Nova Schola -konferenssi

Puhutaan kouluista, tulevaisuudesta ja oppimisympäristöistä - tiloista, toimintakulttuurista ja päätöksistä, joita tulevaisuutta varten tehdään!

Eri alojen asiantuntijat ja päättäjät kokoontuvat harvoin yhteen keskustelemaan tulevaisuuden oppimisympäristöistä ja tulevaisuuden oppilaitosrakentamisesta. Osaaminen on eri ammattiryhmien hallussa ja haasteena on ottaa koko prosessi haltuun, jotta hankkeita voidaan toteuttaa.

Mistä tiedetään, mikä on toimiva tila ja miten se pitää rakentaa? Miten arvioidaan, korjataanko vanhaa vai tehdäänkö uutta? Minkä varaan investointipäätös kannattaa tehdä? Kumpi edellä mennään: seinät vai toiminta? Mitä tulevaisuuden koulun toiminnan kannalta tarvitaan? Miten nähdään oppilas ja oppimistulokset - entä vaatimukset ja ympäristön muutokset? Millä perusteella ja mistä näkökulmasta päätöksiä tehdään?

Yhteinen näkemys ja suunta tarvitaan, jotta päätöksiä tulevaisuuteen voidaan ja uskalletaan tehdä. Helpottaisi myös, jos voisi kuulla muiden tarinoita ja ratkaisuja. Nova Schola –konferenssi sai alkunsa tästä ajatuksesta: miten voimme tuoda tiedon yhteen jo tehtyjen hyvien ratkaisuiden kera ja jakaa tätä kokemusta kaikille niille, jotka ovat ratkaisujaan vasta pohtimassa.

Päätimme luoda tilaisuuden vuoropuheluun ja ajatustenvaihtoon sekä tiedonjakamiseen – hyvien, kestävien ja taloudellisesti järkevien ratkaisujen toteuttamiseksi – nimenomaan koulutilojen ja uusien oppimisympäristöjen näkökulmasta pedagogiasta huolehtien. Nova Schola Finlandia –verkostossa tätä on jo pohdittu. Samoin tehdään yksittäisisissä tilaisuuksissa ammattialoittain.

Nyt teemme sen yhdessä, ensimmäinen Nova Schola –konferenssi on totta marraskuussa 2018.

Nova Schola Finlandia -verkosto

Nova Schola Finlandia on innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämishanke. Järjestyksessään kolmas hanke, vuoden kestävä Nova III –verkosto alkoi vuonna 2017. Hanke on tarkoitettu kaikille perusopetuksesta kiinnostuneille, mutta erityisesti opetustoimen johdolle, rehtoreille, opetusteknologiasta ja oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneille opettajille sekä toimitilojen suunnittelusta ja hankesuunnitelusta vastaaville tilapalveluiden edustajille. Päämääränä on innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen opetussuunnitelman perusteista moderniin koulurakentamiseen.

Hankkeeseen osallistuneet voivat jälleen tavata toisiaan mm. Nova Schola –konferenssissa! Hankkeeseen mukaan haluavat saavat myös kuulla, miksi kannattaa osallistua Nova Schola Finlandia -verkostoon!

Ohjausryhmä

Aulis Pitkälä

Aulis Pitkälä
Sivistystoimen johtaja, kouluneuvos
Espoon kaupunki

"Tulevaisuuden koulu on monipuolinen oppimisympäristö, joka mukautuu joustavasti oppijan ja oppimisen tarpeisiin. Nova Schola konferenssi tarjoaa loistavan mahdollisuuden tutustua uusimpiin mahdollisuuksiin, mutta antaa samalla myös aineksia arjen kehittämiseen. Toivotan alan toimijat joukolla mukaan, tehdään tästä uusi alku oppimisympäristöjen ja oppimisen kehittämiselle."

 

Terhi Päivärinta

Terhi Päivärinta
Johtaja
Suomen Kuntaliitto

"Mielestäni on tärkeää koota asiantuntijoita yhteen keskustelemaan tulevaisuuden oppimisympäristöistä ja tulevaisuuden oppilaitosrakentamisesta. Konferenssin avulla voimme välittää tietoa jo tehdyistä hyvistä ratkaisuista ja samalla kannustaa kuntia tekemään heille sopivia, tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisuja. Oppimisympäristöissä on kyse pedagogisista ratkaisuista, mutta myös taloudellisista ja tehokkaista tilaratkaisuista. Tarvitsemme mahdollisuuksia eri alojen asiantuntijoiden väliseen vuoropuheluun.

Nova Schola konferenssin aikana on mahdollisuus tutustua erilaisiin oppimisympäristöratkaisuihin ja samalla saatte mahdollisuuden kuulla innostavia puheenvuoroja. Konferenssi on oiva paikka verkostoitua, kun pohditte oman kuntanne tulevia kouluinvestointeja."

 

 

Elina Lehto-Häggroth

Elina Lehto-Häggroth
Apulaiskaupunginjohtaja
Vantaan kaupunki

"Tulevaisuuden koulu on yksilöiden ja heidän oppimisedellytystensä erilaisuuden huomioiva ja sitä kannustava. Digitaalisuuden, robotiikan ja keinoälyn tuomia muutoksia ymmärtävä ja niitä opetuksessa hydödyntävä Sivistyksen ja kulttuurin välittäjä ja ylläpitäjä. Tulevaisuuden koulussa kukaan ei putoa kyydistä!

Nova Schola konferenssi on yhteinen foorumi opetuksen ja oppimisympäristöjen muutoksen ymmärtämiselle ja siihen sopeutumiselle. Asiaan ei ole yksiselitteisiä vastauksia siksi vuorovaikutus ja keskinäinen oppiminen on tärkeää. Annetaan yhdessä eväitä  matkalle, joka on kuljettava, jotta Suomessa olisi maailman paras koulu nyt jatkossa!"

 

Lauri Kurvonen

Lauri Kurvonen
Erityisasiantuntija
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

"Koulun tehtävä on antaa jokaiselle yksilölle eväitä itsensä, yhteiskuntamme ja ympäristömme ylläpitoon ja kehittämiseen.Tämä tehtävä on jatkossa elintärkeä, koska yhteiskuntamme ja elämäntapamme ovat kohtaamassa ennenäkemättömän suuria haasteita ja muutoksia. Samalla tietotekniikan exponentiaalinen kehitys on tuonut meille uusia mahdollisuuksia ja haasteita, mikä ilmenee useimpien toimintojen digitalisoitumisena sekä tekoälyyn perustuvana päätöksentekona.

Nova Scholan tavoitteena on tukea ja edistää tulevaisuuden koulun kokonaisvaltaista suunnittelua ja toteutusta. Konferenssi lisää ja tukee vuorovaikutusta koulun suunnittelijoiden ja ylläpitäjien välillä niin, että koulut pystyvät vastaamaan niille asetettuihin tulevaisuuden haasteisiin.

Koska isojen haasteiden ja muutosten (kuten ekologinen kantokyky ja digitalisaatio) edessä kouluun kohdistuu suuria odotuksia, tulee tulevaisuuden koulua suunnitella kokonaisuutena, joka muodostuu toimintaympäristöstä ja -tiloista sekä koulutoiminnasta ja siihen liittyvistä palveluista. Samalla on syytä pitää kuitenkin mielessä, että koulussa päätoimijoita ja -toteuttajia ovat oppilaat, opettajat ja rehtorit."

 

Markku Lang

Markku Lang
Projektipäällikkö
Oulun yliopisto

"Koulun toimintakulttuuri ja koulun tehtävä muuttuu ja kehittyy koko ajan. Tällä hetkellä tapahuvassa kehitysloikassa on huomattu jatkuvan kokeilun ja kehittämisen välttämättömyys. Tulevaisuudessa se tulee olemaan osa luonnollista koulun toimintaa ja osa pedagogiikka ja oppivaa yhteisöä. Tulevaisuudessa kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö nousevat voimakkaasti koulun suunnittelua ohjaaviksi trendeiksi. Tämä liittyy niin tulevaisuudessa tarvittavien taitojen harjoitteluun kuin terveelliseen ja fyysisesti sekä henkisesti virikerikkaaseen oppimaisemaan. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia.

Kahden kymmenen vuoden kokemuksella koulusuunnittelun konsultoinnista tiedän, että koulun rakentaminen, rakennuttaminen, suunnittelu ja käyttö ovat myös taitolajeja ja niitä on syytä harjoitella. Nova Schola- konferenssi on erinomainen mahdollisuus tähän ja samalla myös verkostoitumiseen muiden samaa harjoittelua ja tietoa tarvitsevien sekä alan asiantuntijoiden kanssa."