Sote

Terveydenhuollon tietosuojaosaaja

Kurssi antaa hyvät valmiudet ymmärtää terveydenhuollon tietosuojan keskeisimmät periaatteet ja toimintamallit. Perustietojen ja -taitojen lisäksi kurssi ohjaa keskeisimpien tietolähteiden luo ja opettaa soveltamaan niitä.

Kurssin käytyäsi sinulla on perusteet tietosuojalainsäädännöstä ja sen soveltamisesta terveydenhuollon kentällä. Näiden tietojen avulla rakennat syvempää ymmärrystä aiheesta.

Ilmoittaudu tai lue lisää »

Sosiaalihuollon tietosuojaosaaja

Kurssi antaa hyvät perusteet ymmärtää sosiaalihuollon tietosuojan keskeisimmät peraatteet ja toimintamallit. Koulutuksesta on hyötyä erityisesti uusille työntekijöille. Perustietojen ja -taitojen lisäksi kurssi ohjaa keskeisimpien tietolähteiden luo ja opettaa soveltamaan niitä.

Kurssin käytyäsi sinulla on perusteet tietosuojalainsäädännöstä ja sen soveltamisesta sosiaalityön kentällä. Näiden tietojen avulla rakennat syvempää ymmärrystä aiheesta.

Ilmoittaudu tai lue lisää »

Lääkäreiden palvelussuhdeasioiden osaaja


Kurssi on tarkoitettu lääkäreille ja lääkäreiden henkilöstöasioita hoitaville.

Kurssilla teemoina ovat lääkärien virkasuhteeseen liittyviä käytännönläheisiä asiakokonaisuuksia: palvelussuhteen alkaminen ja palkkaus, työaika, vuosiloma ja virkavapaat sekä muutokset virkasuhteessa.

Ilmoittaudu tai lue lisää »

Sosiaali- ja terveydenhuollon salassapito- ja tiedonvaihto-osaaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon salassapito- ja tiedonvaihto-osaaja on tehokas verkkokurssi, jossa käsitellään salassapitoon ja tiedonvaihtoon liittyviä kysymyksiä käytännönläheisesti. Aiempaa aiheen koulutusta ei tarvita. Kurssi on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehille, asiantuntijoille, henkilöstölle ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Ilmoittaudu tai lue lisää »