Palkkaus- ja palvelussuhdeasiat, HR

Esimiespassi verkkokoulutus

Verkkokurssin tavoitteena on opastaa esimiestä löytämään oikeat tietolähteet työnsä tueksi sekä antaa hänelle valmiuksia toimia työnantajaroolissa ja selvitä työyhteisön haastavista tilanteista. Kurssin suoritettuaan esimies tuntee vastuunsa henkilöstöasioissa sekä hallitsee tarvittavat perustiedot palvelussuhdeasioista ja työlainsäädännöstä.

Ilmoittaudu ja lue lisää »

Lääkäreiden palvelussuhdeasioiden osaaja

Kurssilla teemoina ovat lääkärien virkasuhteeseen liittyviä käytännönläheisiä asiakokonaisuuksia: palvelussuhteen alkaminen ja palkkaus, työaika, vuosiloma ja virkavapaat sekä muutokset virkasuhteessa.

Ilmoittaudu ja lue lisää »

AVAINTES:n vuosilomamääräykset tutuksi -tietoisku

Tämän tehokkaan tietoiskun tavoitteena on tutustuttaa uusi soveltaja AVAINTES:n vuosilomamääräyksiä koskeviin keskeisimpiin käsitteisiin ja määräysten erityispiirteisiin, jotta oikeaoppinen soveltaminen ja tiedonhankinta sujuisi jatkossa mahdollisimman helposti. 

Ilmoittaudu ja lue lisää »


Jaksotyön ja työvuoroluettelon suunnittelun mestari


Kurssilla sovelletaan jaksotyömääräyksiä käytännön tilanteisiin: sisältönä ovat työaikalain ja KVTES:n jaksotyön määräykset ja säännökset, täyttä työaikaa tekevien työvuoroluettelon suunnittelu ja vuosilomien perusteet.

Seuraava kurssi alkaa lokakuussa 2020.

Ilmoittaudu ja lue lisää »

Palvelussuhdeasioiden mestari

Kurssilla opit tehtävien avulla soveltamaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin. Suurimpaan osaan tehtäviä saat henkilökohtaisen palautteen. Opiskeluympäristön käyttämiseen tarvitset vain internet-yhteyden. Kurssin suorittaminen edellyttää keskimäärin neljän päivän työpanosta.

Seuraavat kurssit alkavat maaliskuussa 2020 ja lokakuussa 2020.

Ilmoittaudu ja lue lisää »

KVTES-mestari -verkkokoulutus

Kurssi on tiivis perehdyttämispaketti kunnan ja kuntayhtymän uudelle henkilöstölle, erityisesti esimiesasemassa oleville. Kurssi sisältää erityyppisiä tehtäviä KVTES:n soveltamisesta tavallisiin käytännön tilanteisiin. Suurimpaan osaan tehtävistä annetaan henkilökohtainen palaute.

Ilmoittaudu ja lue lisää »