Sote

Lapsipotilaan akuuttihoidon osaaja

Verkkokurssin aikana pääset paneutumaan ja harjoittelemaan PEWS- pisteytysjärjestelmää (lasten aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä) erilaisten casejen avulla, kehität osaamistasi lapsen hoidon tarpeen arvioinnista päivystyspoliklinikalla sekä saat työkaluja leikki-ikäisen lapsen pelkojen hallitsemiseen ratkaisukeskeisin menetelmin. 

Koulutuksen tarkoituksen on vahvistaa osaamista akuutisti sairaan lapsen hoidon ja kiireellisyyden arviointia. Verkkokurssin aikana käydään lävitse myös lapsen oikeuksia terveydenhuollossa.

Ilmoittaudu tai lue lisää »

Lapsipotilaan kivunhoidon osaaja

Verkkokurssin aikana syvennät tietämystäsi laaja-alaisesti lapsen kivunhoidon erityispiirteistä, opit ennakoimaan ja käyttämään ratkaisukeskeisiä työkaluja ja toimintamalleja hyödyksi lapsipotilaan hoitotyössä.

Ilmoittaudu tai lue lisää »

Lääkäreiden palvelussuhdeasioiden osaaja


Kurssi on tarkoitettu lääkäreille ja lääkäreiden henkilöstöasioita hoitaville.

Kurssilla teemoina ovat lääkärien virkasuhteeseen liittyviä käytännönläheisiä asiakokonaisuuksia: palvelussuhteen alkaminen ja palkkaus, työaika, vuosiloma ja virkavapaat sekä muutokset virkasuhteessa.

Ilmoittaudu tai lue lisää »


Terveydenhuollon tietosuojaosaaja

Kurssi antaa hyvät valmiudet ymmärtää terveydenhuollon tietosuojan keskeisimmät periaatteet ja toimintamallit. Perustietojen ja -taitojen lisäksi kurssi ohjaa keskeisimpien tietolähteiden luo ja opettaa soveltamaan niitä.

Kurssin käytyäsi sinulla on perusteet tietosuojalainsäädännöstä ja sen soveltamisesta terveydenhuollon kentällä. Näiden tietojen avulla rakennat syvempää ymmärrystä aiheesta.

Ilmoittaudu tai lue lisää »

Sosiaalihuollon tietosuojaosaaja

Kurssi antaa hyvät perusteet ymmärtää sosiaalihuollon tietosuojan keskeisimmät peraatteet ja toimintamallit. Koulutuksesta on hyötyä erityisesti uusille työntekijöille. Perustietojen ja -taitojen lisäksi kurssi ohjaa keskeisimpien tietolähteiden luo ja opettaa soveltamaan niitä.

Kurssin käytyäsi sinulla on perusteet tietosuojalainsäädännöstä ja sen soveltamisesta sosiaalityön kentällä. Näiden tietojen avulla rakennat syvempää ymmärrystä aiheesta.

Ilmoittaudu tai lue lisää »

Palveluseteliprosessi sote:ssa osaaja verkkokoulutus

Verkkokurssi antaa tiiviin infopaketin palveluseteliprosessista. Mitä ja millaisia asioita tulee ottaa huomioon ennen palveluseteliprosessia? Miten palvelusteliprosessi etenee, mitkä ovat asiakkaan oikeudet sekä mitkä vaikutukset palvelusetelillä on sairausvakuutukseen ja verotukseen?

Ilmoittaudu tai lue lisää »