Tietosuojaseminaari Otson ohjelma


Keskiviikko 8.12.2021 klo 9–15.30


08.30 Yhteyksien testausmahdollisuus, keskustelua verkkoalustalla

09.00 Tervetuloa
FCG Finnish Constulting Group

09.05 Riskienhallinta tietosuoja- ja tietoturvapoikkeamissa 
          Tietomurtoihin varautuminen tietosuojan näkökulmasta

09.40 Tauko

09.45 Rekisterinpitäjyys ja roolit

10.15 Tauko

10.20 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

10.40 Tauko

10.55 Tietosuojan vaikutustenarvioinnin kehittäminen
Tietosuojavastaava Ari Andreasson, Tampereen kaupunki

11.30 Lounastauko

12.30 DigiOne (tietosuojan näkökulmasta)
Hankepäällikkö Anna Österman, Vantaan kaupunki

13.10 Tauko

13.15 Digitalisaatio ja hallinnon yleislakien päivitys
Johtava lakimies Ida Sulin, Suomen Kuntaliitto 

13.45 Tauko

14.10 Kasvatus- ja koulutustietojen hyödyntäminen tutkimuksessa ja suunnittelussa

14.40 Tauko

14.50 Henkilöstön koulutus ja ohjeiden jalkautus
Tietosuojavastaava Ilona Sidoroff, Lappeenrannan kaupunki

15.30 Seminaaripäivä päättyy

Ryhmäkeskusteluja 15.45–16.30


Torstai 9.12.2020 klo 9–15


08.30 Yhteyksien testausmahdollisuus, keskustelua verkkoalustalla 

09.00 Tietosuojaviranomaisen rooli ja ajankohtaiset painopisteet ja linjaukset
Apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa, Tietosuojavastaavan toimisto

09.40 Tauko

09.45 Tietotilinpäätöksen kehittäminen
Tietosuojavastaava Helena Eronen, Itä-Suomen yliopisto

10.15 Tauko

10.20 Tietosuojaopas ja tietosuojatyö Opetushallituksessa
Lakimies Heidi Saari, Opetushallitus

10.50 Tauko

10.55 Henkilötietojen minimointi: tietojen poistaminen

11.30 Lounas

12.30 Lisätty todellisuus opetuksessa

13.10 Tauko

13.20 Oppimis- ja hyvinvointianalytiikan kehittäminen
Digitaalisen osaamisen erityisasiantuntija Teemu Heino, Porin kaupunki

14.05 Tauko

14.15 Tietojen siirrot kolmansiin maihin - mitä tulee huomioida
Lakimies Päivi Kynkäänniemi, Valtori

14.55 Loppuyhteenveto

15.00 Seminaari päättyy


Muutokset ohjelmaan mahdollisia