Hallinto ja laki

Kunnallishallinnon tietoisku

Kurssi antaa hyvän perehdytyksen kuntaan toimintaympäristönä, hyvään hallintoon sekä viranhaltijan asemaan ja vastuuseen. Koulutuksesta on hyötyä erityisesti silloin, kun kunnallinen toimintaympäristö ei ole vielä täysin tuttu tai jos kaipaa muistinvirkistämistä. Perustietojen ja -taitojen lisäksi kurssi ohjaa keskeisimpien tietolähteiden luo.

Ilmoittaudu tai lue lisää »

Muutoksenhaun osaaja

Kurssilla käydään läpi muutoksenhaun perusteita. Lisäksi kurssilla voi perehtyä eri toimialojen - opetus- ja kulttuuritoimi, sosiaali- ja terveydenhuolto, hankinnat, ympäristönsuojelu sekä maankäyttö- ja rakennusasiat- muutoksenhaun kysymyksiin.

Ilmoittaudu tai lue lisää »

Julkisuusasioiden osaaja

Verkkokoulutuksessa käsitellään laajasti julkisuuteen ja salassapitoon liittyviä asioita.

Koulutuksessa tutustutaan aiheen kannalta keskeisiin materiaaleihin ja tietolähteisiin sekä suoritetaan teemakohtaisia tehtäviä.

Kurssin sisältö on jaettu viiteen teemaan, joihin liittyy lyhyt videoluento sekä tarkemmat ohjeet teeman opiskeluun.

Ilmoittaudu tai lue lisää »


 

Kunnan hankintojen ja kilpailuttamisen osaaja

Hankinnat ja kilpailuttaminen kunta-alalla -koulutuksessa perehdytään muun muassa julkisia hankintoja koskevaan lainsäädäntöön, kilpailuttamisen suunnitteluun ja kilpailuttamisprosessiin aina tarjouspyynnöstä lähtien. 

Ilmoittaudu tai lue lisää »

 

Tietosuojaosaaja

Tietosuojaosaaja on peruskurssi, jolla perehdytään henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn.

Koulutus muodostuu viidestä osiosta:
• Tietosuojaan liittyvät käsitteet
• Rekisterinpitäjän vastuu
• Milloin henkilötietoja saa käsitellä
• Rekisteröidyn oikeudet
• Kuntia koskevat erityiskysymykset

Ilmoittaudu tai lue lisää »

 

Kunnallishallinnon osaaja

Kurssi antaa hyvän pohjan viranhaltijana ja työntekijänä toimimiseen. Koulutuksesta on hyötyä erityisesti silloin, kun kunnallinen toimintaympäristö ei ole vielä täysin tuttu tai jos kaipaa muistinvirkistämistä. Perustietojen ja -taitojen lisäksi kurssi ohjaa keskeisimpien tietolähteiden luo.

Ilmoittaudu tai lue lisää »


Valmistelun ja esittelyn osaaja

Koulutus tarjoaa paketin, joka perehdyttää sinut kunnallishallinnon päätöksentekomenettelyyn. Käytyäsi koulutuksen sinulla onlaaja näkemys valmistelijan ja esittelijän tehtävistä ja rooleista kunnallishallinnossa. Kurssi ohjaa valmistelijan ja esittelijän työn kannalta keskeisimpien tietolähteiden luo sekä valmentaa käytännön tilanteisiin.

Ilmoittaudu tai lue lisää »

Sopimusoikeuden osaaja

Koulutus perehdyttää osallistujat sopimusoikeuden perusteisiin. Kurssi on jaettu viiteen osioon, jotka jaksottavat käsiteltävät asiat helposti hahmotettaviin kokonaisuuksiin.

Ilmoittaudu tai lue lisää »

Kuntalain osaaja

Koulutuksessa käydään läpi kuntalain (410/2015) sisältö kokonaisuudessaan.

Verkkokoulutus sisältää lyhyitä asiantuntijavideoita, jotka kattavat kuntalain pääkohdat kokonaisuudessaan tiivistetysti. Videoilla kouluttavat kuntalain valmistelussa mukana olleet Kuntaliiton lakiyksikön asiantuntijat.

Ilmoittaudu tai lue lisää »


Julkisuusasioiden mestari -verkkokoulutus

Verkkokoulutuksessa julkisuusperiaatteen ja yksityisyyden suojan toteuttamista lähestytään ensi sijaisesti käytännön esimerkkien kautta. Saat syvällisempää tietoa julkisuudesta ja salassapidosta ja voit testata osaamistasi tehtävien avulla.

Ilmoittaudu tai lue lisää »

Valmistelun ja esittelyn mestari

Koulutus on jatkokurssi Valmistelun ja esittelyn osaaja -verkkokurssin käyneille. Verkkokoulutus tarjoaa lisätyökaluja valmistelijan ja esittelijän työhön käytännönläheisestä näkökulmasta.

Ilmoittaudu tai lue lisää »

Sopimusoikeuden mestari

Kurssi sopii erinomaisesti suoritettavaksi Sopimusoikeuden osaaja -verkkokurssin jälkeen.

Ilmoittaudu tai lue lisää »

Kunnan hankintojen ja kilpailuttamisen mestari

Kurssi on suunnattu kaikkien toimialojen ja työyksiköiden kilpailuttamista tai hankintapäätöksiä valmisteleville viranhaltijoille, joilla on jo perustiedot hankinnoista. Kurssi sopii käytäväksi Kunnan hankintojen ja kilpailuttamisen osaaja -verkkokurssin jälkeen.

Ilmoittaudu tai lue lisää »