Nova Schola -konferenssi 2018

FCG järjestää Nova Schola –konferenssin 7.-8.11.2018 Vantaalla Hilton Airportissa.

Konferenssin kantava teema on ”From Product to Service - Tuotteesta palveluksi”. Konferenssin pääteemat ovat

  • Oppimisympäristöt ja tulevaisuus
  • Tilat osana uutta toimintakulttuuria

Konferenssi kokoaa yhteen ainutkertaisella tavalla kunnista kaikki ne henkilöt, joiden tehtäviin viranhaltijoina tai luottamushenkilönä kuuluu olla suunnittelemassa, toteuttamassa tai päättämässä siitä, millaisia ovat kunnan koulut ja oppimisympäristöt. Saat tietoa, kuulet esimerkkejä ja voit vertailla kokemuksia – rakennat yhteistä käsitystä juuri Teille toimivimmista ratkaisuista.

 

Konferenssissa pohditaan oppimisympäristöjä ja tulevaisuutta: mikä kaikki muuttuu ja millaisia mahdollisuuksia tai haasteita mm. pedagogian muutos ja uudet oppimisympäristöt tuovat meille. Millainen on älykäs ja innovatiivinen koulurakennus? Miten näemme oppimisympäristön laajana käsitteenä, kuten virtuaalinen oppimisympäristö, koulun lähialue, luonto ja ympärillä olevat yritykset. Miten työelämän ja yhteiskunnan muutos vaikuttaa kouluun ja oppimiseen? Millaista teknologiaa tarvitaan tai on tarjolla? Uusi opetussuunnitelma haastaa meitä nyt ja tulevaisuudessa!

 

Toinen konferenssin keskeinen aihe on ”Tila osana uutta toimintakulttuuria”. Kaikkia Suomen paikkakuntia yhdistää yksi asia: meillä on koulurakennuksia, joiden tulevaisuutta mietimme ja tarpeita, joihin pitää vastata. Konferenssissa paneudumme tähän tärkeään aiheeseen pohtimalla, miten vanhoja, olemassa olevia rakennuksia kannattaa korjata ja mitä on tehtävissä oppimisympäristöille saneerattavassa koulussa. Vastaavasti pohditaan myös uuden koulun rakentamiseen liittyviä vaihtoehtoja: millainen koulu, miten se rahoitetaan – vaihtoehtoiset hankintamallit. Tilojen käytössä nostetaan esiin niin oikeat mitoituksetkin kustannusten säästäjänä kuin niiden monikäyttöisyys, muunneltavuus kuin monityötila-ajattelukin. Tuomme esiin tulevaisuudessa entistä tärkeämmiksi muodostuvat seikat, kuten ekologinen näkökulma rakennusten hoitoon, kestävä kehitys ja elinkaariajattelu. Pohdinnassa on myös tietysti se, millainen on turvallinen koulu.

 

Koko konferenssin ajatusmallina on pääteeman mukaisesti se, kuinka koulusta tuotteena syntyy koulu palveluna. Keskeistä on muutos: toimintakulttuuri muutettava ensin ja sitten vasta tilat.

 

Konferenssin toteutuksessa on mukana ohjausryhmä, jonka jäsenet edustavat vahvaa osaamista alalta.

 

Nähdään Vantaalla!
Somessa: #novaschola

Pääyhteistyökumppanit

Pääyhteistyökumppaneiden logot

Tapahtuman yhteyshenkilöt

Tarja Salonen

Tapahtumasta vastaa

Tarja Salonen

Liiketoimintaryhmän johtaja, FCG Koulutus
 

+358 44 744 1815

etunimi.sukunimi@fcg.fi

Minna Kosonen

Näytteilleasettajatiedot ja käytännönjärjestelyt

Minna Kosonen

koulutuskoordinaattori
FCG Koulutus

+358 50 312 0199

etunimi.sukunimi@fcg.fi

Laura Solaste

Näytteilleasettajatiedot ja käytännönjärjestelyt

Laura Solaste

koulutuskoordinaattori
FCG Koulutus

+358 40 515 4606

etunimi.sukunimi@fcg.fi