Tänä vuonna entistä monipuolisempi ja monialaisempi sisältö!


Tapahtuman ohjelma on valmistumassa. Tarjolla laadukkaat alustukset monialaisista teemoista, esimerkiksi:
 

 • Tulevaisuuden näkymistä ja painotuksista ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
 • Koulusta palveluna kiinteistösijoitusjohtaja Eetu Ristaniemi, Aalto-yliopistokiinteistöt
 • Tulevaisuuden oppimisympäristöistä mm. professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto ja sivistystoimen digikehittämispäällikkö Harri Luttinen, Espoon kaupunki
 • Sivistyspalveluiden kehittyvät tiloista ja oppimisympäristöistä kouluneuvos Aulis Pitkälä

 • Vuorovaikutuksen uusista muodoista avoimissa oppimisympäristöissä tutkijatohtori Kreeta Niemi, Jyväskylän yliopisto
 • Sisäilma-asioiden ratkaisuista mm. rakennusterveystiimin päällikkö Tapio Rokkonen, FCG ja kehittämispäällikkö Tiina Simons, Tuusulan kunta
 • Turvallisuuden johtamisen tärkeydestä ja hyvästä turvallisuuskulttuurista turvallisuusjohtaja Tiina Ranta, Laurea-ammattikorkeakoulu

 • Turvallisista tiloista mm. opetustoimen ylitarkastaja Mikko Helasvuo, Lounais-Suomen AVI

 • Terveellisestä hirsirakentamisesta ja aistiystävällisistä mukautuvista pedagogisista oppimisympäristöistä – kokemuksia hirsipäiväkodeista toimitusjohtaja Minna Martikainen,  Pilke päiväkodit 

 • Päiväkotitiloista, mitoituksista ja historian havinasta kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, Suomen Kuntaliitto 

 • Hyvien päiväkotitilojen rakentamisesta eri tahojen toimivalla yhteistyöllä Helsingissä palveluverkot yksikön päällikkö Carola Harju, Helsingin kaupunki
 • Uuden ajan kampuksista ja oppimisympäristöistä, joissa eri kouluasteet kohtaavat Rehtori Joni Liukkonen, SASKY koulutuskuntayhtymä
 • Ammatillisen koulutuksen uusista oppimisympäristöistä kuntayhtymän johtaja Reija Lepola, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
 • Toteutus- ja hankintamuotojen vaikutuksista hankkeelle johtava konsultti Kimmo J. Niemi, Ramboll Oy
 • Kaiken takana olevasta kunnan palveluverkkoselvityksestä sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara ja tilapalvelupäällikkö Ritva Lappalainen, Tuusulan kunta
 • Koulujen toiminnallisuudesta, tilatehokkuudesta ja uusista oppimisympäristöistä - koulusuunnittelusta Espoossa tilakehityspäällikkö Merja Narvo-Akkola, Espoon kaupunki, sivistystoimen esikunta
 • Rehtorin työpanoksen tehostamisesta ja työhyvinvoinnin parantamisesta rakentamisprosessin aikana kehittämispäällikkö Niku Tuomisto, OAJ