Microsoft Teams, Outlook ja OneNote – tuottavuutta kuntapalavereihin


Tavoite

Palaverit ovat loistava tapa hoitaa yhteisiä asioita. Jotta yhteiselle ajalle saadaan vastinetta, on palaveriin sovittava pelisäännöt ja käytettävä oikeita työkaluja. Näin vältetään turhautuminen tuottamattomiin palavereihin. Tämän koulutuksen tavoitteena on oppia työkalut, joilla palaveri sujuu entistä jouhevammin ja tuottavammin ja kerrata hyviä tapoja toimia palaverissa.

Esitieto

Jotta koulutuksesta on sinulle mahdollisimman paljon hyötyä,  Teams, Outlook ja OneNote perustiedot ja -taidot ovat välttämättömiä. 

Kesto

Koulutuksen kesto on kolme tuntia ja se järjestetään Online-koulutuksena. Koulutus sisältää käytännön harjoittelua ja tauon.

Ajankohdat ja ilmoittautumiset 

10.2.2021 klo 12 - 15  ilmoittaudu

Hinta

250 €

 

Sisältö


Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

 • suunnittelun tärkeys, jotta aikaa jää myös yhteiselle tekemiselle 
 • priorisoinnin tärkeys, jotta tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan
 • keskittyminen ja läsnäolo, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään

Outlook: kalenterin käyttö

 • kalenterin ja tehtävien hyödyntäminen
 • kokouskutsun luominen ja etälinkin lisääminen
 • kokouskutsuun vastaaminen ja vastausten käsittely

Teams: online-palaverissa toimiminen

 • online-palaveriin liittyminen ja ääniasetusten tarkistaminen
 • puheenjohtajana toimiminen, sisällön jakaminen ja yhdessä tekeminen
 • osallistujien hallinta
 • hyvät Online-palaverikäytännöt

OneNote: kokousmuistiinpanot

 • kokousasiakirjat yhteiseen muistikirjaan
   

Kouluttaja

Mia-Maria Karjalainen, Sulava Oy

 

Koulutuksen yhteydet

Koulutusinfo@fcg.fi

Kehityspäällikkö
Kari Ahopelto
puh. +358 50 66733
etunimi.sukunimi@fcg.fi