RAFOn ohjelman lomassa järjestetään pienryhmätapaamisia (5-8 henkilöä) Kuntaliiton ja FCG:n asiantuntijoiden kanssa. Tapaamiset edellyttävät etukäteisvarausta.

Annamme lisätietoa asiantuntijatapaamisiin ilmoittautumisesta kun tapaamisten teemat ja asiantuntijat vahvistuvat.

""