhenkilö: Päivi Raitio

 

Talouden ohjaus kunnassa -tilauskoulutus »

Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto päättää kuntastrategiassa kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Koulutus perehdyttää kunnan talouden ohjaukseen; teemoina kunnan talouden rakenne, välineet ja prosessit. 

Vastuuhenkilö: Miisa Vierikko

 

Kaupungin ja kunnan hallitusten tilauskoulutus

Koulutuksessa syvennytään hallituksen ja valtuuston tehtäviin sekä rooliin kunta- ja aluehallinnon muutoksessa. Koulutuksessa käsitellään poliittisen ja viranhaltijajohtamisen keskeisiä kysymyksiä, strategista
johtajuutta, talouden ohjaamista, vastuukysymyksiä, päätöksen tekoa ja hallitusten sekä valtuustojen sisäistä työskentelyä. Tilauskoulutus voidaan toteuttaa yksipäiväisenä tai iltakoulutuksena.

Vastuuhenkilö: Jari Koivisto


Jari Koivisto

Jari Koivisto

toimialajohtaja
FCG Koulutus


+358 50 301 9152

Päivi Raitio

Päivi Raitio

koulutuspäällikkö
FCG Koulutus

+358 50 394 7291

Miisa Vierikko

Miisa Vierikko

koulutuspäällikkö
FCG Koulutus

+358 44 278 6564

 

 

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fcg.fi