Päivien puheenjohtajana toimii Hanna Sykkö, vs. johtava potilasasiamies, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

8.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

8.50 Yhteys etäosallistujille avautuu

9.00 Tervetuloa! Päivien avaus. 
Tarja Isola, koulutuspäällikkö, FCG Finnish Consulting Group
Hanna Sykkö, vs. johtava potilasasiamies, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri


9.15 Ajankohtaisinta sote-uudistuksesta: vaiheittain kohti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueille
Noora Heinonen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

9.45 Ajankohtaista sosiaali- ja terveysministeriön näkökulmasta 
Juha Luomala, sosiaalineuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö 

10.10 Tauko 

10.20 Suomi kohti uutta strategiaa 
•    Asiakas- ja potilasturvallisuus Suomessa 2021
•    Asiakas- ja potilasturvallisuutta yhdessä kehittäen
•    Asiakkaan ja potilaan osallisuus
 Tarja Pajunen, erityisasiantuntija, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus 

11.05 Potilaalla on asiaa. Kuinka dokumentoit kontaktin yhtenäisin periaattein? 
•    Useampaa toimialuetta koskevien yhteydenottojen tilastointi
•    Jatkoyhteydenottojen tilastointi
•    Kontaktien tilastointi, jotka johtavat useisiin jatkotoimenpiteisiin.
Maarit Korkeamäki, TtM, potilasasiamies, HUS

11.35 Lounastauko 

12.35  Alustus: Potilasasiamiesten ajankohtaiset asiat
•    Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia
•    Kuulumiset sosiaaliasiamiesten ja potilasasiamiesten lainsäädännön uudistamisen taustatyöryhmästä
•    Kuulumiset STM:n itsemääräämisoikeuslain seurantaryhmästä
Hanna Sykkö

13.15 Keskustelua ajankohtaisista asioista 

  • Toiminnan järjestämistavat
  • Asiamiesten kelpoisuus ja tehtävät

13.45 Tauko, iltapäiväkahvit

14.05 Kuinka kansainväliset sopimukset heijastuvat potilaan itsemäärämisoikeuteen ja potilasasiamiehen työhön? 
•  
 Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten merkitys terveydenhuollon arjessa ja potilasasiamiehen työssä
•    Kansainväliset ihmisoikeussopimukset normihierarkiassa ja oikeuslähteenä
•    Mielenterveyspotilaan itsemääräämisoikeuden rajoittaminen ja tahdonvastaisen hoidon perusteet lainsäädännön ja muiden oikeuslähteiden valossa.
•    Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontamekanismit ja valvontaelinten kannanotot koskien suomalaista terveydenhuoltoa (myös erityisesti kidutuksen vastaiset komiteat).
Oskari Korhonen, OTM, lakimies, Mielenterveyden keskusliitto 

14.50 Turvallisuusnäkökulmia potilasasiamiestyöhön 
•    Miten suhtautua ja asennoitua väkivallan ja uhkaavan tilanteen mahdollisuuteen yleisellä tasolla
•    Omien valmiuksien tiedostaminen
•    Turvallisen työtilan anatomia
•    Uhkaavan henkilön rauhoittelu
•    Hätävarjeluoikeus
Tomi Jokivalli, kouluttaja, Turvanvuoksi Oy 

16.10 Yhteenveto päivästä
Hanna Sykkö, vs. johtava potilasasiamies, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

16.20 Ensimmäinen päivä päättyy

16.20 Kuohuvaa ja keskustelua! Verkostoidumme toistemme kanssa Scandic Parkin tiloissa ja nautimme maistuvasta pienestä purtavasta. 

8.20 Yhteys etäosallistujille avautuu

8.30 Tervetuloa toiseen päivään!
Hanna Sykkö, vs. johtava potilasasiamies, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

8.45 Potilasasiamiesyhteistyö Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 
•    LSSAVIn potilasasiamiesfoorumi yhteistyön perustana
•    Kuinka Avin uudet nettisivut toimivat työn tukena?
Elise Kuismanen, HM, ylitarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (LSSAVI)

9.30 Kokemuksia omasta työstä: Raportista raporttiin 
•  
 Yhteydenottojen raportointi potilasasiamiehen työssä
•    Raportointi laadun kehittämisen näkökulmasta
•    Uuden raportointijärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto
•    Voiko potilasasiamiehen työtä tilastoida valtakunnalliseen käyttöön? Miten?
Sari Mäkinen, potilasasiamies, sairaanhoitaja AMK,  Vaasan keskussairaala, Vaasan sairaanhoitopiiri  

10.20 Tauko 

10.35 Keskustelu: Mitä ajatuksia sinulle heräsi aamupäivän aiheista? 
•    Sana on vapaa! Kerro mielipiteesi, kokemuksesi tai oivalluksesi juuri kuulluista aiheista. 

11.05 Ajankohtaista Kanta-palveluissa  
•    Toisen puolesta asiointi Omakannassa
•    Koronatodistus
•    Asiakastietolain tilanne 
Mari Holmroos, Kanta-palveluiden liiketoiminnan asiantuntija

11.45 Lounastauko 

12.45 Ajankohtaista potilasvakuutuksesta 
•    Mitä uusi potilasvakuutuslaki on tuonut tullessaan?
•    Korona ja potilasvahingot
•    Yleisön kysymyksiä
Elina Muukkonen, korvauspäällikkö, Potilasvakuutuskeskus 

13.35 Tauko, iltapäiväkahvit paikan päällä oleville 

13.55 Oikeusasiamies laillisuusvalvojana – Ajankohtaista terveydenhuollon valvonnasta 
Heidi Laurila, vanhempi oikeusasiamiehensihteeri, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 

14.30 KEYNOTE: HyvinvointiPysäkki: Mitä on työhyvinvointini? Mitä kuuluu työhyvinvoinnin pöydälleni? 
•    Miten yhteensovitan oman jaksamisen, unen ja palautumisen sekä työn ja vapaa-ajan? Miten irrotan taitavasti itseni työstä ja palaudun? 
Essi Juvakka, viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, Essive

15.30 Yhteenveto päivistä 
Hanna Sykkö, vs. johtava potilasasiamies, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Tarja Isola, koulutuspäällikkö, FCG Finnish Consulting Group

15.45 Potilasasiamiespäivät päättyy. Ensi vuonna nähdään!

(Pidätämme oikeudet muutoksiin)