Ohjelma 

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
 
9.15 Seminaarin avaus
Seminaarin puheenjohtajana tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio
 
9.30 Tietosuojavaltuutetun ajankohtaiskatsaus  
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio
 
10.00 Opetusalan lainsäädännön ajankohtaiskatsaus
Hallitusneuvos Janne Öberg, opetus- ja kulttuuriministeriö
 
10.30 Tauko
 
10.50 Miten tunnistan rekisterinpitäjän ja käsittelijän
Lakimies Minna Antila, Suomen Kuntaliitto
 
11.10 Henkilötietojen käsittelyperusteet oppilaitoksissa
Lakimies KM, OTM Laura Francke, Opetushallitus
 
11.30 Näin teen vaikutustenarvioinnin – case Helsinki 
Tietosuojavastaava Päivi Vilkki ja tietosuojan asiantuntija Sari Lehtonen, Helsingin kaupunki
 
11.50 Lounas
 
13.00 Oppilaan ja opiskelijan oikeudet rekisteröitynä
Ylitarkastaja Tanja Muotka, Tietosuojavaltuutetun toimisto
 
13.30 Osoitusvelvollisuuden toteuttaminen 
Tietosuojavastaava Helena Eronen, Itä-Suomen yliopisto
 
14.00  Digituotteiden hankinnan ja käytön ohjeistus oppilaitoksissa
Lakimies Heidi Saari, Vantaan kaupunki
 
14.30 Kahvi
 
15.00 Oppimisanalytiikka
Ylitarkastaja Tomi Kytölä, opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
15.30 Käytännesäännöt henkilötietojen käsittelyn tukena     
Lehtori, Tietosuojavastaava FM, OTK Ulla Virranniemi, Oulun ammattikorkeakoulu
 
16.00 Loppupuheenvuoro
 
16.15 Seminaari päättyy
 
16.15 Iltatilaisuus
  • tietosuojavastaavien verkostot esittäytyvät
  • mahdollisuus verkostoitumiseen
  • kuohuvaa ja cocktailpaloja