Finlands Kommunförbund ordnar introduktionsutbildning för förtroendevalda i Österbotten enligt följande:

 

Teman

  • Fullmäktiges och övriga organs ansvar och uppgifter
  • Grunderna för god förvaltning
  • De förtroendevaldas roll
  • Beslutsfattandet och mötesförfarandet
  • Hur fungerar styrningen? Vilka krav ställer kommunallagen?
  • Kommunalekonomi – vad behöver en förtroendevald veta?

 

Föreläsare

Kaj Lindqvist, utbildningschef, Finlands Kommunförbund
Martin Slotte, OFR och CIA revisor, KPMG

 

Välkommen på kurs!