Ohjelma

5.11.2020.

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.40 Webinaariyhteys avautuu

9.00 Tervetuloa Valtakunnallisille potilasasiamiespäiville! 

puheenjohtaja Hanna Sykkö, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Potilasasiamiehet ry

Tarja Isola, koulutuspäällikkö, FCG

9.15 Alustus: Miksi potilasasiamiestoimintaa tarvitaan? 
◾Nostoja potilasasiamiestyön selvityksestä (STM)

Tuomas Kumpula, sosiaali- ja potilasasiamies, Eksote

9.35 KEYNOTE: Ajankohtaista STM:stä 
◾Miltä näyttää Korona-ajan tilannekuva?
◾Potilasasiamiestoiminnan tulevaisuuden näkymät
◾Poikkeusolojen jälkeiset ajat sote-sektorilla
◾Muut ajankohtaiset asiat

Juha Luomala, sosiaalineuvos, STM

10.10 Tauko 

10.25 Kuluttajaliiton rooli potilaiden edunvalvonnassa ja potilasasiamiesten tukemisessa
◾Miten Kuluttajaliitto ajaa potilaan etua? Miten potilasasiamiehet saavat äänensä kuuluviin Kuluttajaliiton työssä? Miten Kuluttajaliitto tukee asiamiehiä heidän työssään?

Juha Beurling-Pomoell, pääsihteeri, Kuluttajaliitto

11.10 Lounastauko

12.10 Asiakas - ja potilastietojen käsittelyn kokonaisuus - mihin suuntaan ja missä aikataulussa? 
◾Miten Kanta-palvelut muuttuvat asiakastietolain muutosten seurauksena? Puheenvuoro avaa asiakas- ja potilastietojen käsittelyä lainsäädännön, tietosuojan sekä potilaan ja ammattilaisen oikeuksien näkökulmasta.

Maritta Korhonen, asiantuntija (emerita)

12.55 Ääni kentältä: Säädösperustainen muistutus- ja kanteluasioiden luokittelu

Tiina Ketola-Mäcklin, potilasasiamies, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

13.25 Terveydenhuollon valvonnan ajankohtaiset kysymykset
◾Miltä näyttää valvonnan tilannekuva Korona-aikana?

Carola Arjatsalo, ylitarkastaja, Valvira

14.00 Kahvitauko

14.20 Potilasvahingot ja Korona-pandemia - Ajankohtaisia kuulumisia Potilasvakuutuskeskuksesta 
◾Infektiovahingot ja kohtuuttomat vahingot
◾Koronaepidemian vaikutukset potilasvahinkojen korvattavuuteen
◾Potilasvakuutuslaki 2021 lyhyesti: Mitä pitikään muistaa?

Saija Mäenpää, lakimies, Potilasvakuutuskeskus

15.00 KEYNOTE: Mistä tietää mitä tehdä, kun kukaan ei ole kertomassa mitä tehdä? 
◾Potilasasiamies tekee työtään yleensä yksin ilman kollegiaalista tukea. Työ on hyvin usein itseohjautuvaa, mikä vaatii taitoja johtaa itseään ja toimintaa. Tämä puheenvuoro tarjoaa työkaluja oman työnsä johtamiseen sekä oivalluksia siitä, miksi moni motivoituu itsenäisestä työstä.

Perttu Salovaara, organisaatiokonsultti, johtajuustutkija, Tampereen korkeakouluyhteisö

16.00 Yhteenveto päivästä

puheenjohtaja Hanna Sykkö, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Potilasasiamiehet ry

16.15 Verkostoitumistilaisuus kuohuvan kera
 

6.11.2020.

8.15 Webinaariyhteys avautuu

8.30 Tervetuloa Potilasasiamiespäivien toiseen päivään! 
◾Yhteenveto edellisestä päivästä ja johdatus toiseen päivään.

puheenjohtaja Hanna Sykkö, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Potilasasiamiehet ry

8.40 Palvelun yhdenvertaisuuden haasteet
◾Oikeudellisia näkökulmia palvelujen saatavuuteen mm. iän, kielen, talouden ja saavutettavuuden näkökulmista. Mitkä ovat potilaan oikeudet suhteessa hoidon priorisointiin?

Irma Pahlman, oikeustieteen tohtori, varatuomari, MBA

9.40 Pienryhmäkeskustelut: Oletko joutunut kohtaamaan omassa työssäsi kysymyksiä potilaiden priorisoinnista? Mitkä haasteet mielestäsi pitäisi ensisijaisesti taklata, jotta potilasturvallisuus toteutuisi? 

9.55 Tauko 

10.10 Paneeli: Mitkä ovat potilaan oikeudet Korona-aikana?
◾Terveiden aikoja siirretään siksi, että sairaat saadaan hoitoon. Mutta voiko sairaita pakottaa hoitoon? Entä miten on toteutunut asiakkaiden kiireettömään hoitoon pääsy poikkeusoloissa Korona-epidemian aikana? Paneelikeskustelu pureutuu ajankohtaiseen aiheeseen eri näkökulmista. Myös yleisö voi esittää panelisteille kysymyksiä. Paneelin puhetta johtaa Hanna Sykkö Suomen Potilasasiamies ry:stä.
◾Panelistit: Irma Pahlman, OTT, varatuomari, MBA, Eva Peltola, potilasasiamies, Espoon kaupunki, Tarja Kuutamo, hygieniahoitaja, TtM, HUS Infektioidentorjuntayksikkö

10.50 Lounastauko

11.50 Omaisten oikeudet ja kuka päättää vajaakykyisen potilaan hoidosta
◾Miten itsemääräämisoikeus toteutuu käytännön elämässä? Entä jos suostumusta ei voida potilaalta kysyä? Mitkä ovat omaisten oikeudet kun läheinen sairastuu? Miten hoitotahto tai edunvalvontavaltuutus vaikuttavat asiaan?

Henna Nikumaa, vanhuusoikeuden yliopisto-opettaja, Itä-Suomen yliopisto, Hyvinvointioikeuden instituutti

12.50 Kanta-palveluiden ajankohtaiset muutokset
◾Ala-ikäisen ja täysi-ikäisen puolesta asiointi
◾Asiakastietolain mukana tuomat muutokset ja sen vaikutukset suostumuksiin ja kieltoihin
◾Keskeisten terveystietojen esittäminen aiheenmukaisena yhteenvetona

Tiina Rauhala, asiakkuusvastaava, Kelan tietopalvelut

13.30 Kahvitauko

13.40 Ajankohtaista tietosuojavaltuutetun toimistosta
◾Tietosuojarikkomuksia – onko niitä? Miten Koronapandemiaan liittyviä henkilötietoja voi käsitellä? Mikä on tietosuojavaltuutetun kanta tartuntaketjujen jäljittämiseen? Nämä aiheet voivat olla jo vanhentuneita tässä vaiheessa, mutta tämä puheenvuoro pureutuu tietenkin ajankohtaisimpaan tietosuoja-asiaan potilastietojen näkökulmasta.

Tanja Muotka, ylitarkastaja, Tietosuojavaltuutetun toimisto

14.15 KEYNOTE: Muistathan pitää huolta myös itsestäsi? Keinoja oman jaksamisen tueksi
◾Oma jaksaminen on hektisessä työssä joskus koetuksella. Kun työ on vaihtelevaa ja vaativaa, voi omasta itsestä huolehtiminen jäädä vähemmälle huomiolla. Ammatillisen kohtaamisen varmistamiseksi ja oman hyvinvoinnin vahvistamiseksi on tärkeä tunnistaa omat nykyiset stressin säätelykeinot ja löytää myös uusia tapoja huolehtia palautumisesta. Psyykkistä joustamis- ja palautumiskykyä eli resilienssiä voi onneksi aina vahvistaa ja kehittää. Tässä puheenvuorossa keskitymme omaan jaksamiseen ja hyvinvoinnin vahvistamisen tapoihin.

Tuija Turunen, psykologian tohtori, johtava psykologi, Terveystalo

15.15 Yhteenveto päivistä

puheenjohtaja Hanna Sykkö, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Potilasasiamiehet ry

15.30 Tilaisuus päättyy