PÄÄTEEMAT 7.-8.11.2018

 • Oppimisympäristöt ja tulevaisuus
 • Tilat osana uutta toimintakulttuuria

Konferenssipäivä 1, Ke 7.11.

Klo 8.30 alkaen ilmoittautuminen ja kahvi, näyttelyalue aukeaa koko konferenssin ajaksi

Yhteinen ohjelmaosuus
klo 9.30-12.00 ohjelma Salissa 1.

Salin puheenjohtaja Tarja Salonen, liiketoimintajohtaja, FCG Koulutus

Klo 9.30 Konferenssin avaus

Aulis Pitkälä, sivistystoimen johtaja, kouluneuvos, Espoon kaupunki

”Tulevaisuuden koulu on monipuolinen oppimisympäristö, joka mukautuu joustavasti oppijan ja oppimisen tarpeisiin. Nova Schola konferenssi tarjoaa loistavan mahdollisuuden tutustua uusimpiin mahdollisuuksiin, mutta antaa samalla myös aineksia arjen kehittämiseen. Toivotan alan toimijat joukolla mukaan, tehdään tästä uusi alku oppimisympäristöjen ja oppimisen kehittämiselle.”

Klo 9.45 The Impact of Spatial Organization on the Teaching and Learning Process

Anna Törnquist, arkkitehti SAR/MSA, Törnquist & Törnquist AB
(esityskieli on englanti)

Klo 11.15 Koulujen sisäilmaongelmien ratkaisu - koko ketju kuntoon

Juhani Pirinen, Tekniikan tohtori, toimialajohtaja, Rakennusterveys ja sisäilmasto, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

klo 12.00-13.00 Lounas

Rinnakkaisohjelma
Klo 13.00-16.00 Sali 1.

Salin puheenjohtaja Lauri Kurvonen, erityisasiantuntija, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Klo 13.00 Tulevaisuuden oppimisympäristöt - haaste vai mahdollisuus koulurakentamiselle?

Marko Kuuskorpi, tutkija-tohtori, asiantuntijarehtori, Kaarinan kaupunki ja Julianna Nevari, sisustusarkkitehti

Pedagogisten lähestymistapojen ja oppimisympäristöjen monimuotoistuminen asettavat muutospaineita peruskoulurakentamiseen aikana, jolloin Suomessa valmistaudutaan historiallisen suureen uudisrakennusaikaan. Yli 1000 suomalaista koulua odottaa peruskorjausta tai korvaavaa uudisrakentamista. Taloudellisten haasteiden keskellä piilee myös suuria mahdollisuuksia uudistaa perusopetuksen rakenteita.

Parhaimmillaan koulurakennusprosessi on toimintakulttuuria ja opetussuunnitelman tavoitteita tukeva muutosprosessi, jolla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia oppimisen tuloksellisuuteen. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että rakennetulla oppimisympäristöllä on merkittävät vaikutukset niin oppimismotivaatioon kuin koulun toimintakulttuuriin.

Kuinka rakentaa siis koulun elinkaaren näkökulmasta tehokas ja samalla tulevaisuuden haasteet huomioida koulurakennus?

Klo 13.45 Uhkaako tekoäly oppimista?

Harri Ketamo, FT, tekoäly-yrittäjä ja vapaa tutkija, HeadAI

Klo 14.30-15.00 Kahvitauko, verkostoituminen
Klo 15.00 Joukkoälyllä onnistuneet oppimisympäristöt

Heikki Luminen ja Markku Rimpelä, Finnish Education Group – FEG Oy

Heikki ja Markku, arkkitehti ja pedagogi, pohtivat vuoropuhelussaan monitoimijaisen asiantuntijajoukon joukkoälyn hyödyntämistä onnistuneiden, modernien oppimisympäristöjen suunnittelussa ja rakentamisessa. He ovat perehtyneet usean vuoden ajan modernien oppimisympäristöjen suunnitteluun ja rakentamiseen. Työn tuloksena julkistetaan 7.11. modernin rakentamisen oppaan parannettu painos, CookBook 2.0. Oppaan ytimessä on yhteistoiminnallisen suunnittelun idea ja kartta suunnittelun ja rakentamisen vaiheista.

CookBook 2.0 on kirjoitettu yhdessä Elise Tarvaisen ISKU Interior Oy kanssa.

klo 16.00 Keskustelu jatkuu näyttelyalueella: Tapaa kirjailijat heti esityksen jälkeen näyttelyalueella!
Rinnakkaisohjelma
Klo 13.00-16.00 Sali 2.

Salin puheenjohtaja Anniina Peltola, toimialajohtaja, FCG Koulutus

klo 13.00 Investointien kannattavuuslaskelmat päätöksenteon tukena ja rahoituksen riittävyys

Kirsi-Elina Kettunen, KTM johtaja, talous, juridiikka ja kiinteistöt –palvelualue, FCG Konsultointi

Investointipäätöksellä on aina merkittäviä ja kauaskantoisia vaikutuksia talouteen ja tuleviin kassavirtoihin. Miten rahoituksen riittävyys taataan?

klo 13.45 Uudet RT-ohjeet, työkalu koulurakennuksen tilaamiseen ja suunnitteluun

Jaana Matilainen, liiketoimintajohtaja, Rakennustieto Oy ja
Mervi Alaluusua, suunnittelupäällikkö, FCG Suunnittelu ja tekniikka

Luokkahuoneet ovat muuttuneet oppimisympäristöiksi ja se vaikuttaa tilojen suunnitteluun monin tavoin. Tule kuulemaan, miten RT:n uudet suunnitteluohjeet pitävät sisällään ja miten ne hyödyntävät koulurakennuksen suunnittelussa.

Klo 14.30-15.00 Kahvitauko, verkostoituminen
klo 15.00 Kokeilu- ja yhteiskehittämisen uutta liiketoimintaa ja elinvoimaa edu-sektorille sekä älykkäämpiä oppimisympäristöjä kuntiin – Oppimisen uusi aika on täällä!

Anna Rantapero-Laine, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki, 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt-hanke

6Aika, Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt-hanke: hankkeessa kehitetään uusia kokeilu- ja innovaatioalustoja päiväkodeista korkeakouluasteelle viiden kaupungin ja kolmen ammattikorkeakoulun voimin luoden uusia liiketoimintamahdollisuuksia fyysisiä, virtuaalisia ja digitaalisia oppimisympäristöjä kehittäviin yrityksiin ja startupeihin yhteiskehittämisen keinoin.

klo 15.30 Kouluinvestointi kunnan ympäristötekona – parhaat käytännöt

Juho Paananen, apulaisjohtaja, Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ja Juha-Pekka Ketola, osastonjohtaja, Rahoitustoiminto, Kuntarahoitus Oyj

klo 16.00 Google Google -workshop: Digitaalinen luokkahuone ei tunne rajoja

Laura Luomanen-JaakkolaGoogle for Education asiantuntija ja kouluttaja

Rinnakkaisohjelma
Klo 13.00-16.00 Sali 3.

Salin puheenjohtaja Elina Helmanen, koulutuspäällikkö, FCG Koulutus

Klo 13.00 Eskolan mobiilikoulu kumoaa välimatkat

Pia Aaltonen, sivistystoimenjohtaja, Lapinjärven kunta ja Satu Kumpulainen, puheenjohtaja, HanhiKukko ry

Mobiilikoulun kehittämisessä kokeilu voi tarjota paljon oppia muuallekin, sillä uudenlaisia koulutuksen verkko- ja mobiiliratkaisuja etsitään yhtä lailla myös isoissa kaupungeissa kuin pienissä kylissäkin. Kokeileva Suomi on myöntänyt elokuun Kuukauden kokeilu -kunniamaininnan Eskolan koulukokeilulle taustavoiminaan Eskolan vanhempainyhdistys HanhiKukko ry:lle sekä Lapinjärven kunnalle. Kunniamaininta myönnettiin pitkäjänteisestä työstä kyläkoulun pelastamiseksi sekä ennakkoluulottomasta tavasta etsiä ratkaisuja pienten kylien elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Eskolan kylän ja Lapinjärven kunnan välillä on etäisyyttä 500 kilometriä. Kuulemme kokemuksia siitä, miten mobiilikoulu kumoaa välimatkat.

Klo 13.30 Tesoman uusi koulu  - arkkitehtuuria ja pedagogiikkaa

Panu Pitkänen, rehtori, Tesoman koulu, Tampereen kaupunki

Tesoman päiväkodin ja koulun uusi rakennus valmistui vuoden 2018 alussa. Uuteen koulurakennukseen muutti yhteensä 880 esiopetuksen ja 1–9 -luokkien oppilasta maaliskuun alussa. Oppilaiden mukana kouluun muutti 102 kasvatuksen ja opetuksen henkilökuntaan kuuluvaa aikuista. Samalla tontilla sijaitsevan koulun sivurakennuksen perusparannustyöt alkoivat keväällä 2018. Miten tämä kaikki on sujunut?

Klo 14.15 Millainen on hyvä ja turvallinen koulu- ja päiväkotirakennus

Riina Länsikallio, työelämäasiamies, Opetusalan ammattijärjestö OAJ

Turun yliopisto ja OAJ ovat tutkineet päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten sisäilmaongelmia vuonna 2017 https://www.oaj.fi/cs/oaj/Sisailmatutkimus%202017. Rakennusten heikko kunta erityisesti kunta-alalla on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen terveys- ja viihtyvyyshaittoja. Uusia rakennuksia tehdään ja vanhoja peruskorjataan, mutta miten otetaan huomioon opetussuunnitelmat, työtehtävien ja opiskelun vaatimukset sekä useassa eri laissa määritellyt turvallisuusvaatimukset oppimisympäristöissä?

Klo 14.30-15.00 Kahvitauko, verkostoituminen
15.00 Hybridi-Allianssi! Uudenlainen ajattelu kouluhankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa

Jani Alakangas, rehtori ja Tarja Hietikko, apulaisrehtori, Tyrnävän kunta

klo 16.00 Rajaton oppiminen ja koulun uusi rooli

Joni AlWindi, toimitusjohtaja, EdVisto

Klo 16.00 alkaen verkostoituminen, ohjelmaa näyttelyalueella ja saleissa 2 ja 3

Ohjelmassa mm.

 • CookBook 2.0: tapaa kirjoittajat, Heikki Luminen (FEG), Markku RImpelä (FEG) ja Elise Tarvainen (ISKU Interior)
   
 • Sali 2: Google -workshop: Digitaalinen luokkahuone ei tunne rajoja, Laura Luomanen-Jaakkola
   
 • Sali 3: Rajaton oppiminen ja koulun uusi rooli, Joni AlWindi, toimitusjohtaja, EdVisto
   

Klo 19.00 - 21.30 Illallinen

Ensimmäisen konferenssipäivän päätämme yhteiseen illalliseen ja rentoon yhdessäoloon Hotelli Hilton Airportin Ballroomissa.
Musiikista vastaa Nat Newborn.

 

Konferenssipäivä 2, To 8.11. 

Rinnakkaisohjelma
Klo 9.00-12.00 Sali 1.

Salin puheenjohtaja Terhi Päivärinta, johtaja, Suomen Kuntaliitto

Klo 9.00 Oppimisympäristö muuttuu -  muuttuuko toimintakulttuuri?

Raija Kattilakoski, KT, eo, vs. apulaisrehtori, työnohjaaja

Tulevaisuuden taidot, kansallinen opetussuunnitelma ja tiensä päähän tulleet koulurakennukset ovat vieneet tilanteeseen, jossa opetuksen tiloja on lähdetty muuttamaan aivan uudella tavalla. Avoimet, innovatiiviset ja aktiiviset tilat ovat maailmalla ja nyt myös Suomessa erityisesti esillä koulurakentamisessa. Koulujen henkilöstö on kuitenkin käynyt koulunsa ja opettanut pitkälti perinteisissä rakennuksissa ja luokkatiloissa perinteisin kalustein ja opetusmenetelmin. Toimintakulttuuri ei väistämättä muutukaan tilojen muuttumisen myötä, vaan se vaatii aktiivista työtä.

Tässä esityksessä avataan toimintakulttuurin muutokseen liittyviä asioita ja ilmiöitä silloin kun henkilöstö muuttaa uusiin tiloihin sekä hyväksi havaittuja ja tutkittuja keinoja toimintakulttuurin muutokseen koulussa.  

Esitys perustuu väitöstutkimukseen ”Koulun toimintakulttuuri avautuvissa oppimistiloissa – Etnografinen tutkimus uuteen koulurakennukseen muuttamisesta”, joka on tarkastettu 8.6.2018 Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen ja psykologian tiedekunnassa.

Klo 9.45 Future Classroom Lab ja designmenetelmät koulusuunnittelun kehittämisessä

Markku Lang, Future Classroom Lead Ambassador, Oulun yliopisto ja PsM Tarmo Toikkanen, Chief Science Officer, LifeLearn.

Aalto yliopiston MediaLabin ja pedagogien yhteistyönä kehittämä Future Classroom Lab- konsepti on tällä hetkellä ainoa tutkitusti tehokas koulukulttuurin muuttaja, työkalu paremman palvelun kehittämiseksi.  

Työkalua käyttäneistä opettajista 86% esim. motivoitui muuttamaan tapaansa opettaa, 69% teki välittömästi muutoksia omaan työympäristöönsä ja oppilaista esim. 79% ilmoitti ongelmanratkaisutaitojensa parantuneen (tutkimukseen osallistui 50 000 oppilasta, 2600 opettajaa kahdestakymmenestä Euroopan maasta).

Klo 10.30-11.00 Kahvitauko, verkostoituminen
 
Klo 11.00 Toimintakulttuurista tilatarpeisiin vai päinvastoin?

Pasi Mattila, toimitusjohtaja, Finpeda Oy

Toimintakulttuurin muutos on ennen kaikkea strategisen ja pedagogisen johtamisen prosessi, jossa visio johdetaan ja koulutetaan osaksi oppilaitoksen arkea. Arkkitehtuuri ja teknologia ovat konkreettisia keinoja tuoda muutos näkyväksi.

Tehdäänkö ensin konkreettinen kehitystyö, jonka jälkeen muutetaan toimintakulttuuria vai lähteekö liikkeelle ensin toimintakulttuurin muutos, josta päädytään kehittämistyöhön?

Rinnakkaisohjelma
Klo 9.00-12.00 Sali 2.

Salin puheenjohtaja Tiina Larsson, johtaja, FCG Konsultointi

Klo 9.00 Tilatehokkaat oppimisympäristöt laadusta tinkimättä

Raila Oksanen, Pedagogi, johtava konsultti, FCG Konsultointi ja Mikko Kaira, Arkkitehti SAFA

Oikein mitoitettu koulu on pedagogisesti toimiva, oppimisympäristöiltään monipuolinen ja kustannuksiltaan tehokas: tilojen määrän ja laadun uudelleenarviointi tuottaa kustannustehokkuutta samalla, kun uudet tilat vastaavat uusiin pedagogisiin haasteisiin. Miten tämä tehdään, jotta tuloksena on oikein mitoitettu koulu- ja oppimisympäristöjä lopputuloksen laadusta tinkimättä?

Tähän tietävät vastauksen Mikko Kaira ja Raila Oksanen, joista jälkimmäistä voi kutsua mm. Nova Schola Finlandia perusopetuksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeen sisällön ja prosessin ”äidiksi”. 

Klo 10.30-11.00 Kahvitauko, verkostoituminen
 
Klo 11.00 Oppimisen sisätilat

Elina Salakari, Sisustusarkkitehti SIO, FCG Suunnittelu ja tekniikka

Miten taataan sisätilojen esteettinen laatu rakennuksen kokonaiskonseptia kunnioittaen, eri osapuolia kuunnellen sekä rakennusterveyttä tukien? Sisustusarkkitehdin näkökulmia joustavien oppimisympäristöjen suunnitteluun.

Klo 11.30 Tulevaisuuden joustavat oppitilat

Markus Vuori, asiakaspäällikkö, Parmaco Oy

Parmaco Oy on Suomen suurin muuntojoustavien päiväkoti- ja koulutilojen rakentaja. Tällä hetkellä Parmacon tiloja on lainattuna yli 200.000 m2 asiakkaiden käyttöön eri puolille Suomea ja Ruotsia. Tarpeen mukaan joustavat oppimistilat sijaitsevat aina oikeassa paikassa ja tiloja on aina tarvittava määrä. Oikea sijainti lisää oppilaiden turvallisuutta, vähentää koulukuljetuskustannuksia ja lisää alueen vetovoimaa lapsiperheiden näkökulmasta. Muuntojoustavat tilat elävät tarpeiden mukaan, sillä niitä voidaan kasvattaa tai pienentää oppilasmäärien mukaisesti.

Rinnakkaisohjelma
Klo 9.00-12.00 Sali 3.

Salin puheenjohtaja Ilkka Paulus, koulutuspäällikkö, FCG Koulutus

Klo 9.00 Laukaan Satavuon koulu (Ekokoulu): kylien yhteinen koulu 100 vuodeksi 100 oppilaalle 

Juha Tolonen, sivistystoimenjohtaja, Laukaa

Laukaan kunta teki vuonna 2014 kouluverkkopäätöksen, joka mukaan kyläkoulut Tarvaalassa, Saviolla ja Vuonteella lopetetaan ja niiden tilalle syntyy uusi aluekoulu. Aluekoulun hankeryhmässä oltiin yksimielisesti sitä mieltä, että on fiksuinta panostaa juuri Ekokoulun syntymiseen.  Se rakennettiin Vuonteen kylään vanhan kyläkoulun viereen. Koulun yhteydessä toimii myös päiväkoti. Ekokoulu otettiin käyttöön syksyllä 2018. Miten tämä kaikki tapahtui ja mitä kuuluu nyt?
 

Klo 9.45 Suomen suurin puukouluhanke kruunaa Imatran päiväkoti- ja kouluverkon kokonaisuudistuksen

Hanna-Kaisa Ellonen, hyvinvointijohtaja, Minna Leinonen, varhaiskasvatuspäällikkö, Minna Rovio, opetuspalvelupäällikkö ja Mari Routti, projektipäällikkö, Imatra

Imatran kaupunki toteuttaa mittavan päiväkoti- ja kouluverkon kokonaisuudistuksen lähes kokonaan vuosien 2017 – 2021 aikana. Ainutlaatuisen Imatran hankkeesta tekee se, että ratkaisut perustuvat rohkeaan, koko kaupunkia koskevaan kokonaistarkasteluun, jolla on keskeisesti pedagogiset ja toiminnalliset lähtökohdat. Imatran kaupunki varmistaa kaupungin kaikille oppilaille tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskella yhtenäisissä, nykyaikaisissa sekä terveellisissä ja turvallisissa peruskouluissa esiopetuksesta 9. luokkaan saakka. Uusi palveluverkkorakenne sekä oppimisympäristöt edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia, tulevaisuudessa tarvittavien tietojen ja taitojen oppimista sekä läpikouluperiaatetta.
 

Klo 10.30-11.00 Kahvitauko, verkostoituminen
 
Klo 11.00 Uusi oppimisympäristö Vantaan perusopetuksessa

Ilkka Kalo, perusopetuksen johtaja ja Eila Tanninen, talous- ja hallintojohtaja, Vantaan kaupunki

klo 12.00-13.00 Lounas

klo 13.00-15.00 ohjelma Salissa 1.

klo 13.00 Johdatus iltapäivään

Tarja Salonen, liiketoimintajohtaja, FCG Koulutus

klo 13.10 Good Learning Environments: What Are They and How Do We Make Them?

Rachel Pampel, architect in Washington, DC, USA
(esityskieli on englanti)

klo 14.00 Google for Education - kohti avoimempaa oppimisympäristöä

Christian Komonen, Territory Manager Finland and Norway, Google Inc.

klo 14.40 Konferenssin päätössanat

Terhi Päivärinta, johtaja, Suomen Kuntaliitto

"Mielestäni on tärkeää koota asiantuntijoita yhteen keskustelemaan tulevaisuuden oppimisympäristöistä ja tulevaisuuden oppilaitosrakentamisesta. Voimme välittää tietoa jo tehdyistä hyvistä ratkaisuista ja samalla kannustaa kuntia tekemään heille sopivia, tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisuja. Oppimisympäristöissä on kyse pedagogisista ratkaisuista, mutta myös taloudellisista ja tehokkaista tilaratkaisuista. Tarvitsemme mahdollisuuksia eri alojen asiantuntijoiden väliseen vuoropuheluun."

klo 15.00 Kahvit, hyvää kotimatkaa!

 

Muutokset ohjelmassa mahdollisia.