Noora Heinonen

Noora Heinonen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Hän on toiminut ministeriössä sote- uudistuksen valmistelun koordinaattorina. Heinosen tehtäviinsä kuuluu laajasti sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja sosiaalivakuutusta sekä kuntia koskevaan lainvalmisteluun osallistuminen. Heinosen erikoisalaa ovat myös rajat ylittävän sosiaaliturvan ja terveydenhuollon kysymykset ja hän on työskennellyt näiden asioiden parissa sosiaali- ja terveysministeriössä, erityisasiantuntijana ulkoministeriön palveluksessa Suomen pysyvässä EU-edustustossa Brysselissä sekä Kansaneläkelaitoksessa. Noora Heinonen on koulutukseltaan hallintotieteen maisteri ja sairaanhoitaja (akm). Nykyhetkellä hän on tohtorikoulutettava Tampereen yliopistossa, väitöskirjatyö koskee EU:n vaikutuksia kansalliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja päätöksentekoon. 
 

Oskari Korhonen

Oskari Korhonen, OTM, lakimies, Mielenterveyden keskusliitto

Oskari Korhonen on sosiaalioikeuteen erikoistunut juristi. Korhonen työskentelee Mielenterveyden keskusliiton lakimiehenä ja opettaa lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja toimeentuloturvajärjestelmän juridiikkaa eri oppilaitoksissa. Korhonen on työskennellyt aiemmin muun muassa Itä-Suomen yliopistossa sosiaalioikeuden yliopisto-opettajana ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä hallinnon suunnittelijana. Korhonen on kiinnostunut erityisesti itsemääräämisoikeutta, edunvalvontaa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluita koskevista oikeudellisista kysymyksistä.


 

Tomi Jokivalli

Tomi Jokivalli, kouluttaja, Turvanvuoksi Oy 

Tomi Jokivalli on toiminut 20 vuoden aikana poliisin eri tehtävissä. Tutuimmiksi hänelle ovat tulleet järjestyspoliisin kenttätoiminta ja väkivaltarikosten tutkiminen, joiden lisäksi hän on tutkinut myös seksuaalirikoksia, terrorismi-ja sotarikoksia, virkarikoksia ja työtapaturmia. Työpaikkoina ovat olleet muutamat paikallispoliisipiirit sekä Keskusrikospoliisi. Tomi on lisäksi toiminut poliisihallinnossa kouluttajana ja perehdyttäjänä.

Poliisitöiden lisäksi Tomi on toiminut henkilösuojaustehtävissä Balkanin alueella ja viimeiset vuodet ollut toinen omistaja ja kouluttaja yrityksessä Turvanvuoksi Oy. Päätyönään hän toimii tällä hetkellä turvallisuusalan ammattiopettajana Helsingissä. 
 

Elise Kuismanen

Elise Kuismanen, HM, ylitarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (LSSAVI). 

Elise Kuismanen toimii ylitarkastaja LSSAVI:ssa ja hänen tehtäviinsä kuuluvat terveydenhuollon kanteluiden ja valvonnan esittelytehtävät. 
Hän on aktiivinen toimija Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 2020 perustetussa potilasasiamiesfoorumissa ja monessa mukana oleva kehittäjä. 
Elise Kuismanen on toiminut työurallaan pitkään myös potilasasiamiehen tehtävissä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa.

Potilasasiamiespäivillä Elise kertoo LSSAVI:n potilasasiamiesfoorumin taustoista ja toiminnasta sekä  antaa vinkkejä miten potilasasiamies voi hyödyntää työssään AVIn uudistettuja kotisivuja. 
 

Sari Mäkinen

Sari Mäkinen, potilasasiamies, sairaanhoitaja AMK, Vaasan keskussairaala, VSHP

Hänellä on lähes kahdenkymmenen vuoden kokemuksen sairaanhoidosta 
Vaasan keskussairaalassa. Oikeudenmukaisuus ja asiakaspalvelu ovat osa Sarin identiteettiä – hän elää sille. 
Potilasasiamiehenä hän toteuttaa yhtä uransa unelmaa.  Toisen työroolin kautta hän on osaltaan kehittänyt 
asiakaspalvelua organisaatiossaan Sairaalan Kotilinjan kautta, puhelinpalvelulla  on lisätty saavutettavuutta asiakkaille.

Puheenvuorossaan hän käyttää tilaisuuden avata raportoinnin saloja potilasasiamiestyössä ja yhteydenotoissa. Hän ottaa esille myös raportoinnin tuomat hyödyt sekä laadun kehittämisen näkökulman. 
 

Elina Muukkonen

Elina Muukkonen, korvauspäällikkö, Potilasvakuutuskeskus

Elina Muukkonen on toiminut pitkään lakimiehenä Potilasvakuutuskeskuksessa. Aiempaa kokemusta hänellä on työstä potilasvahinkolautakunnassa. Potilasvahingot ovat tulleet vuosien varrella tutuksi.