Parallellprogramm på svenska

Välkommen att diskutera ekonomi på det årliga ekonomi- och finansieringsforumet - också i år med svenskspråkigt parallellprogram. Evenemanget startar 13.2 ombord med kaffe kl 11, och slutar när båten anländer till Helsingfors kl 10.30, fredag 15.2. Det arrangeras svenskt program både ombord på färjan och inne i Stockholm.

 

Onsdag 13.2 kl 17.00-18.30, Conference, däck 6

Svenskspråkigt parallellprogram ombord på färjan:

  •  Kristina Wikberg, direktör vid Kommunförbundet, hälsar välkommen.
  • Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa stad, berättar om hur staden samarbetar med näringslivet.
  • Kommunförbundets Henrik Rainio, tf direktör för kommunalekonomiska enheten, och Benjamin Strandberg, sakkunnig, berättar om kommunernas ekonomi.
     

Torsdag 14.2 kl 13.00-14.15

Träffa Sveriges televisions programdirektör Jan Helin: ”Så ställer SVT om sin lokalbevakning”

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Östermalm. Busstransport kl 12.20 från terminalen, och tillbaka efter att programmet är slut. Förhandsanmälning per mejl till barbro.teir@kommunforbundet.fi
 

Torsdag 14.2 kl 15.00 ombord på färjan, Starlight, däck 7 

Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborgs stad: “Konsten att lyckas som ledare”
Lundberg jobbar som stadsdirektör i Helsingborgs stad sedan 2011. Tidigare var han kommundirektör i Botkyrka kommun. Båda kommunerna har utsetts till Sveriges Kvalitetskommun under Palles ledning. 2009 fick Palle utmärkelsen Årets chef i Sverige. Nu har han satt som mål att Helsingborg 2022 ska vara en av Europas mest innovativa städer.
Hur kan vi ta tillvara invånarnas och medarbetarnas engagemang och förmågor i större omfattning? Vilka krav ställer det på ledarskapet?