Esko Aho

Esko Aho

Esko Aho on East Offices of Finnish Industries:n hallituksen puheenjohtaja. Hän on toiminut Suomen pääministerinä, kansanedustajana, Sitran yliasiamiehenä, Nokian yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana sekä Nokian johtokunnan jäsenenä. Aho on toiminut mm. Fortumin, Terveystalon, Sberbankin ja Kansainvälisen keskuskauppakamarin hallituksissa. Esko Aho on toiminut neuvonantajana monissa kansainvälisissä yrityksissä sekä hänellä on lukuisia puheenjohtajuuksia kansainvälisiä ja kansallisia arviointeja ja asiantuntijaselvityksiä tuottaneissa ryhmissä.

Aho on Pekingin yliopiston vieraileva luennoitsija ja Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration:in neuvoa-antavan toimielimen jäsen. Aho on ollut kahteen ottesseen Harvardissa: vuonna 2000 Resident Fellow -tehtävässä vuonna 2012 Senior Fellow -tehtävässä. Vuodesta 2015 lähtien Aho on toiminut Aalto-yliopistossa Executive in Residence -tehtävässä, jossa hän johtaa Business and Society -kurssia. Pariisissa hän luennoi Paris School of International Affairs (PSIA):ssa aiheena Changing Dynamics of Business and Government Collaboration.

Palle Lundberg

Palle Lundberg

Träffa Helsingborgs stadsdirektör Palle Lundberg (video). Tidigare var han kommundirektör i Botkyrka kommun. Båda kommunerna har utsetts till Sveriges Kvalitetskommun under Palles ledning. 2009 fick Palle utmärkelsen Årets chef i Sverige. Nu har han satt som mål att Helsingborg 2022 ska vara en av Europas mest innovativa städer.

 

Toni Auvinen

Toni Auvinen

ICT- ja digijohtaja, Pohjois-Savon liitto

Pohjois-Savon liiton ICT- ja digijohtajana Toni Auvinen vastaa kuntien ja maakunnan digitalisaation edistämisestä. Keskeinen ajatus Tonin tekemisissä on ”Uudet teknologiat mahdollistavat, mutta vasta toiminnan muutokset luovat digitalisaation”. Toni on tehnyt töitä kunta-alalla erilaisissa rooleissa, niin kunnanjohtajana, aluekehittäjänä kuin luottamushenkilönäkin vuodesta 2001 alkaen. Kesäkuussa 2018 julkaistiin Tonin yhdessä Minna Jaakkolan kanssa kirjoittama Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon -teos, joka on jaettu kaikkiin Suomen kuntiin.

Heikki Haaparanta

Heikki Haaparanta

ICT-yksikön päällikkö, Porin kaupunki

Heikki Haaparanta toimii Porin kaupungin ICT-yksikön päällikkönä ja vastaa kaupungin digitalisaatiosta ja ICT palvelutuotannon toiminnasta. Haaparanta on koulutukseltaan Filosofian tohtori, kasvatustieteen lisensiaatti ja EMBA.

Jani Heikkinen

Jani Heikkinen

erityisasiantuntija, Valtiovarainministeriö

Erityisasiantuntija Jani Heikkinen toimii valtiovarainministeriössä Maakuntatieto-ohjelman projektipäällikkönä. Hänen vastuualueenaan on kehittää maakuntiin liittyvässä päätöksenteossa tarvittavien tietojen yhteentoimivuutta ja hyödyntämismahdollisuuksia.

Markku Heikura

Markku Heikura

pääjohtaja, Verohallinto

Markku Heikura on työskennellyt Verohallinnossa tietohallintojohtajana vuodesta 2009. Aiemmin hän on johtanut tietohallintoa VTT:llä, Valtiokonttorissa ja Sinebrychoffilla sekä Partek Betoniteollisuudessa. Hänet nimitettiin Verohallinnon pääjohtajaksi helmikuussa 2018.

 Tom Holmroos

Tom Holmroos 

erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

Tom Holmroos työskentelee Kuntaliitossa erityisasiantuntijana tietoyhteiskuntayksikössä digitalisaatioon liittyvissä tehtävissä. Hän on kiinnostunut toimintamallien kehittämisestä digitalisaation keinoin, asiakaslähtöisestä suunnittelusta ja muutoksesta. Tom on toiminut erilaisissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä yritys-, järjestö- ja kuntasektorilla yli 20 vuotta. Tom on koulutukseltaan yhteiskuntatieteilijä ja tuleva it-alan tradenomi.

 

Terhi Holmström

Terhi Holmström

johtaja, Verohallinto

Terhi Holmström on Verohallinnon Tulorekisteriyksikön johtaja. Holmström vastaa tulorekisterin käyttöönotosta, toiminnasta ja asiakaspalvelusta. Yksi valtionhallinnon suurimmista digihankkeista vaatii muutosloikkaa myös kuntien palkkahallinnossa.

Markku Jalonen

Markku Jalonen

kunta-alan työmarkkinajohtaja, KT Kuntatyönantajat

Julia Jousilahti

Julia Jousilahti

sisältöjohtaja, Demos

Julia Jousilahti on ajatushautomo Demos Helsingin sisältöjohtaja ja työn tulevaisuuteen erikoistunut asiantuntija. Hän on kiinnostunut työn murroksesta kaikkiin yhteiskunnan rakenteisiin ja toimintoihin linkittyvänä ilmiönä. Julia puhuu suurista muutosvoimista murroksen taustalla ja pohtii sitä, miten muutokseen pitäisi nyt vastata. 

Esa Kallio

Esa Kallio

toimitusjohtaja, Kuntarahoitus

 

 

Minna Karhunen

Minna Karhunen

toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

(kuva: Tarja Sirkiä)

Tommi Karttaavi

Tommi Karttaavi

johtaja, tietoyhteiskunta-asiat, Suomen Kuntaliitto

Tommi Karttaavi johtaa Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikköä, jonka painopisteitä ovat tiedonhallinta, asiakirjahallinto ja arkistointi, sähköinen asiointi, tietosuoja, tietoturva, tietovarannot, tietoliikenne, avoin data, kokonaisarkkitehtuuri ja tietojärjestelmien ja tiedon yhteentoimivuus sekä digitaalinen saavutettavuus. Hän on työskennellyt julkisen hallinnon tietotekniikan kehittämisen parissa vuodesta 2000 ja ICT-alalla vuodesta 1994.

Timo Kietäväinen

Timo Kietäväinen

toimitusjohtaja, Keva

Lauri Kivistö

Lauri Kivistö

Senior Adviser, Sofigate Oy

Lauri Kivistö toimii Sofigatella julkishallinnon palveluista vastaavana johtajana, ja hänellä on pitkä kokemus useiden organisaatioiden digitalisoinnista. Lauri on ollut mukana kehittämässä Tietohallintomallin uutta versiota kuntien näkökulmasta. Hän myös toiminut muun muassa Vantaan kaupungin CDO:na.

Kirsi Koivusaari

Kirsi Koivusaari

talousjohtaja, Hansel Oy

KTM Kirsi Koivusaari on toiminut Hanselin talousjohtajana vuodesta 2007 alkaen, vastuualueenaan yhtiön talous ja hallinto sekä vastuullisuus. Tätä ennen hän toimi talousjohtajana Nixu Oy:ssä sekä controllerin tehtävissä Kemira Oyj:ssä ja Vaisala Oyj:ssä.

 

Korhonen

Minnamaria Korhonen

erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

Timo Laitinen

Timo Laitinen

pääjohtaja, Valtiokonttori

Timo Laitinen on toiminut Valtiokonttorin pääjohtajana vuodesta 2008 alkaen. Hän on myös valtion yhteishankintayhtiön Hansel Oy:n ja Metsähallituksen hallitusten puheenjohtaja.

 

Tiina Larsson

Tiina Larsson

johtaja, FCG Konsultointi Oy

Sanna Lehtonen

Sanna Lehtonen

kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto

Mikko Malmgren

Mikko Malmgren

erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

Mikko Malmgren työskentelee Kuntaliitossa tietohallintoyksikössä erityisasiantuntijana. Hän tukee kuntien toimintaa muuttuvassa maailmassa ensisijaisesti yhteistyön, -kehityksen ja avoimien ohjelmistoratkaisujen hyödyntämisen edistäjänä yli organisaatiorajojen.

Mikael Nylund

Mikael Nylund

Director, head of digital transformation advisory, mergers&acquisitions

Mikael toimii Goforen johdon konsultoinnista vastaavana johtajana vuodesta 2016 lähtien. Hän vastaa Goforen yritysjärjestelyistä ja toimii toimitusjohtajan sijaisena. Hän on aiemmin vastannut Goforen IT-johdon asiantuntijapalveluiden liiketoiminnan rakentamisesta ja toiminut vanhempana konsulttina. Kaikkiaan Mikaelilla on noin 20 vuoden kokemus IT-konsultoinnista ja teknologian hyödyntämisestä julkisen sektorin ja yritysten toiminnan kehittämisessä.

 

Minna Punakallio

Minna Punakallio

pääekonomisti, Suomen Kuntaliitto

Tanja Rantanen

Tanja Rantanen

yksikönpäällikkö, finanssineuvos, Valtiovarainministeriö

Timo Reina

Timo Reina

varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Ilari Soosalu

Ilari Soosalu

kuntatalousyksikön johtaja, Suomen Kuntaliitto

Benjamin Strandberg

Benjamin Strandberg

asiantuntija, Suomen Kuntaliitto

 

Ida Sulin

Ida Sulin

johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto 

Kuntaliiton johtava lakimies ja tiiminvetäjä Ida Sulin on tietosuojan konkari ja on erityisesti perehtynyt henkilötietojen käsittelyyn paikallishallinnossa. Hän osallistui GDPR:n kansalliseen voimaansaattamistyöryhmään ja on kouluttanut aiheesta laajasti.

sami Sulkko

Sami Sulkko

kaupunginjohtaja, Riihimäki

Sami Sulkko on toiminut kuntajohtajan tehtävissä eri kunnissa (Sulkava, Punkaharju, Forssa) yli 11 vuoden ajan ja vienyt läpi useita merkittäviä muutos- ja strategiaprosesseja. Riihimäellä Sulkko on ollut uudistamassa kaupungin strategiaa ja tekemässä yhden Suomen mittakaavassa rohkeimmista johtamisjärjestelmäuudistuksista, jossa digitalisaatio sekä robotiikka ovat keskiössä.

 

Petri Takala

Petri Takala 

johdon neuvonantaja, digitaalinen liiketoiminta, Gofore Oy

Petri Takala on kokenut strategia-, tuote- ja kehitysjohtaja sekä analytiikan, tiedolla johtamisen ja ekosysteemijohtamisen asiantuntija. Yli 20 vuoden työhistoriansa aikana Takala on toteuttanut kymmeniä erilaisia tutkimushankkeita, strategisia suunnitteluprojekteja, kokeiluita, strategisen ja operatiivisen tason tiedolla johtamisen projekteja, tietojärjestelmähankkeita ja tietopohjaisia alustaekosysteemien yhteisöitä. Takalalla on toimialakokemusta mobiilitoimialalta, ICT-toimialalta, valtionhallinnosta, kuntasektorilta ja järjestötoimialalta.  

Jari Vaine

Jari Vaine

rahoitusalan erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

Jari Vaineen keskeisimmät työtehtävät liittyvät kuntien rahatoimeen (ml. maksaminen) ja toimintaan rahoitusmarkkinoilla.

Välikangas

Anne-Marie Välikangas

finanssineuvos, kunta- ja aluehallinto-osasto, Valtiovarainministeriö

Anne-Marie on työskennellyt 15 vuotta kunta-asioiden parissa, ensin sisäministeriössä ja vuodesta 2008 lähtien valtiovarainministeriössä, ja ollut ollut mukana useissa kuntien tuottavuutta, nyttemmin digitalisaatiota, edistävissä ministeriön hankkeissa. 

 

 

 

Jaakko Saariluoma

Jaakko Saariluoma

näyttelijä, stand up -koomikko, juontaja ja viihteen moniottelija

Televisiosta Jaakko on tuttu mm. sarjoista Stadi vs Lande, Posse, Kingi sekä monesta muusta. Jaakko Saariluoma on näyttelijä ja tv-tähti, joka on varustettu Suomen nopeimmalla päällä mitä tulee yleisön kanssa pelaamiseen. Urheilutermein: Saariluoma on kuin yhdistetyn kilpailija, joka on sekä hyvä mäkihyppääjä että kova hiihtämään.