Puhujat

 

Tapahtumassa puhujina mm.

 

Shani Livson

Shani Livson, HTM, valmentaja, yrittäjä

Shani Livson on työskennellyt yli 25 vuoden ajan sosiaali- ja terveydenhuollossa monenlaisissa esimies- ja henkilöstöhallinnon työtehtävissä julkisen ja yksityisen sektorin työnantajien palveluksessa. Muutosjohtamisen teesit ovat seuranneet Shanin työuraa hänen ollessa mukana toteuttamassa useita muutosprosesseja. Hänen mielestään tärkeintä on löytää henkilöstön motivaatio hyvinvoinnin turvaamiseksi ja muutoksen mahdollistamiseksi. Shanille avainasemassa on henkilöstön jaksamisen varmistaminen muutoksen keskellä.

Mikko Jaakonsaari

Mikko Jaakonsaari, erityisasiantuntija, FCG Finnish Consulting Group

Toimin FCG:n asiantuntijana sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla. Tavoitteena minulla on auttaa organisaatioita tuottamaan lisäarvoa toimintaansa käyttämällä hoitoisuus- ja toimintakykytietoa hyödyksi. Hoitoisuustiedon osalta halun erityisesti olla apuna hoitoisuustiedon hyödyntämisessä eri järjestelmien välillä. 

Eveliina Saari

Eveliina Saari, johtava tutkija, Työterveyslaitos

Eveliina Saari on filosofian tohtori ja aikuiskasvatuksen dosentti, joka toimii johtavana tutkijana Työterveyslaitoksella. Hän on tutkinut ja kehittänyt digitalisoituvaa työtä ja palveluja. Hän on urallaan toiminut myös henkilöstön kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä hän johtaa hanketta, jossa tutkitaan mitä tapahtuu empatialle, kun vanhusten hoivassa käytetään yhä enemmän teknologiavälitteistä viestintää. Hänen mielestään työelämän innovaatiot lähtevät liikkeelle työn arjen ymmärryksestä. Siksi työntekijät ja esihenkilöt ovat avainasemassa, kun puhutaan työn kehittämisestä. 

Anne Rintala

Anne Rintala, osastonhoitaja, Tays Keskussairaala 

Terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja. Sairaanhoitaja somatiikassa 17 vuotta, lähes 10 vuotta osastonhoitaja kokemusta sekä vuodeosastolla että poliklinikalla. 4 vuotta FCG:llä erityisasiantuntija hoitoisuus tiedossa. Pitkä käytännön kokemus hoitotyöstä ja sen johtamisesta, prosessien ja toimintatapojen muutostyöstä sekä tiedon tuottamisesta ja hyödyntämisestä esimiestyössä. Tällä hetkellä osastonhoitajana gastroenterologian päivystysosastolla, PSHP:ssä.

Sanna Kautto

Sanna Kautto, erityisasiantuntija, RAFAELA®-järjestelmä

Sanna toimii RAFAELA® -hoitoisuusluokitusjärjestelmän ja SOTE puolen selvityksissä erityisasiantuntijana. Hän on toiminut projektipäällikön tehtävissä myös integraatio- ja automaattisen tiedonsiirron ratkaisuissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Sannan työssä korostuu hoitotyön tiedolla johtaminen, hoitotyön laadun, potilasturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen ja varmistaminen yhdessä asiakkaan kanssa. 

Teresa Korkala

Teresa Korkala, sairaanhoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala

Teresa Korkala on valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 2014 ja hoitoalalla hän on ollut vuodesta 2010. Teresa on työskennellyt eri organisaatioissa ja eri paikkakunnilla, erikoissairaanhoidon- ja perusterveydenhuollon vuodeosastoilla sekä palvelukodeissa. Hoitoisuus- ja kirjaamisvastaavaksi Teresa ryhtyi tämän vuoden alusta. Vapaa-aikaansa Teresa viettää 3-vuotiaan pojan kanssa touhutessa.
 

Tiina Järvenpää

Tiina Järvenpää, sairaanhoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala

Tiina Järvenpää työskentelee sairaanhoitajana Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja hän on tehnyt työtään liki 15 vuotta. Tiina on työskennellyt pääosin vuodeosastoilla, pois lukien pari vuotta, jolloin hän kävi työskentelemässä päivystyksessä. Tiina kokee vuodeosastotyön omaksi jutukseen. Tulevaisuudessa Tiina haluaisi ehkä työskennellä terveyskeskuksessa tai poliklinikalla, koska kolmivuorotyö vaatii veronsa. Vapaa-ajalla Tiina ulkoilee ja käy kuntosalilla sekä viettää aikaansa perheen parissa.
 

 

Huom! Muutokset mahdollisia.

virtuaalitapahtuma